نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خواننده_شیطون (۲۵ تصویر)

#خواننده_شیطون #پارت39 «چانیول» من:دی او مثل اینکه هنوز با ایسو کار دارن چیکار میکنی خودت میایی میاریش دی او:آره مشکلی نیس حلش میکنم! من:خواهش میکنم بای گوشی قطع کردم *خووب بریم بهش نگاه کردم یه ...

#خواننده_شیطون #پارت39 «چانیول» من:دی او مثل اینکه هنوز با ایسو کار دارن چیکار میکنی خودت میایی میاریش دی او:آره مشکلی نیس حلش میکنم! من:خواهش میکنم بای گوشی قطع کردم *خووب بریم بهش نگاه کردم یه لبخند فوق العاده زیبا تحویلم داد نمیدونم چرا اما دلم میخواست بیشتر بشناسمش من:خوبه *آنیسا ...

۱ هفته پیش
66K
#خواننده_شیطون #پارت38 مارنی هیع این که از منم کوچیک تره ولی چرا قدش بلند تره *خوب من آنیسا هستم من:منم مارنی خوشبختم آنیسا:اگه میشه بگو بیشتر چی میخونی من:پاپ کار میکنم آنیسا:میشه بخونی برامون البته ...

#خواننده_شیطون #پارت38 مارنی هیع این که از منم کوچیک تره ولی چرا قدش بلند تره *خوب من آنیسا هستم من:منم مارنی خوشبختم آنیسا:اگه میشه بگو بیشتر چی میخونی من:پاپ کار میکنم آنیسا:میشه بخونی برامون البته باید بخونی من:البته شروع کردم به خوندن آنیسا:عالیههه پرید پایین و چنان اومد سمتم بغلم ...

۱ هفته پیش
49K
#خواننده_شیطون #پارت37 میرا بع شدت استرس داشتم برگه رو تویی دستم مچاله کرده بودم اولین بارمه میخوام که میخوام بخونم هوففف *شما دونفر بیاین داخل اصولا کمی شخصیت خجالتی وارومی دارم به سمت سالن مسابقه ...

#خواننده_شیطون #پارت37 میرا بع شدت استرس داشتم برگه رو تویی دستم مچاله کرده بودم اولین بارمه میخوام که میخوام بخونم هوففف *شما دونفر بیاین داخل اصولا کمی شخصیت خجالتی وارومی دارم به سمت سالن مسابقه میرفتم که صدایی آخ یکی رو شنیدم محافظ رفت تا هماهنگ کنه راجب اون صدا ...

۳ هفته پیش
54K
#خواننده_شیطون #پارت36 ایسو داشتم تلویزیون میدیدم که دیدم آنیسا ست خدایا این داره چی میگه آنیسا:خوب یو.آنیسا هستم 19سال سنمه قدم173و وزنمم60 تک فرزندم و دوستان مهمم میشه گفت اعضایی بی تی اس و میاوایسو ...

#خواننده_شیطون #پارت36 ایسو داشتم تلویزیون میدیدم که دیدم آنیسا ست خدایا این داره چی میگه آنیسا:خوب یو.آنیسا هستم 19سال سنمه قدم173و وزنمم60 تک فرزندم و دوستان مهمم میشه گفت اعضایی بی تی اس و میاوایسو مثل خواهرام هستند البته دوست زیاد دارم و همشونو دوس دارم تفریحام گشتن بادوستام زدن ...

۴ هفته پیش
68K
#خواننده_شیطون #پارت35 «آنیسا» مامانیییی خیلی استرس دارم من:هوف من میترسم نمیشه خودشون معرفیم کنن من یهویی بریم نامجون:نگران نباش ما کنارتیم لبخندی زدم و وارد صحنه شدم نشستم وسط نامجون و جین مدیر که فهمید ...

#خواننده_شیطون #پارت35 «آنیسا» مامانیییی خیلی استرس دارم من:هوف من میترسم نمیشه خودشون معرفیم کنن من یهویی بریم نامجون:نگران نباش ما کنارتیم لبخندی زدم و وارد صحنه شدم نشستم وسط نامجون و جین مدیر که فهمید چرا اینطوری نشستم چیزی نگفت مدیر:آنیسا بهتر شدی بیا این سمت جین بین منو اون ...

۴ هفته پیش
54K
#خواننده_شیطون #پارت34 آنیسا خدایا چطوری.تو صورتش نگاه کنم خدایا نمیشه زمان به گذشته برگردوند که زیاد نخورم وایی خدایا فردا کنفرانس دارم بعدم میکروفون کوک میاد چیکار کنم حالا جین:آنیسا وای نه لامصب منو به ...

#خواننده_شیطون #پارت34 آنیسا خدایا چطوری.تو صورتش نگاه کنم خدایا نمیشه زمان به گذشته برگردوند که زیاد نخورم وایی خدایا فردا کنفرانس دارم بعدم میکروفون کوک میاد چیکار کنم حالا جین:آنیسا وای نه لامصب منو به حرف نکش همین که کنارت راه میرم بزور جلویی خجالت.زدگیمو میگیرم جین:که اینطور ازموقعی که ...

۴ هفته پیش
58K
#خواننده_شیطون #پارت32 میا من:اوخ اومدین ببخشید من باید برم میشه یکیتون پیشش باشه اخه مادرم نگرانم میشه جین:البته جونگ کوک شما خانوم رو برسون ما پیش آنیسا میمونیم جونگ کوک:البته بفرمایید سوار ماشین شدیم جونگ ...

#خواننده_شیطون #پارت32 میا من:اوخ اومدین ببخشید من باید برم میشه یکیتون پیشش باشه اخه مادرم نگرانم میشه جین:البته جونگ کوک شما خانوم رو برسون ما پیش آنیسا میمونیم جونگ کوک:البته بفرمایید سوار ماشین شدیم جونگ کوک:ببخشید این سه ساعت شما رو هم اذیت کردیم من:نه اصلا آنیسا بهترین دوسته منه ...

۲۳ شهریور 1398
57K
#خواننده_شیطون #پارت31 جونگ کوک آنیسا:آخ خدا دلم دلم درد میکنه اشکش داشت گوله گوله میریخت ته؛وایی خوبی آنیسا آنیسا:دلم دلم آخ خیلی درد میکنه توروخدا کمکم.کنین جین:بلندش کنین منم به مدیر زنگ بزنم منم که ...

#خواننده_شیطون #پارت31 جونگ کوک آنیسا:آخ خدا دلم دلم درد میکنه اشکش داشت گوله گوله میریخت ته؛وایی خوبی آنیسا آنیسا:دلم دلم آخ خیلی درد میکنه توروخدا کمکم.کنین جین:بلندش کنین منم به مدیر زنگ بزنم منم که با گریه آنیسا گریم گرفته بود من:آره تنبیه بشیم.بهتر از درد کشیدن آنیسا ست یکم.انگار ...

۲۳ شهریور 1398
32K
#خواننده_شیطون #پارت30 آنیسا جیهوپ:دادددددددد من میخوام پیاده شم مامان دادددددد من:هوووو خیلی حال میده خدایا خیلی باحاله جیهوپ:بین اینهمه چرا منو آوردی دادددددد من:جیهوپ بازکن چشماتو بگو سیب میخواد عکس بگیرن سیببب جیهوپ:خفه شو من ...

#خواننده_شیطون #پارت30 آنیسا جیهوپ:دادددددددد من میخوام پیاده شم مامان دادددددد من:هوووو خیلی حال میده خدایا خیلی باحاله جیهوپ:بین اینهمه چرا منو آوردی دادددددد من:جیهوپ بازکن چشماتو بگو سیب میخواد عکس بگیرن سیببب جیهوپ:خفه شو من میخوام پیاد شم نگهش داره این لعنتی رو پیدا شدیم جیهوپ سرش گیج می رفت ...

۲۲ شهریور 1398
43K
#خواننده_شیطون #پارت29 (ناموسانظربدین) جیمین کای:دختره نترسیع ها حیف میشه توکمپانی شما بزارید بیاد اس ام هان؟ ما چهارتا:اصلا حرفشم نزن آنیسا مال مایه کای؛خسیس نباشین من:کای ساکت شو آنیسا:وایییی شما پارک چانیولین من عاشق مدل ...

#خواننده_شیطون #پارت29 (ناموسانظربدین) جیمین کای:دختره نترسیع ها حیف میشه توکمپانی شما بزارید بیاد اس ام هان؟ ما چهارتا:اصلا حرفشم نزن آنیسا مال مایه کای؛خسیس نباشین من:کای ساکت شو آنیسا:وایییی شما پارک چانیولین من عاشق مدل خوندن و صدایی رپ شماهستم شما الگویی رپ.من هستین *که فقط چانیول الگویی توه آره ...

۲۲ شهریور 1398
45K
#توضیح_مهم #خواننده_شیطون از این به بعد شخصیتا که رمان ازشون تعریف میشه انیان آنیسا_چانیول_نامجون میرا_تیهونگ مارنی_جیمین ایسو_دی او

#توضیح_مهم #خواننده_شیطون از این به بعد شخصیتا که رمان ازشون تعریف میشه انیان آنیسا_چانیول_نامجون میرا_تیهونگ مارنی_جیمین ایسو_دی او

۲۲ شهریور 1398
6K
#خواننده_شیطون #پارت28 (ناموسانظربدین) جیهوپ ماشینارو الن برد ماهم رفتیم شهربازی آنیسا:وایییی خیلی باحاله من:نه اصلا باحال نیس من دوس ندارم آنیسا:بریم جری سوینگ اول ازهمه ته:بهتر از چیزایی معمولی شروع کنیم بعد بریم سراغ هیجانی ...

#خواننده_شیطون #پارت28 (ناموسانظربدین) جیهوپ ماشینارو الن برد ماهم رفتیم شهربازی آنیسا:وایییی خیلی باحاله من:نه اصلا باحال نیس من دوس ندارم آنیسا:بریم جری سوینگ اول ازهمه ته:بهتر از چیزایی معمولی شروع کنیم بعد بریم سراغ هیجانی هاش آنیسا:اوره اوره بریم بعدم دستشو این بچه ها کوبید به هم من:نگاه هنوز معروف ...

۲۲ شهریور 1398
40K
#خواننده_شیطون #پارت27 (ناموسانظربدین) ته آنیسا:من.میرم بخوابم جین تو استراحت نمیکنی جین:نه کار دارم هنوز بعدم... آنیسا:چه بهتر بعدم دستمو گرفت بردم سمت اتاق جین نشوندم روی تخت من:آنیسا خوبی چیشده یهو تورو آنیسا:دستتو بیار من:خوب ...

#خواننده_شیطون #پارت27 (ناموسانظربدین) ته آنیسا:من.میرم بخوابم جین تو استراحت نمیکنی جین:نه کار دارم هنوز بعدم... آنیسا:چه بهتر بعدم دستمو گرفت بردم سمت اتاق جین نشوندم روی تخت من:آنیسا خوبی چیشده یهو تورو آنیسا:دستتو بیار من:خوب شده بابا آنیسا:گفتم دستتو بیار دیگه دستمو بردم جلو یه بانداژ سبز آورد بست دورش ...

۲۱ شهریور 1398
62K
#خواننده_شیطون #پارت26 (ناموسانظربدین) جیمین هنوز به دودیقه هم کیشده نشد سرش افتاد روشونم خندم گرفته بود اخه این دختر چی داره که اینقدر شیطنتاش جذاب بود برام سرمو گذاشتم رویی سرش و خودمم چشامو بستم ...

#خواننده_شیطون #پارت26 (ناموسانظربدین) جیمین هنوز به دودیقه هم کیشده نشد سرش افتاد روشونم خندم گرفته بود اخه این دختر چی داره که اینقدر شیطنتاش جذاب بود برام سرمو گذاشتم رویی سرش و خودمم چشامو بستم خوابم برد جین:جیمین جیمین بیدار شو.رسیدیم من:اهه بیدارم اما آنیسا چی؟ نامجون:میارمش من:نه نگاه خیلی ...

۲۱ شهریور 1398
53K
#خواننده_شیطون #پارت24 (ناموسانظربدین) شوگا خدایا دیگه داشتم از ترس سکته میکردم بمیره چی؟؟؟ من:برین کنار بزارین من یه کاری بکنم قفسه سینو.فشار دادم یک دو سه جیمین:نفس.مصنوعی نفس مصنوعی بده من:اوکی تاسرمو آوردم پایین بهش ...

#خواننده_شیطون #پارت24 (ناموسانظربدین) شوگا خدایا دیگه داشتم از ترس سکته میکردم بمیره چی؟؟؟ من:برین کنار بزارین من یه کاری بکنم قفسه سینو.فشار دادم یک دو سه جیمین:نفس.مصنوعی نفس مصنوعی بده من:اوکی تاسرمو آوردم پایین بهش نفس مصنوعی بدم آنیسا:اهم اهم خوبم خوبم نیازی نیس جیهوپ:خوبی نمیدونی چقدر نگرانت شده بودم ...

۲۰ شهریور 1398
70K
#خواننده_شیطون #پارت20 (ناموسانظربدین) شوگا من:خوب کجا بریم آنیسا:یکم راهش دور میاین جین:کجا آنیسا:نگران نباشین جایی بدی نیس فقط.باید از مدیر یک روز مرخصی بگیرین نامجون:هرچند احساس خوبی ندارم اما باشه زنگ زد و.مرخصی رو گرفت ...

#خواننده_شیطون #پارت20 (ناموسانظربدین) شوگا من:خوب کجا بریم آنیسا:یکم راهش دور میاین جین:کجا آنیسا:نگران نباشین جایی بدی نیس فقط.باید از مدیر یک روز مرخصی بگیرین نامجون:هرچند احساس خوبی ندارم اما باشه زنگ زد و.مرخصی رو گرفت من:ماشین و چیکار کنیم آنیسا:اون بامن گوشیشو برداشت و با یکی تماس گرفت آنیسا:به به ...

۲۰ شهریور 1398
62K
#خواننده_شیطون #پارت۱۶ آنیسا هووم نامه ای که مامان برام نوشته بود خیلی خوشحالم کرده بود زنگ خونه رو.زدم درو بازکرد رفتم داخل جیمین:کجا بودی من:وااا بیرون نامجون:خوشت میاد مجله زرد برامون شایعه درست کنه من:نمنه ...

#خواننده_شیطون #پارت۱۶ آنیسا هووم نامه ای که مامان برام نوشته بود خیلی خوشحالم کرده بود زنگ خونه رو.زدم درو بازکرد رفتم داخل جیمین:کجا بودی من:وااا بیرون نامجون:خوشت میاد مجله زرد برامون شایعه درست کنه من:نمنه چی چی زرد جین:خدایا نگو.اینم نمیدونی من:خوب نمیدونم جی هوپ:من بهش توضیح میدم بیا بریم ...

۲۰ شهریور 1398
69K
بچه ها پیج @avesnat داره رمان درمورد بی تی اس میزاره و به زودی اکسو هم میزاره خوشحال میشیم اگه رمانش رو بخونید و نظر بدید #خواننده_شیطون اگه لایک نکنید و نظر ندید دیگه نمیزاره

بچه ها پیج @avesnat داره رمان درمورد بی تی اس میزاره و به زودی اکسو هم میزاره خوشحال میشیم اگه رمانش رو بخونید و نظر بدید #خواننده_شیطون اگه لایک نکنید و نظر ندید دیگه نمیزاره

۱۸ شهریور 1398
8K
#خواننده_شیطون #پارت13 ته من:نظرتون چیه بریم لباسامونو عوض کنیم همه:اره بریم بعداز 20دیقه اومدیم پایین دوش هم گرفتیم نه اینکه تو لباس پوشیدن توخونه هم سلیقه به خرج بدیم اومدیم پایین که صدایی تق و ...

#خواننده_شیطون #پارت13 ته من:نظرتون چیه بریم لباسامونو عوض کنیم همه:اره بریم بعداز 20دیقه اومدیم پایین دوش هم گرفتیم نه اینکه تو لباس پوشیدن توخونه هم سلیقه به خرج بدیم اومدیم پایین که صدایی تق و تق اومد رفتیم آنیسا:وای ببشید خیلی گلسنم بود جین:اهه غذاتو قورت بده بعد صحبت کن ...

۱۸ شهریور 1398
33K
#خواننده_شیطون #پارت10 جونگ کوک من:بنظرتون پیشنهاد مدیر قبول میکنه جیمین:چرا قبول نکنه همه از خداشونه باما کارکنن مخصوصا دخترا شوگا:فراموش کردی چطوری گریزونه از ادمایی معروف حتی جین که خیلی مهربونه همه ما حاضر بودیم ...

#خواننده_شیطون #پارت10 جونگ کوک من:بنظرتون پیشنهاد مدیر قبول میکنه جیمین:چرا قبول نکنه همه از خداشونه باما کارکنن مخصوصا دخترا شوگا:فراموش کردی چطوری گریزونه از ادمایی معروف حتی جین که خیلی مهربونه همه ما حاضر بودیم اگه دختر بودیم باهاش قرار بزاریم جین:مرسی میدونستم واسم کیوت بازی دربیار شوگا:نگفتم منم جزء ...

۱۷ شهریور 1398
30K