نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حنانه_گودرزی (۱ تصویر)

ما آدم ها موجودات عجیبی هستیم! فرا عجیب! دلیل ها دارم،محکمه پسند!بابِ طبع قاضیِ پیر و کم حوصله! مثالش را که بخواهی اینکه در جواب یک احوال پرسی ساده در خیابان لبخند میزنیم و میگوییم:ممنون! ...

ما آدم ها موجودات عجیبی هستیم! فرا عجیب! دلیل ها دارم،محکمه پسند!بابِ طبع قاضیِ پیر و کم حوصله! مثالش را که بخواهی اینکه در جواب یک احوال پرسی ساده در خیابان لبخند میزنیم و میگوییم:ممنون! و‌این ممنون خودش هزارها معنی دارد واین ممنون یک واژه نیست واژه نامه است کتاب ...

۱۲ مرداد 1398
46K