نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حدیــث_هفتــه★ (۱ تصویر)

#حدیــث_هفتــه★ 🔵🔸امام #حسیــن(ع) فرمودند🔸🔵: 👥«گروهے خــدا را از روی میل به بهشت🌳 عبادت مے‏ڪنند، ڪه این #عبادت_تجارت‏_ڪنندگان است ❌ 👥و گروهے خـدا را از ترس دوزخ🔥 مےپرستند و این #عبادت_بردگان است،❌ 👥وگروهے خـدا را به ...

#حدیــث_هفتــه★ 🔵🔸امام #حسیــن(ع) فرمودند🔸🔵: 👥«گروهے خــدا را از روی میل به بهشت🌳 عبادت مے‏ڪنند، ڪه این #عبادت_تجارت‏_ڪنندگان است ❌ 👥و گروهے خـدا را از ترس دوزخ🔥 مےپرستند و این #عبادت_بردگان است،❌ 👥وگروهے خـدا را به سبب #شایستگے🕋 مےپرستند، و این #عبادت_آزادگان است ڪه برترین عبادت است»✅ (تحف العقول، ص ۲۷۹ ...

۲۰ مهر 1397
13K