نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خوب_شویم (۲ تصویر)

🔖 او تنهایی به نامش؛ #الصاق شده است... ما تنهایی خودمان را به دوش میکشیم و او تـنــهــایــی همـــه ی مـــا را ... #خوب_شویم #منتظر_است ! 👉 @Ebrahime_Hadi 👈

🔖 او تنهایی به نامش؛ #الصاق شده است... ما تنهایی خودمان را به دوش میکشیم و او تـنــهــایــی همـــه ی مـــا را ... #خوب_شویم #منتظر_است ! 👉 @Ebrahime_Hadi 👈

۳۱ شهریور 1396
13
از بچگی یادمان داده اند زنده بودنمان را صرف یافتن لقمه نانی کنیم و هر روز ،کلاهمان را سفت تر بچسبیم تا بادی،نسیمی،چیزی... از سرمان برنداردش....!! یادمان داده اند..... پشت عکسهای رنگی خندان و چنین ...

از بچگی یادمان داده اند زنده بودنمان را صرف یافتن لقمه نانی کنیم و هر روز ،کلاهمان را سفت تر بچسبیم تا بادی،نسیمی،چیزی... از سرمان برنداردش....!! یادمان داده اند..... پشت عکسهای رنگی خندان و چنین و چنان پروفایلهایمان قایم شویم...... بنشینیم پشت فرمان ماشین فلان مدلمان.... پز خوشبختی مان را ...

۲۶ مرداد 1395
119