نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خواننده_شیطون (۷۸ تصویر)

#خواننده_شیطون #پارت_آخر آنیسا امروز همه دور هم دیگه جمع شدیم نمیدونم چرا این جمع بیشتر از همه جمع ها دوس دارم . جین:ببینم چه حسی داره دوس پسر داری اونم نه معمولی چان داری من:هیچی ...

#خواننده_شیطون #پارت_آخر آنیسا امروز همه دور هم دیگه جمع شدیم نمیدونم چرا این جمع بیشتر از همه جمع ها دوس دارم . جین:ببینم چه حسی داره دوس پسر داری اونم نه معمولی چان داری من:هیچی یه ادم اضافی انگار بهم آویزونه دستشو انداخت دور گردنم میدونست شوخی کردم چان:ااا که ...

۱۱ آبان 1398
2K
#خواننده_شیطون #پارت68 چان مجری:خوب حالا میرسیم به این موضوع که آیاواقعاجناب پارک چانیول ویو آنیسا باهم قرار میزارن یانه اینا شایعه است من:خوب راستیتش میخواستیم خودمون اعلام کنیم.. آنیسا:که ما باهم دوست بودیم اما اینقدر ...

#خواننده_شیطون #پارت68 چان مجری:خوب حالا میرسیم به این موضوع که آیاواقعاجناب پارک چانیول ویو آنیسا باهم قرار میزارن یانه اینا شایعه است من:خوب راستیتش میخواستیم خودمون اعلام کنیم.. آنیسا:که ما باهم دوست بودیم اما اینقدر نبود که قرار بزاریم اما حالا میفهمیم به هم علاقه داریم و بله تایید میکنیم ...

۱۱ آبان 1398
2K
#خواننده_شیطون #پارت67 میرا کادو براش چی بگیرم حالا اوف هرچند هنوز یک هفته ای مونده امروز کنفرانس خیلی زود تر برگزار شدش هیچ کدوممون امادگی نداشتیم آنیسا:خیلی استرس دارم چیکار کنم حالا ته:آنیسا نفس عکیق ...

#خواننده_شیطون #پارت67 میرا کادو براش چی بگیرم حالا اوف هرچند هنوز یک هفته ای مونده امروز کنفرانس خیلی زود تر برگزار شدش هیچ کدوممون امادگی نداشتیم آنیسا:خیلی استرس دارم چیکار کنم حالا ته:آنیسا نفس عکیق بکش میرا بامن بیا من:من باشه باهاش رفتیم منوبردروی بالکن دستشو گذاشت روی صورتم با ...

۱۱ آبان 1398
839
#خواننده_شیطون #پارت66 ایسو من:مرسی دیگه بابا نمیخواد بیاری داخل دی او:اا من اینجا دس به سینه واستم تو اینارو بیاری آقایون لطفا ببرین داخل من:همچین میگه انگار خودش حمل میکنه میگه کنار واستا دی او:چیزی ...

#خواننده_شیطون #پارت66 ایسو من:مرسی دیگه بابا نمیخواد بیاری داخل دی او:اا من اینجا دس به سینه واستم تو اینارو بیاری آقایون لطفا ببرین داخل من:همچین میگه انگار خودش حمل میکنه میگه کنار واستا دی او:چیزی گفتی؟ من:نها من کی نه بابا اشتپ شنیدی دی.او:الآن میگی من کرم یعنی؟ من:نه اشتپ ...

۱۱ آبان 1398
2K
#خواننده_شیطون #پارت65 مارنی من:چرا گفتی از سرکوچه پیاده میایم نمیدونی مگه من با این کفشا.. که با بوسیدن جیمین رسما خفه شدم جیمین:چون اگه اینکارو نمیکردم حتما دیونه میشدم من:الآن تو چیکار کردی؟ جیمین:هیچی من:پسرک ...

#خواننده_شیطون #پارت65 مارنی من:چرا گفتی از سرکوچه پیاده میایم نمیدونی مگه من با این کفشا.. که با بوسیدن جیمین رسما خفه شدم جیمین:چون اگه اینکارو نمیکردم حتما دیونه میشدم من:الآن تو چیکار کردی؟ جیمین:هیچی من:پسرک بی تربیت حداقل قبلش اعلام کن آدم شوکه نشه آخه! جیمین:باشه آماده باش رویی گونمو ...

۱۱ آبان 1398
2K
#خواننده_شیطون #پارت64 «نامجون» دخترا همشون جذاب شده بودن و اینو میشد تو چهره همشون دید مخصوصا ته که قرمزبود از حسودی اومدن. پشت صحنه آنیسا اومدیونگی وجیهوپ من بغل کرد آنیسا:عالی بودین بهترینایی من مثل ...

#خواننده_شیطون #پارت64 «نامجون» دخترا همشون جذاب شده بودن و اینو میشد تو چهره همشون دید مخصوصا ته که قرمزبود از حسودی اومدن. پشت صحنه آنیسا اومدیونگی وجیهوپ من بغل کرد آنیسا:عالی بودین بهترینایی من مثل همیشه بودین یونگی:آنیسا خفه شدیم مرسی دختر از سالن داشتیم میومدیم بیرون که اکسو هم ...

۱۱ آبان 1398
3K
#خواننده_شیطون #پارت63 «آنیسا» خدایا استرس دارم میا:آنیسا آماده ای من:نه نمیدونم چه لباسی بپوشم آخه؟! میرا:میگم اون لباس آبی بلندت بود اونو بپوش من:نه اگه خواستن آهنگ اجرا کنیم چی مارنی:آنیسا گاهی بد بانمک میشی ...

#خواننده_شیطون #پارت63 «آنیسا» خدایا استرس دارم میا:آنیسا آماده ای من:نه نمیدونم چه لباسی بپوشم آخه؟! میرا:میگم اون لباس آبی بلندت بود اونو بپوش من:نه اگه خواستن آهنگ اجرا کنیم چی مارنی:آنیسا گاهی بد بانمک میشی مکنه لیدر معلوم که نمیخوان بیا بریم مام لباس مهمونی پوشیدم من:آره آره کیه که ...

۱۱ آبان 1398
3K
#خواننده_شیطون #پارت62 «چانیول» آنی:خوب.من کسی رو دوس دارم که همیشه پشتم باشع حتی اگه بقیه بگن من دارم اشتباه میکنم یا مقصر منو بدونن کسی که منو بشناسه بدونع کارم درسته باید پشتمو داشته باشه ...

#خواننده_شیطون #پارت62 «چانیول» آنی:خوب.من کسی رو دوس دارم که همیشه پشتم باشع حتی اگه بقیه بگن من دارم اشتباه میکنم یا مقصر منو بدونن کسی که منو بشناسه بدونع کارم درسته باید پشتمو داشته باشه خالی نکنه از پسری خوشم میاد که فقط.پیش من درد.ودل کنه فقط من باعث آرامش ...

۱۱ آبان 1398
3K
#خواننده_شیطون #پارت61 «آنیسا» هوف مثلا اومدم درگیرشو از بین ببرم ها دیدی چیشد این سرما خوردگی شخصیت منم مریض میکنه من:مدیر میشع دیگه ما بریم مدیر:آنیسا دخترا رو رسوندی برو پیش چانیول راجب اون موضوع ...

#خواننده_شیطون #پارت61 «آنیسا» هوف مثلا اومدم درگیرشو از بین ببرم ها دیدی چیشد این سرما خوردگی شخصیت منم مریض میکنه من:مدیر میشع دیگه ما بریم مدیر:آنیسا دخترا رو رسوندی برو پیش چانیول راجب اون موضوع من:چشم مدیر من دیگه برم مدیر:آنیسا ساکتی چیزی شده من:کی من؟!نه فقط کارایکم زیاد شده ...

۱۱ آبان 1398
1K
#خواننده_شیطون #پارت60 «نامجون» مدیر:بیا داخل من:شرمنده که مزاحم شدم راستش یه سوال.. مدیر:راستی نامجون باید آماده شین برایی تبلیغ یه لباس از مارکPuma همتون من:بلع فهمیدم اما یع سوال داشتم مدیر:پس زود تر آماده شین ...

#خواننده_شیطون #پارت60 «نامجون» مدیر:بیا داخل من:شرمنده که مزاحم شدم راستش یه سوال.. مدیر:راستی نامجون باید آماده شین برایی تبلیغ یه لباس از مارکPuma همتون من:بلع فهمیدم اما یع سوال داشتم مدیر:پس زود تر آماده شین که برین فک کنم عکس برداری و.تبلیغش تا فردا ادامه داره زود تر راه بیفتیم ...

۱۱ آبان 1398
4K
#خواننده_شیطون #پارت59 «مارنی» هوف خدایا مردم از خستگی دستامو به حالت کششی به سمت بالا میکشیدم که یهو یکی از زیر بغلم قلقلکم داد منم که خوش خنده من:آخ توروخدا ولم کن من به شدت ...

#خواننده_شیطون #پارت59 «مارنی» هوف خدایا مردم از خستگی دستامو به حالت کششی به سمت بالا میکشیدم که یهو یکی از زیر بغلم قلقلکم داد منم که خوش خنده من:آخ توروخدا ولم کن من به شدت قلقلکیم *هیع چه شاگرد سست اراده ای دارم باز چقدر من سست اراده ام که ...

۱۱ آبان 1398
1K
#خواننده_شیطون #پارت58 «میرا» ازاینکه کنارش راه میرفتم خجالت میکشیدم که یهو دستاش تویی دستام قفل شد بهش نگاه کردم سرشو گرفت بالا مثلا از قصد نگرفتم ته:خوب دیگه رسیدیم مواظب خودت باش میرا من میرم ...

#خواننده_شیطون #پارت58 «میرا» ازاینکه کنارش راه میرفتم خجالت میکشیدم که یهو دستاش تویی دستام قفل شد بهش نگاه کردم سرشو گرفت بالا مثلا از قصد نگرفتم ته:خوب دیگه رسیدیم مواظب خودت باش میرا من میرم دیگه من:نمیایی چایی ونسکافه ای میخوردی *اوه میرا کجا بودی نگرانت شدم من:ببخشید مامان طول ...

۱۰ آبان 1398
2K
#خواننده_شیطون #پارت57 «دی او» من:ایسو میخوام بهت یه چیزی بگم ایسو:وایی پسر چقدر خوشگله اینجا کلک نگفتی همیچین جاییم میایی ها من:ایسو راستش راستش.. که دیدم یهو از پشت یه سری تابلو با نوشته از ...

#خواننده_شیطون #پارت57 «دی او» من:ایسو میخوام بهت یه چیزی بگم ایسو:وایی پسر چقدر خوشگله اینجا کلک نگفتی همیچین جاییم میایی ها من:ایسو راستش راستش.. که دیدم یهو از پشت یه سری تابلو با نوشته از پشت ایسو تکون میخوره ایسو:ببینم چی میخوایی بگی که برگشت پشتشو نگاه کرد رفت سمت ...

۱۰ آبان 1398
2K
#خواننده_شیطون #پارت56 «ایسو» از خنده مرده بودم آنیسا:جیهوپ زشته یعنی اون رقصو من اینجا چطوری برم هیچی نیس مدیر بیخیال مدیر:کو برو همین رقصو آنیسا:جیهوپ پدرتو درمیارم خوب شروع کرد به حرکات مخصوص همون رقصی ...

#خواننده_شیطون #پارت56 «ایسو» از خنده مرده بودم آنیسا:جیهوپ زشته یعنی اون رقصو من اینجا چطوری برم هیچی نیس مدیر بیخیال مدیر:کو برو همین رقصو آنیسا:جیهوپ پدرتو درمیارم خوب شروع کرد به حرکات مخصوص همون رقصی که از دوست ایرانیش یاد گرفته بود واقعا باحال بود مارنی قش قش میخندید آنیسا؛کوف ...

۸ آبان 1398
1K
#خواننده_شیطون #پارت55 آنیسا من:اوهوم بابا:خوشم اومد ازش میتونه پشتت باشه من مشکلی ندارم چون میدونم چقدر سخت میشه اعتبار بدست بیاری و البته خوشحال میشم به کمپانی که دخترم عاشقشع کمک کنم من:مرسی بابا راست.. ...

#خواننده_شیطون #پارت55 آنیسا من:اوهوم بابا:خوشم اومد ازش میتونه پشتت باشه من مشکلی ندارم چون میدونم چقدر سخت میشه اعتبار بدست بیاری و البته خوشحال میشم به کمپانی که دخترم عاشقشع کمک کنم من:مرسی بابا راست.. بابا:باید برم آنیسا جلسه ام داره شروع میشه مدیران و چان مواظب دخترم باشین رفت ...

۵ آبان 1398
2K
#خواننده_شیطون #پارت54 «نامجون» نیم ساعت دارن چه کاری میکنن مگه من:سهون ماجرا چیه سهون:خبر ندارم منم البتع دروغ نگم دارم ولی نمیگم چون مدیر گفته من:چیییی بگو دیگه جین:چیشده فهمیدی من:نه هنوز بگو دیگه لی ...

#خواننده_شیطون #پارت54 «نامجون» نیم ساعت دارن چه کاری میکنن مگه من:سهون ماجرا چیه سهون:خبر ندارم منم البتع دروغ نگم دارم ولی نمیگم چون مدیر گفته من:چیییی بگو دیگه جین:چیشده فهمیدی من:نه هنوز بگو دیگه لی این نمیگه توبگو لی دستشو آورد بالاو.همزمان کلشو تکون داد وادایی نمیدونمو درآورد جیمین:خیلی حس ...

۵ آبان 1398
2K
#خواننده_شیطون #پارت53 «چانیول» من:مدیر این موقع صبح اینجا؟.. نزاشت حرفمو کامل کنم اومد داخل سالن نشست رویی مبل پاکتیم انداخت رومیز برش داشتم بازش کردم پسرا اومدن بالا سرم خدایا این عکسایی منو آنیسا تواون ...

#خواننده_شیطون #پارت53 «چانیول» من:مدیر این موقع صبح اینجا؟.. نزاشت حرفمو کامل کنم اومد داخل سالن نشست رویی مبل پاکتیم انداخت رومیز برش داشتم بازش کردم پسرا اومدن بالا سرم خدایا این عکسایی منو آنیسا تواون روز رستوران و بالایی کوه که بغلش کرده بودم مدیر:چان نمیخوایی توضیحی راجبش بهم بدی؟ ...

۴ آبان 1398
3K
#خواننده_شیطون رمان دوستم عالیه حتما بخونید

#خواننده_شیطون رمان دوستم عالیه حتما بخونید

۴ آبان 1398
60
#خواننده_شیطون #پارت52 «میرا» من:مامان میگم میشه برام یکاری بکنی مامان:چیشده عزیزم؟ من:میخوام امروزبرای یه دوست غذا ببرم میشه غذااضافی درست کنی مامان:میرا دقت کردی این اولین دوستته که اینقدر برات عزیز شده موضوع چیه خندیدم ...

#خواننده_شیطون #پارت52 «میرا» من:مامان میگم میشه برام یکاری بکنی مامان:چیشده عزیزم؟ من:میخوام امروزبرای یه دوست غذا ببرم میشه غذااضافی درست کنی مامان:میرا دقت کردی این اولین دوستته که اینقدر برات عزیز شده موضوع چیه خندیدم راست میگفت یهویی اومد الان بهترین دوستم شده من:مامااااان نپرس درست کن دیگه مامان:خیل خاب ...

۳ آبان 1398
2K
#خواننده_شیطون #پارت51 مارنی من:چرا اینطوری کردش جیمین:نمی دونم ولی فک کنم وقتی برگردیم خودش میگه من:مرسی جیمین تا همین جام رسوندیم تو برگرد پیش پسرا جیمین:آم راستش مارنی من:بله چیزی شده؟ جیمین:میشه باهم قرار بزاریم ...

#خواننده_شیطون #پارت51 مارنی من:چرا اینطوری کردش جیمین:نمی دونم ولی فک کنم وقتی برگردیم خودش میگه من:مرسی جیمین تا همین جام رسوندیم تو برگرد پیش پسرا جیمین:آم راستش مارنی من:بله چیزی شده؟ جیمین:میشه باهم قرار بزاریم من:جانم بله؟!! جیمین:میدونم بیشتر از یک هفته نمیشه میشناسمت من:باشه جیمین:جدی؟!اهم میدونستم قبول میکنی خندم ...

۲ آبان 1398
2K