نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جوانے (۵ تصویر)

یادمان باشد گناه ڪه ڪردیم آن را به حساب #جوانے نگذاریم، میشود جوانے ڪرد به عشق #مهدے_عج و به #شهادت رسید فداے #مهدے_عج #شهید_احمد_مشلب #خاکیان_خدایی

یادمان باشد گناه ڪه ڪردیم آن را به حساب #جوانے نگذاریم، میشود جوانے ڪرد به عشق #مهدے_عج و به #شهادت رسید فداے #مهدے_عج #شهید_احمد_مشلب #خاکیان_خدایی

۲۱ خرداد 1398
5K
ای #جوانان خمینی... براے جوانےمان دعا ڪنید ... ای کسانیڪہ #جوانے نکردید تا ما جوانے ڪنیم ، #صلوات #خاکیان_خدایی

ای #جوانان خمینی... براے جوانےمان دعا ڪنید ... ای کسانیڪہ #جوانے نکردید تا ما جوانے ڪنیم ، #صلوات #خاکیان_خدایی

۲ فروردین 1398
10K
ای #جوانان خمینی... براے جوانےمان دعا ڪنید ... ای کسانیڪہ #جوانے نکردید تا ما جوانے ڪنیم ، #صلوات #خاکیان_خدایی

ای #جوانان خمینی... براے جوانےمان دعا ڪنید ... ای کسانیڪہ #جوانے نکردید تا ما جوانے ڪنیم ، #صلوات #خاکیان_خدایی

۱۴ دی 1397
7K
#پـروردڱارا واژه #شهیـــد چیست ...! ڪه روی هر #جوانے میڱذارے این چنین #زیبا میشـود.....❤️ #شهید_محسن_حججی

#پـروردڱارا واژه #شهیـــد چیست ...! ڪه روی هر #جوانے میڱذارے این چنین #زیبا میشـود.....❤️ #شهید_محسن_حججی

۴ آبان 1397
6K
#پـروردگارا واژۀ #شهیـــــــد چیست ...!؟ ڪه روے هر #جوانے میگذارے این چنین #زیبا میشـود... 🕊🕊

#پـروردگارا واژۀ #شهیـــــــد چیست ...!؟ ڪه روے هر #جوانے میگذارے این چنین #زیبا میشـود... 🕊🕊

۱۰ تیر 1396
4K