نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دلنوشته_خانم_دکتر_مهربونه_که_کلی_اذیتش_کردم_وقتی_یک_هفته_مهمونش_بودم (۱ تصویر)

~ خانم دکتر چرا من اینجام ؟ -یادته گفتم فراموشش کن گفتم ادما برای رفتنن چرا گوش نکردی ~خانم دکتر گوش کردم من قلبم گوش نکرد -بهت نگفتم برو از دنیای ادمایی ک بودو نبودت ...

~ خانم دکتر چرا من اینجام ؟ -یادته گفتم فراموشش کن گفتم ادما برای رفتنن چرا گوش نکردی ~خانم دکتر گوش کردم من قلبم گوش نکرد -بهت نگفتم برو از دنیای ادمایی ک بودو نبودت براشون ارزش نداره ~رفتم خانم دکتر ولی دلم موند پیششون یادشون باهام همسفر شد هرجا ...

۳۰ بهمن 1398
27K