نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جھاد (۱ تصویر)

#طلبگی جلوه‌ے زیبایے استـ #جھاد در لباس طلبگے و جھاد آنگاه ڪامل تر گردد، ڪه فاتـح جھاد‌فے‌سبیل‌الله؛ پیروزِ جھاد‌اڪبر با نفس هم باشد #جھا‌دفےسبیل‌الله #مبارزه‌با‌نفس |#خاکیان_خدایی

#طلبگی جلوه‌ے زیبایے استـ #جھاد در لباس طلبگے و جھاد آنگاه ڪامل تر گردد، ڪه فاتـح جھاد‌فے‌سبیل‌الله؛ پیروزِ جھاد‌اڪبر با نفس هم باشد #جھا‌دفےسبیل‌الله #مبارزه‌با‌نفس |#خاکیان_خدایی

۱ هفته پیش
3K