نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حسین_منزوی (۱۱۳۹ تصویر)

می خواهم از این پس تمام ماجرا تو باشی... #حسین_منزوی

می خواهم از این پس تمام ماجرا تو باشی... #حسین_منزوی

۳ روز پیش
4K
آغوش مهربانت ... از هر جواب خوش تر... #حسین_منزوی #عکس_نوشته

آغوش مهربانت ... از هر جواب خوش تر... #حسین_منزوی #عکس_نوشته

۳ روز پیش
6K
تو بگو وصف لب یار ، گناهش با من تو بخوان نغمه ی دلدار ، گناهش با من تو بیا مست در آغوش من ودل خوش دار مستی ت با بغلت هر دو گناهش با ...

تو بگو وصف لب یار ، گناهش با من تو بخوان نغمه ی دلدار ، گناهش با من تو بیا مست در آغوش من ودل خوش دار مستی ت با بغلت هر دو گناهش با من تو مرا گرم بخوان گرم بگیرم در بر مردمان هر چه بگویند ، گناهش ...

۵ روز پیش
4K
چه #شیرین نشستی... به تخت #وجودم... #حسین_منزوی

چه #شیرین نشستی... به تخت #وجودم... #حسین_منزوی

۵ روز پیش
32K
گرچه تو دوری از برم همرهِ خویش می برم شب همه شب به بسترم یادِ تو را، به جای تو! #حسین_منزوی یکشنبه بیست و دوم #اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت بیست و سه : دوازده دقیقه ۱۸۳۵ ...

گرچه تو دوری از برم همرهِ خویش می برم شب همه شب به بسترم یادِ تو را، به جای تو! #حسین_منزوی یکشنبه بیست و دوم #اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت بیست و سه : دوازده دقیقه ۱۸۳۵ ۱۸۲۰

۷ روز پیش
13K
#عاشقانه و من چگونه بی تو نگیرد دلم ...! #حسین_منزوی

#عاشقانه و من چگونه بی تو نگیرد دلم ...! #حسین_منزوی

۷ روز پیش
14K
من شاعرم خوش می‌زنم از عشق و از مستی رقم اما به چشمانت قسم چشم تو خوش‌تر می‌زند! #حسین_منزوی #عاشقانه

من شاعرم خوش می‌زنم از عشق و از مستی رقم اما به چشمانت قسم چشم تو خوش‌تر می‌زند! #حسین_منزوی #عاشقانه

۷ روز پیش
10K
#دلم_گرفته_برایت به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت دلــی کــــه کرده هـوای کرشمه‌های صدایت نه یوسفم، نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز کـــه آورد دلــــــم ای دوست! تاب وسوسه‌هایت تو را ز ...
عکس بلند

#دلم_گرفته_برایت به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت دلــی کــــه کرده هـوای کرشمه‌های صدایت نه یوسفم، نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز کـــه آورد دلــــــم ای دوست! تاب وسوسه‌هایت تو را ز جرگــــه‌ی انبوه خاطرات قدیمی برون کشیده‌ام و دل نهاده‌ام به صفایت تو سخت و دیر ...

۱ هفته پیش
34K
چه شیرین نشستی به تخت وجودم.. #حسین_منزوی

چه شیرین نشستی به تخت وجودم.. #حسین_منزوی

۱ هفته پیش
10K
چه شیرین نشستی به تخت وجودم.. #حسین_منزوی

چه شیرین نشستی به تخت وجودم.. #حسین_منزوی

۱ هفته پیش
10K
بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است !؟ یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است... #حسین_منزوی

بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است !؟ یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است... #حسین_منزوی

۱ هفته پیش
7K
در تو می‌نگرم و می‌میرم... #حسین_منزوی #عکس_نوشته

در تو می‌نگرم و می‌میرم... #حسین_منزوی #عکس_نوشته

۱ هفته پیش
10K
ای که همه نگاه من ، خورده گره به روی تو تا نرود نفس ز تن ، پا نکشم ز کوی تو مستی هر نگاه تو ، بِه زِ شراب و جامِ مِی کی ز ...

ای که همه نگاه من ، خورده گره به روی تو تا نرود نفس ز تن ، پا نکشم ز کوی تو مستی هر نگاه تو ، بِه زِ شراب و جامِ مِی کی ز سـرم برون شود ، یک نفس آرزوی تو ...!!! #حسین_منزوی

۱ هفته پیش
15K
اگر پای «تو» روزی در میان باشد با چنگ و با دندان برای حفظِ تو با هر که می جنگم...! #حسین_منزوی #عاشقانه

اگر پای «تو» روزی در میان باشد با چنگ و با دندان برای حفظِ تو با هر که می جنگم...! #حسین_منزوی #عاشقانه

۱ هفته پیش
6K
نهاده‌ایم قدم، از عدم به سویِ عدم حیات نام مده، فصلِ انتقالی را... #حسین_منزوی

نهاده‌ایم قدم، از عدم به سویِ عدم حیات نام مده، فصلِ انتقالی را... #حسین_منزوی

۱ هفته پیش
4K
ای که همه نگاه من ، خورده گره به روی تو تا نرود نفس ز تن ، پا نکشم ز کوی تو مستی هر نگاه تو ، بِه زِ شراب و جامِ مِی کی ز ...

ای که همه نگاه من ، خورده گره به روی تو تا نرود نفس ز تن ، پا نکشم ز کوی تو مستی هر نگاه تو ، بِه زِ شراب و جامِ مِی کی ز سـرم برون شود ، یک نفس آرزوی تو ...!!! #حسین_منزوی

۲ هفته پیش
8K
هزار عاشقِ دیوانه در من است که هرگز ... به هیچ بند و فسونی نمی‌کنند رهایت...! #حسین_منزوی

هزار عاشقِ دیوانه در من است که هرگز ... به هیچ بند و فسونی نمی‌کنند رهایت...! #حسین_منزوی

۲ هفته پیش
10K
در انتظار تو تا کی سحر شماره کنم؟ ورق ‌ورق شب تقویم خویش پاره کنم؟ نشانه‌های تو بر چوب‌ خط هفته زنم که جمعه بگذرد و شنبه را شماره کنم! #حسین_منزوی❤️

در انتظار تو تا کی سحر شماره کنم؟ ورق ‌ورق شب تقویم خویش پاره کنم؟ نشانه‌های تو بر چوب‌ خط هفته زنم که جمعه بگذرد و شنبه را شماره کنم! #حسین_منزوی❤️

۲ هفته پیش
8K
-تا چاربند عقل را ویران کنی اینگونه شو؛ دیوانه خود دیوانه دل دیوانه سر دیوانه جان ای حاصل ضرب جنون، در جان جان جان من! دیوانه در دیوانگی دیوانه در دیوانه جان… #حسین_منزوی

-تا چاربند عقل را ویران کنی اینگونه شو؛ دیوانه خود دیوانه دل دیوانه سر دیوانه جان ای حاصل ضرب جنون، در جان جان جان من! دیوانه در دیوانگی دیوانه در دیوانه جان… #حسین_منزوی

۲ هفته پیش
16K
تو تازیانه می زنی به زخمه ی خیال من من آب و دانه می دهم به خوش خیالِ باورم تو مثل ماهِ برکه ای ...و من غریق مست شب دوباره تو ..دوباره من..شناوری ..شناورم #حسین_منزوی

تو تازیانه می زنی به زخمه ی خیال من من آب و دانه می دهم به خوش خیالِ باورم تو مثل ماهِ برکه ای ...و من غریق مست شب دوباره تو ..دوباره من..شناوری ..شناورم #حسین_منزوی

۲ هفته پیش
9K