نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

درس_محبت (۱ تصویر)

#درس_محبت آه ای دل غمگین که به این روز فکندت؟ فریاد که از یاد برفت آنهمه پندت ای مرغک سرگشته کدامین هوس آموز بی بال و پرت دید و چنین بست به بندت؟ ای آهوی ...

#درس_محبت آه ای دل غمگین که به این روز فکندت؟ فریاد که از یاد برفت آنهمه پندت ای مرغک سرگشته کدامین هوس آموز بی بال و پرت دید و چنین بست به بندت؟ ای آهوی تنهای گریزان پریشان خون می چکد از حلقه پیچان کمندت ای جام بهم ریخته صدبار ...

۴ شهریور 1398
327