نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جورج_ارول (۲ تصویر)

همه آدمها با هم #برابرند. اما #پولدارها محترمترند، اما #دخترها پرطرفدارترند، اما #بچه ها واجب ترند، اما #خانمها مقدم ترند، اما #سفیدها برترند و #سیاها بدبخت ترند، البته #تبعیضی در کار نیست؛ در کل همه ...
عکس بلند

همه آدمها با هم #برابرند. اما #پولدارها محترمترند، اما #دخترها پرطرفدارترند، اما #بچه ها واجب ترند، اما #خانمها مقدم ترند، اما #سفیدها برترند و #سیاها بدبخت ترند، البته #تبعیضی در کار نیست؛ در کل همه #آدمها با هم برابرند، اما بعضی ها #برابرترند. #قلعه_حیوانات نوشته #جورج_ارول

۱۲ خرداد 1398
269
بشر یگانه مخلوقی است که مصرف می‌کند و تولید ندارد، نه شیر میدهد، نه تخم می‌کند. ضعیف تر از آن است که گاو آهن بکشد و سرعتش در دویدن به حدی نیست که خرگوش بگیرد. ...

بشر یگانه مخلوقی است که مصرف می‌کند و تولید ندارد، نه شیر میدهد، نه تخم می‌کند. ضعیف تر از آن است که گاو آهن بکشد و سرعتش در دویدن به حدی نیست که خرگوش بگیرد. با این حال ارباب مطلق حیوان است. #جورج_ارول #قلعه‌حیوانات 🍃🌳

۳۰ اردیبهشت 1398
44