نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جهادی (۸۷ تصویر)

🔟 لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #بخون #عاشقانه #عکس_نوشته #جذاب #طنز #نوشته #wallpaper

🔟 لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #بخون #عاشقانه #عکس_نوشته #جذاب #طنز #نوشته #wallpaper

۲ روز پیش
2K
⁦9️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #عاشقانه #بخون #عکس_نوشته #جذاب #wallpaper #نوشته

⁦9️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #عاشقانه #بخون #عکس_نوشته #جذاب #wallpaper #نوشته

۲ روز پیش
2K
⁦8️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #عکس_نوشته #بخون #عاشقانه #جذاب #wallpaper #نوشته

⁦8️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #عکس_نوشته #بخون #عاشقانه #جذاب #wallpaper #نوشته

۲ روز پیش
2K
⁦7️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #بخون #عکس_نوشته #جذاب #نوشته #wallpaper

⁦7️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #بخون #عکس_نوشته #جذاب #نوشته #wallpaper

۲ روز پیش
2K
⁦6️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #نوشته #جذاب #عکس_نوشته #بخون #wallpaper

⁦6️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #نوشته #جذاب #عکس_نوشته #بخون #wallpaper

۲ روز پیش
2K
⁦5️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #عکس_نوشته #بخون #جذاب #نوشته #فردوس_برین #wallpaper

⁦5️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #عکس_نوشته #بخون #جذاب #نوشته #فردوس_برین #wallpaper

۲ روز پیش
2K
⁦4️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #عکس_نوشته #بخون #جذاب #نوشته

⁦4️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #عکس_نوشته #بخون #جذاب #نوشته

۲ روز پیش
1K
⁦3️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #عاشقانه #عکس_نوشته #جذاب #نوشته #بخون

⁦3️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #عاشقانه #عکس_نوشته #جذاب #نوشته #بخون

۲ روز پیش
1K
⁦2️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #عکس_نوشته #جذاب #نوشته #بخون

⁦2️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت #عکس_نوشته #جذاب #نوشته #بخون

۲ روز پیش
1K
ادامه دارد،۱۰عکس⁦1️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت ⁦ #جذاب #نوشته #عکس_نوشته #بخون #فردوس_برین

ادامه دارد،۱۰عکس⁦1️⃣⁩از ده لطفا منتشر کنید...۱۰عکس #کرونا #ماسک #الکل #بیمارستان #مسجد #دین #اسلام #علم #دانشمند #دانشگاه #مسلمان #دکتر #پرستار #جهادی #آخوند #مدافعان_سلامت ⁦ #جذاب #نوشته #عکس_نوشته #بخون #فردوس_برین

۲ روز پیش
4K
🔹 پس از آنکه ورود زائران به حرم علی بن مهزیار در #اهواز ممنوع شد نیروهای #جهادی در این حرم مشغول تولید ماسک، دستکش و لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم شدند. 🔸 از آنطرف هم ...

🔹 پس از آنکه ورود زائران به حرم علی بن مهزیار در #اهواز ممنوع شد نیروهای #جهادی در این حرم مشغول تولید ماسک، دستکش و لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم شدند. 🔸 از آنطرف هم عده ای که اگر آنها را #نفوذی و دستور گیرنده از سفارت انگلستان ندانیم در ...

۲ هفته پیش
10K
پس از آنکه ورود زائران به حرم علی بن مهزیار در #اهواز ممنوع شد نیروهای #جهادی در این حرم مشغول تولید ماسک، دستکش و لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم شدند. از آنطرف هم عده ای ...

پس از آنکه ورود زائران به حرم علی بن مهزیار در #اهواز ممنوع شد نیروهای #جهادی در این حرم مشغول تولید ماسک، دستکش و لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم شدند. از آنطرف هم عده ای که اگر آنها را #نفوذی و دستور گیرنده از سفارت انگلستان ندانیم در بهترین حالت ...

۲ هفته پیش
5K
🔺مدیریتِ روی مُبلی #حسن_روحانی😳 🔸جلسه روحانی با اعضای ستاد ملی مبارزه با #کرونا به صورت ویدئو کنفرانس! 👈در این تصویر علاوه بر مبرهن بودن روحیه #جهادی رییس‌جمهور و رییس‌دفترش، کاملاً پیداست که تا چه میزان ...

🔺مدیریتِ روی مُبلی #حسن_روحانی😳 🔸جلسه روحانی با اعضای ستاد ملی مبارزه با #کرونا به صورت ویدئو کنفرانس! 👈در این تصویر علاوه بر مبرهن بودن روحیه #جهادی رییس‌جمهور و رییس‌دفترش، کاملاً پیداست که تا چه میزان دغدغه‌ی مردم در اولویتشان است...😐 #روحانی_کجاست

۲ هفته پیش
6K
🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 #گاهی_یڪ_تلنگر_ڪافیست 🔸 #میترسم_از_خودم ... •زمانی ڪه عڪس 🎇 شهدا رو بہ دیوار اتاقم چسبوندم ، ولی بہ دیوار دلم نہ !❤ 🔹 #میترسم_از_خودم ... •زمانی ڪه اتیڪت خادم الشهدا و ...

🎀 🍃 #زیــنـبـیــــون🍃 🎀 #گاهی_یڪ_تلنگر_ڪافیست 🔸 #میترسم_از_خودم ... •زمانی ڪه عڪس 🎇 شهدا رو بہ دیوار اتاقم چسبوندم ، ولی بہ دیوار دلم نہ !❤ 🔹 #میترسم_از_خودم ... •زمانی ڪه اتیڪت خادم الشهدا و ... رو بہ سینہ م میچسبونم ، اما " خادم پدر و مادر " خودم نیستم ...

۲ هفته پیش
6K
این روزها چقدر جای خالی مجلسی که #جهادی پای کار باشد و رئیس جمهور را وادار به جدی گرفتن #بحران کند؛ وزارت صمت را مکلف به تامین مایحتاج بیمارستان ها کند؛ وزارت کشور را مجبور ...

این روزها چقدر جای خالی مجلسی که #جهادی پای کار باشد و رئیس جمهور را وادار به جدی گرفتن #بحران کند؛ وزارت صمت را مکلف به تامین مایحتاج بیمارستان ها کند؛ وزارت کشور را مجبور به محدودیت شدید عبور و مرور شهرها کند... خالیست! اما چه توقعی ست از مجلسی ...

۳ هفته پیش
6K
این روزها چقدر جای خالی مجلسی که #جهادی پای کار باشد و رئیس جمهور را وادار به جدی گرفتن #بحران کند؛ وزارت صمت را مکلف به تامین مایحتاج بیمارستان ها کند؛ وزارت کشور را مجبور ...

این روزها چقدر جای خالی مجلسی که #جهادی پای کار باشد و رئیس جمهور را وادار به جدی گرفتن #بحران کند؛ وزارت صمت را مکلف به تامین مایحتاج بیمارستان ها کند؛ وزارت کشور را مجبور به محدودیت شدید عبور و مرور شهرها کند... خالیست! اما چه توقعی ست از مجلسی ...

۳ هفته پیش
8K
🔴 دوستان لطفا این پوستر را پخش کنید.. هر کس تونست فقط 5 تا کار مفید #روحانی و #اصلاح_طلب ها را نام ببره جایزه داره.. 😳 😐 ندارن.. ندارن.. اساس قدرت آنها اینه که هیچ ...

🔴 دوستان لطفا این پوستر را پخش کنید.. هر کس تونست فقط 5 تا کار مفید #روحانی و #اصلاح_طلب ها را نام ببره جایزه داره.. 😳 😐 ندارن.. ندارن.. اساس قدرت آنها اینه که هیچ کاری نکنن.. هیچ کاری نذارن بشه.. #خاتمی #اصلاحطلب #اصلاحطلبان #انتخابات #انتخابات_مجلس #مجلس #اصولگرا #انقلابی #منوتو ...

۲۸ بهمن 1398
8K
🔴 دوستان لطفا این پوستر را پخش کنید.. هر کس تونست فقط 5 تا کار مفید #روحانی و #اصلاح_طلب ها را نام ببره جایزه داره.. 😳 😐 ندارن.. ندارن.. اساس قدرت آنها اینه که هیچ ...

🔴 دوستان لطفا این پوستر را پخش کنید.. هر کس تونست فقط 5 تا کار مفید #روحانی و #اصلاح_طلب ها را نام ببره جایزه داره.. 😳 😐 ندارن.. ندارن.. اساس قدرت آنها اینه که هیچ کاری نکنن.. هیچ کاری نذارن بشه.. #خاتمی #اصلاحطلب #اصلاحطلبان #انتخابات #انتخابات_مجلس #مجلس #اصولگرا #انقلابی #منوتو ...

۲۶ بهمن 1398
29K
تو دنیایی زندگی میکنیم که چینی ها ظرف 100 روز ساختمون صد طبقه و ظرف 10 روز بیمارستان مجهز هزار تخته می سازن، ولی #رییس_جمهور ما بجای اینکه خودش یاد بگیره، با خنده چماقش میکنه ...

تو دنیایی زندگی میکنیم که چینی ها ظرف 100 روز ساختمون صد طبقه و ظرف 10 روز بیمارستان مجهز هزار تخته می سازن، ولی #رییس_جمهور ما بجای اینکه خودش یاد بگیره، با خنده چماقش میکنه و میزنه تو سر #مردم و منتقداش! اونوقت تو دولت خودش سه روز طول میکشه ...

۱۴ بهمن 1398
9K
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین شهید مدافع حرم شهید حجت الاسلام مصطفی خلیلی بلوطگی | عزیزان من به این نکته حتما توجه ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها السلام علیک ایها الشهداء و الصدیقین شهید مدافع حرم شهید حجت الاسلام مصطفی خلیلی بلوطگی | عزیزان من به این نکته حتما توجه کنید هرکسی با هر اعتقادی هستید پیروی خط ولایت فقیه باشید و ... | راه ...

۲۷ دی 1398
67K