نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خلق (۹۵۵ تصویر)

آثار #هنری که #فتوشاپ هستند! با انتشار نسخه ای از نرم افزار فتوشاپ در حدود ۲۸ سال پیش بهترین فرصت برای ادیت و تغییرات در تصاویر پدید آمد. به مرور زمان فتوشاپ جایگاه خود را ...

آثار #هنری که #فتوشاپ هستند! با انتشار نسخه ای از نرم افزار فتوشاپ در حدود ۲۸ سال پیش بهترین فرصت برای ادیت و تغییرات در تصاویر پدید آمد. به مرور زمان فتوشاپ جایگاه خود را بازکرد و محبوب شد و نه فقط در ادیت عکس بلکه برای طراحی پوسترها ،بنر ...

۴ روز پیش
12K
آثار #هنری که #فتوشاپ هستند! با انتشار نسخه ای از نرم افزار فتوشاپ در حدود ۲۸ سال پیش بهترین فرصت برای ادیت و تغییرات در تصاویر پدید آمد. به مرور زمان فتوشاپ جایگاه خود را ...

آثار #هنری که #فتوشاپ هستند! با انتشار نسخه ای از نرم افزار فتوشاپ در حدود ۲۸ سال پیش بهترین فرصت برای ادیت و تغییرات در تصاویر پدید آمد. به مرور زمان فتوشاپ جایگاه خود را بازکرد و محبوب شد و نه فقط در ادیت عکس بلکه برای طراحی پوسترها ،بنر ...

۴ روز پیش
12K
آثار #هنری که #فتوشاپ هستند! با انتشار نسخه ای از نرم افزار فتوشاپ در حدود ۲۸ سال پیش بهترین فرصت برای ادیت و تغییرات در تصاویر پدید آمد. به مرور زمان فتوشاپ جایگاه خود را ...

آثار #هنری که #فتوشاپ هستند! با انتشار نسخه ای از نرم افزار فتوشاپ در حدود ۲۸ سال پیش بهترین فرصت برای ادیت و تغییرات در تصاویر پدید آمد. به مرور زمان فتوشاپ جایگاه خود را بازکرد و محبوب شد و نه فقط در ادیت عکس بلکه برای طراحی پوسترها ،بنر ...

۴ روز پیش
13K
آثار #هنری که #فتوشاپ هستند! با انتشار نسخه ای از نرم افزار فتوشاپ در حدود ۲۸ سال پیش بهترین فرصت برای ادیت و تغییرات در تصاویر پدید آمد. به مرور زمان فتوشاپ جایگاه خود را ...

آثار #هنری که #فتوشاپ هستند! با انتشار نسخه ای از نرم افزار فتوشاپ در حدود ۲۸ سال پیش بهترین فرصت برای ادیت و تغییرات در تصاویر پدید آمد. به مرور زمان فتوشاپ جایگاه خود را بازکرد و محبوب شد و نه فقط در ادیت عکس بلکه برای طراحی پوسترها ،بنر ...

۴ روز پیش
11K
آثار #هنری که #فتوشاپ هستند! با انتشار نسخه ای از نرم افزار فتوشاپ در حدود ۲۸ سال پیش بهترین فرصت برای ادیت و تغییرات در تصاویر پدید آمد. به مرور زمان فتوشاپ جایگاه خود را ...

آثار #هنری که #فتوشاپ هستند! با انتشار نسخه ای از نرم افزار فتوشاپ در حدود ۲۸ سال پیش بهترین فرصت برای ادیت و تغییرات در تصاویر پدید آمد. به مرور زمان فتوشاپ جایگاه خود را بازکرد و محبوب شد و نه فقط در ادیت عکس بلکه برای طراحی پوسترها ،بنر ...

۴ روز پیش
11K
وقتی خط بین واقعیت و #هنر پاک می شود هنر اغلب راهی است برای جدا شدن از واقعیت ها و کلیدی برای بازکردن معانی پنهانی در جهان است که ما را احاطه کرده اند.اما در ...

وقتی خط بین واقعیت و #هنر پاک می شود هنر اغلب راهی است برای جدا شدن از واقعیت ها و کلیدی برای بازکردن معانی پنهانی در جهان است که ما را احاطه کرده اند.اما در سبکی مانند #هایپررئالیسم خط بین واقعیت و هنر عملا پاک می شود. در #نقاشی هایپررئالیسم ...

۴ روز پیش
16K
وقتی خط بین واقعیت و #هنر پاک می شود هنر اغلب راهی است برای جدا شدن از واقعیت ها و کلیدی برای بازکردن معانی پنهانی در جهان است که ما را احاطه کرده اند.اما در ...

وقتی خط بین واقعیت و #هنر پاک می شود هنر اغلب راهی است برای جدا شدن از واقعیت ها و کلیدی برای بازکردن معانی پنهانی در جهان است که ما را احاطه کرده اند.اما در سبکی مانند #هایپررئالیسم خط بین واقعیت و هنر عملا پاک می شود. در #نقاشی هایپررئالیسم ...

۴ روز پیش
15K
وقتی خط بین واقعیت و #هنر پاک می شود هنر اغلب راهی است برای جدا شدن از واقعیت ها و کلیدی برای بازکردن معانی پنهانی در جهان است که ما را احاطه کرده اند.اما در ...

وقتی خط بین واقعیت و #هنر پاک می شود هنر اغلب راهی است برای جدا شدن از واقعیت ها و کلیدی برای بازکردن معانی پنهانی در جهان است که ما را احاطه کرده اند.اما در سبکی مانند #هایپررئالیسم خط بین واقعیت و هنر عملا پاک می شود. در #نقاشی هایپررئالیسم ...

۴ روز پیش
14K
وقتی خط بین واقعیت و #هنر پاک می شود هنر اغلب راهی است برای جدا شدن از واقعیت ها و کلیدی برای بازکردن معانی پنهانی در جهان است که ما را احاطه کرده اند.اما در ...

وقتی خط بین واقعیت و #هنر پاک می شود هنر اغلب راهی است برای جدا شدن از واقعیت ها و کلیدی برای بازکردن معانی پنهانی در جهان است که ما را احاطه کرده اند.اما در سبکی مانند #هایپررئالیسم خط بین واقعیت و هنر عملا پاک می شود. در #نقاشی هایپررئالیسم ...

۴ روز پیش
13K
وقتی خط بین واقعیت و #هنر پاک می شود هنر اغلب راهی است برای جدا شدن از واقعیت ها و کلیدی برای بازکردن معانی پنهانی در جهان است که ما را احاطه کرده اند.اما در ...

وقتی خط بین واقعیت و #هنر پاک می شود هنر اغلب راهی است برای جدا شدن از واقعیت ها و کلیدی برای بازکردن معانی پنهانی در جهان است که ما را احاطه کرده اند.اما در سبکی مانند #هایپررئالیسم خط بین واقعیت و هنر عملا پاک می شود. در #نقاشی هایپررئالیسم ...

۴ روز پیش
14K
تصاویری زیبا و باورنکردنی ای که با عود #خلق شده اند! Jihyun Park #هنرمند کره ای، یک روش منحصر به فرد و اصیل آسیایی برای #نقاشی نقطه نقطه یافته است. او با استفاده از سوزاندن ...

تصاویری زیبا و باورنکردنی ای که با عود #خلق شده اند! Jihyun Park #هنرمند کره ای، یک روش منحصر به فرد و اصیل آسیایی برای #نقاشی نقطه نقطه یافته است. او با استفاده از سوزاندن عود روی کاغذی از جنس برنج سوراخ های ریزی ایجاد می کند، و در نهایت ...

۱ هفته پیش
11K
تصاویری زیبا و باورنکردنی ای که با عود #خلق شده اند! Jihyun Park #هنرمند کره ای، یک روش منحصر به فرد و اصیل آسیایی برای #نقاشی نقطه نقطه یافته است. او با استفاده از سوزاندن ...

تصاویری زیبا و باورنکردنی ای که با عود #خلق شده اند! Jihyun Park #هنرمند کره ای، یک روش منحصر به فرد و اصیل آسیایی برای #نقاشی نقطه نقطه یافته است. او با استفاده از سوزاندن عود روی کاغذی از جنس برنج سوراخ های ریزی ایجاد می کند، و در نهایت ...

۱ هفته پیش
12K
تصاویری زیبا و باورنکردنی ای که با عود #خلق شده اند! Jihyun Park #هنرمند کره ای، یک روش منحصر به فرد و اصیل آسیایی برای #نقاشی نقطه نقطه یافته است. او با استفاده از سوزاندن ...

تصاویری زیبا و باورنکردنی ای که با عود #خلق شده اند! Jihyun Park #هنرمند کره ای، یک روش منحصر به فرد و اصیل آسیایی برای #نقاشی نقطه نقطه یافته است. او با استفاده از سوزاندن عود روی کاغذی از جنس برنج سوراخ های ریزی ایجاد می کند، و در نهایت ...

۱ هفته پیش
10K
تصاویری زیبا و باورنکردنی ای که با عود #خلق شده اند! Jihyun Park #هنرمند کره ای، یک روش منحصر به فرد و اصیل آسیایی برای #نقاشی نقطه نقطه یافته است. او با استفاده از سوزاندن ...

تصاویری زیبا و باورنکردنی ای که با عود #خلق شده اند! Jihyun Park #هنرمند کره ای، یک روش منحصر به فرد و اصیل آسیایی برای #نقاشی نقطه نقطه یافته است. او با استفاده از سوزاندن عود روی کاغذی از جنس برنج سوراخ های ریزی ایجاد می کند، و در نهایت ...

۱ هفته پیش
10K
تصاویری زیبا و باورنکردنی ای که با عود #خلق شده اند! Jihyun Park #هنرمند کره ای، یک روش منحصر به فرد و اصیل آسیایی برای #نقاشی نقطه نقطه یافته است. او با استفاده از سوزاندن ...

تصاویری زیبا و باورنکردنی ای که با عود #خلق شده اند! Jihyun Park #هنرمند کره ای، یک روش منحصر به فرد و اصیل آسیایی برای #نقاشی نقطه نقطه یافته است. او با استفاده از سوزاندن عود روی کاغذی از جنس برنج سوراخ های ریزی ایجاد می کند، و در نهایت ...

۱ هفته پیش
9K
تصاویری زیبا و باورنکردنی ای که با عود #خلق شده اند! Jihyun Park #هنرمند کره ای، یک روش منحصر به فرد و اصیل آسیایی برای #نقاشی نقطه نقطه یافته است. او با استفاده از سوزاندن ...

تصاویری زیبا و باورنکردنی ای که با عود #خلق شده اند! Jihyun Park #هنرمند کره ای، یک روش منحصر به فرد و اصیل آسیایی برای #نقاشی نقطه نقطه یافته است. او با استفاده از سوزاندن عود روی کاغذی از جنس برنج سوراخ های ریزی ایجاد می کند، و در نهایت ...

۱ هفته پیش
10K
تصاویری زیبا و باورنکردنی ای که با عود #خلق شده اند! Jihyun Park #هنرمند کره ای، یک روش منحصر به فرد و اصیل آسیایی برای #نقاشی نقطه نقطه یافته است. او با استفاده از سوزاندن ...

تصاویری زیبا و باورنکردنی ای که با عود #خلق شده اند! Jihyun Park #هنرمند کره ای، یک روش منحصر به فرد و اصیل آسیایی برای #نقاشی نقطه نقطه یافته است. او با استفاده از سوزاندن عود روی کاغذی از جنس برنج سوراخ های ریزی ایجاد می کند، و در نهایت ...

۱ هفته پیش
10K
#هنرمند خیابانی با استفاده از قوطی‌، شخصیت‌ های جالبی #خلق کرد! بیشتر ما بدون داشتن فکر خاصی از کنار قوطی کنسروهای زیادی می‌گذریم که در خیابان رها شده‌اند اما هنرمند خیابانی

#هنرمند خیابانی با استفاده از قوطی‌، شخصیت‌ های جالبی #خلق کرد! بیشتر ما بدون داشتن فکر خاصی از کنار قوطی کنسروهای زیادی می‌گذریم که در خیابان رها شده‌اند اما هنرمند خیابانی "زوزه‌های سگ من" (my dog sighs) این زباله‌ها را تبدیل به جواهر کرده است. این هنرمند در پروژه‌ای هنری، ...

۱ هفته پیش
17K
#هنرمند خیابانی با استفاده از قوطی‌، شخصیت‌ های جالبی #خلق کرد! بیشتر ما بدون داشتن فکر خاصی از کنار قوطی کنسروهای زیادی می‌گذریم که در خیابان رها شده‌اند اما هنرمند خیابانی

#هنرمند خیابانی با استفاده از قوطی‌، شخصیت‌ های جالبی #خلق کرد! بیشتر ما بدون داشتن فکر خاصی از کنار قوطی کنسروهای زیادی می‌گذریم که در خیابان رها شده‌اند اما هنرمند خیابانی "زوزه‌های سگ من" (my dog sighs) این زباله‌ها را تبدیل به جواهر کرده است. این هنرمند در پروژه‌ای هنری، ...

۱ هفته پیش
19K
#هنرمند خیابانی با استفاده از قوطی‌، شخصیت‌ های جالبی #خلق کرد! بیشتر ما بدون داشتن فکر خاصی از کنار قوطی کنسروهای زیادی می‌گذریم که در خیابان رها شده‌اند اما هنرمند خیابانی

#هنرمند خیابانی با استفاده از قوطی‌، شخصیت‌ های جالبی #خلق کرد! بیشتر ما بدون داشتن فکر خاصی از کنار قوطی کنسروهای زیادی می‌گذریم که در خیابان رها شده‌اند اما هنرمند خیابانی "زوزه‌های سگ من" (my dog sighs) این زباله‌ها را تبدیل به جواهر کرده است. این هنرمند در پروژه‌ای هنری، ...

۱ هفته پیش
16K