نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دوستم_داشته_باش (۳ تصویر)

#دوستم_داشته_باش! با پاکی و گناهم، در طلوع و غروبم، و بپوشانم ای طاقِ گُل! ای بیشه‌زارِ مهر! #عریانم_کن! و ببار بر تشنگیِ بیابانم، چون شمع در دهانم آب شو! و به ‌ #جانم بیامیز! عریانم ...

#دوستم_داشته_باش! با پاکی و گناهم، در طلوع و غروبم، و بپوشانم ای طاقِ گُل! ای بیشه‌زارِ مهر! #عریانم_کن! و ببار بر تشنگیِ بیابانم، چون شمع در دهانم آب شو! و به ‌ #جانم بیامیز! عریانم کن! و دو نیم‌ کُن #لبانم را ای موسایِ در سینا...

۲۴ مرداد 1398
4
تکلیف مرا روشن کن یا دوستم داشته باش، یا همین که گفتم ! #دوستم_داشته_باش

تکلیف مرا روشن کن یا دوستم داشته باش، یا همین که گفتم ! #دوستم_داشته_باش

۱۱ دی 1397
2
#ببین‌چه‌دلخوشی‌ساده‌ای #همینم‌بس..😊💟 که یاد #من به هر اندازه.مختصر.باشی!🍒🍃 #محمد_علی_بهمنی اگر قرار.است بیایی.بیا🍃 دل.دل نکن❤ فقط طوری #بیا که هنوز هیچ.کس چنین.آمدنی را💟 به.خود ندیده.باشد😊 و #دوستم_داشته_باش🍒 چنانکه هنوز هیچ.کس چنین #دوست.داشتنی را به #خواب هم ...

#ببین‌چه‌دلخوشی‌ساده‌ای #همینم‌بس..😊💟 که یاد #من به هر اندازه.مختصر.باشی!🍒🍃 #محمد_علی_بهمنی اگر قرار.است بیایی.بیا🍃 دل.دل نکن❤ فقط طوری #بیا که هنوز هیچ.کس چنین.آمدنی را💟 به.خود ندیده.باشد😊 و #دوستم_داشته_باش🍒 چنانکه هنوز هیچ.کس چنین #دوست.داشتنی را به #خواب هم ندیده.باشد☺🍭 🌱#امیر_وجود🌱 تو.مرا جان.جهانی...🌍❤ چه.کنم جاانم.را..🍃 💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚

۵ آذر 1397
3