نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حقایق_سانسورشده_جهان (۱ تصویر)

♦‍ اصلا قانون حجاب را برداریم... 🔹حتما شماهم شنیده و دیده اید که عده ایی میگویند حجاب نباید بصورت یک قانون باشد! فرضاً قبول؛ اصلا قانون حجاب حذف شد؛ اما کسیکه پیشنهاد حذف یک قانون ...

♦‍ اصلا قانون حجاب را برداریم... 🔹حتما شماهم شنیده و دیده اید که عده ایی میگویند حجاب نباید بصورت یک قانون باشد! فرضاً قبول؛ اصلا قانون حجاب حذف شد؛ اما کسیکه پیشنهاد حذف یک قانون را میدهد باید طرح جایگزین آن را هم ارائه کند. نمیشود که حرفی را بزنیم؛ ...

۲۵ تیر 1398
93K