نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حسین_شفیع_زاده (۳۰ تصویر)

حوالی دوست داشتنت نفس می کشم عشق بازی می کنم اینجا حوالی داشتن تو چقدر هوا براے زندگی خوب است... #حسین_شفیع_زاده

حوالی دوست داشتنت نفس می کشم عشق بازی می کنم اینجا حوالی داشتن تو چقدر هوا براے زندگی خوب است... #حسین_شفیع_زاده

۵ روز پیش
6K
حوالی دوست داشتنت نفس می کشم عشق بازی می کنم اینجا حوالی داشتن تو چقدر هوا براے زندگی خوب است... #حسین_شفیع_زاده

حوالی دوست داشتنت نفس می کشم عشق بازی می کنم اینجا حوالی داشتن تو چقدر هوا براے زندگی خوب است... #حسین_شفیع_زاده

۱ هفته پیش
5K
مانده ام... این

مانده ام... این "دیوانه" گفتن های تو چه داشت! که حتی... "دوستت دارم" های هیچ کسی، شبیهش نیست... #حسین_شفیع_زاده ❣ ┅┄ ❥❤❥ ┄┅┄

۲۸ دی 1398
9K
مانده ام... این

مانده ام... این "دیوانه" گفتن های تو چه داشت! که حتی... "دوستت دارم" های هیچ کسی، شبیهش نیست... #حسین_شفیع_زاده

۳ دی 1398
10K
مانده ام... این

مانده ام... این "دیوانه" گفتن های تو چه داشت.. که حتی.. "دوستت دارم" های هیچ کسی.. شبیهش نیست... #حسین_شفیع_زاده

۱۵ مهر 1398
45
مثل هرشب مانده ام درحسرت یک شب بخیرت گاهی آدم بی قرار چیزهای ساده است... ‌ #حسین_شفیع_زاده شبتون بدور از دلتنگی ...

مثل هرشب مانده ام درحسرت یک شب بخیرت گاهی آدم بی قرار چیزهای ساده است... ‌ #حسین_شفیع_زاده شبتون بدور از دلتنگی ...

۳ شهریور 1398
46
مانده ام...این

مانده ام...این "دیوانه" گفتن های "تو" چه داشت..که حتی.. "دوستت دارم" های هیچ کسی.. شبیهش نیست... #حسین_شفیع_زاده #میکاپ

۱۴ تیر 1398
36
دستانم را بگیر .. مرا ببر آنجا که پر است از هوای بودنت .. بگذار هوای زندگیم نفس کشیدنی باشد ... #حسین_شفیع_زاده

دستانم را بگیر .. مرا ببر آنجا که پر است از هوای بودنت .. بگذار هوای زندگیم نفس کشیدنی باشد ... #حسین_شفیع_زاده

۲۵ خرداد 1398
936
من سوالی ز مراجع و فقیهان زمانم دارم آنکه در قلب من است #فطریه اش هم به من است؟ #حسین_شفیع_زاده جواب فقها😉 نان خوار نباشد و گمانم که ندارد جز جان شما فطریه ای جان ...

من سوالی ز مراجع و فقیهان زمانم دارم آنکه در قلب من است #فطریه اش هم به من است؟ #حسین_شفیع_زاده جواب فقها😉 نان خوار نباشد و گمانم که ندارد جز جان شما فطریه ای جان عزیزش!

۱۵ خرداد 1398
59
عمری است به دنبالِ توام، نیست نشانی ای خوب تر از خوب تر از خوب، کجایی...؟! #حسین_شفیع_زاده #طبیعت

عمری است به دنبالِ توام، نیست نشانی ای خوب تر از خوب تر از خوب، کجایی...؟! #حسین_شفیع_زاده #طبیعت

۲۰ بهمن 1397
27
❤️❤️:❤️❤️ به نگاهی به کلامی و گهی با بوسه تو چه آسان بَلَدی دل بِبَری هر لحظه ... #حسین_شفیع_زاده

❤️❤️:❤️❤️ به نگاهی به کلامی و گهی با بوسه تو چه آسان بَلَدی دل بِبَری هر لحظه ... #حسین_شفیع_زاده

۳۰ آبان 1397
27
به نگاهی به کلامی و گهی با بوسه تو چه آسان بَلَدی دل بِبَری هر لحظه ... #حسین_شفیع_زاده

به نگاهی به کلامی و گهی با بوسه تو چه آسان بَلَدی دل بِبَری هر لحظه ... #حسین_شفیع_زاده

۱۷ مرداد 1397
28
عمری است به دنبالِ توام، نیست نشانی ای خوب تر از خوب تر از خوب، کجایی...؟! #حسین_شفیع_زاده

عمری است به دنبالِ توام، نیست نشانی ای خوب تر از خوب تر از خوب، کجایی...؟! #حسین_شفیع_زاده

۱ مرداد 1397
1K
در جواب

در جواب "دوستت دارم" سکوتی تلخ کرد.. بی تفاوت بودنش "خانه خرابم" می‌کند... #حسین_شفیع_زاده

۲۲ تیر 1397
27
عمری است به دنبالِ توام، نیست نشانی... ای خوب تر از خوب تر از خوب، کجایی؟! #حسین_شفیع_زاده

عمری است به دنبالِ توام، نیست نشانی... ای خوب تر از خوب تر از خوب، کجایی؟! #حسین_شفیع_زاده

۱۵ تیر 1397
38
عمری است به دنبالِ توام، نیست نشانی... ای خوب تر از خوب تر از خوب، کجایی؟! #حسین_شفیع_زاده

عمری است به دنبالِ توام، نیست نشانی... ای خوب تر از خوب تر از خوب، کجایی؟! #حسین_شفیع_زاده

۱۲ تیر 1397
59
مثل هر شب مانده ام در حسرت یک شب بخیر گاهی آدم بی قرار چیزهای ساده است ... #حسین_شفیع_زاده

مثل هر شب مانده ام در حسرت یک شب بخیر گاهی آدم بی قرار چیزهای ساده است ... #حسین_شفیع_زاده

۳۰ خرداد 1397
75
من سؤالی زِ مراجع و فقیهان زمانم دارم آنکه در قلب من است؛ فطریه اش هم به من است...؟ #حسین_شفیع_زاده

من سؤالی زِ مراجع و فقیهان زمانم دارم آنکه در قلب من است؛ فطریه اش هم به من است...؟ #حسین_شفیع_زاده

۲۵ خرداد 1397
38
چه آرزوی محالی است قدم زدن با تو اجازه هست که گاهی ببینمت از دور...؟! #حسین_شفیع_زاده

چه آرزوی محالی است قدم زدن با تو اجازه هست که گاهی ببینمت از دور...؟! #حسین_شفیع_زاده

۵ اردیبهشت 1397
35
چه آرزوی محالی است، قــدم زدن با تو.. اجازه هست که گاهی، ببینمت از دور؟! #حسین_شفیع_زاده

چه آرزوی محالی است، قــدم زدن با تو.. اجازه هست که گاهی، ببینمت از دور؟! #حسین_شفیع_زاده

۱۶ آبان 1396
29