نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دکتر_بحری (۳ تصویر)

آنچه در نماز امروز همه دیدند ولی کسی دم بر نیاورد ... ‌. در نماز جمعه امروز دو گروه حضور پیدا کرده بودند . یک گروهِ اکثریت که تقریبا همه ی افرادِ حاضر در مراسم ...

آنچه در نماز امروز همه دیدند ولی کسی دم بر نیاورد ... ‌. در نماز جمعه امروز دو گروه حضور پیدا کرده بودند . یک گروهِ اکثریت که تقریبا همه ی افرادِ حاضر در مراسم را شامل میشد و یک گروه اقلیتِ مطلق که در صف اول بودند و تعدادشان ...

۲۷ دی 1398
44K
🔺‏یکی میره هلند ومیگه؛ من در ایران سرکوب شدم یکی از هلند میاد ایران ومیگه؛ ایران رو در این عصر

🔺‏یکی میره هلند ومیگه؛ من در ایران سرکوب شدم یکی از هلند میاد ایران ومیگه؛ ایران رو در این عصر "کشتی نوح" میدونم که هرکس سوارش بشه نجات پیدا میکنه/ #حجاب #دکتر_بحری #علیزاده #پویش_حجاب_فاطمے

۲۷ دی 1398
4K
⭕️ یکی میره هلند ومیگه؛ من در ایران سرکوب شدم یکی از هلند میاد ایران ومیگه؛ ایران رو در این عصر

⭕️ یکی میره هلند ومیگه؛ من در ایران سرکوب شدم یکی از هلند میاد ایران ومیگه؛ ایران رو در این عصر "کشتی نوح" میدونم که هرکس سوارش بشه نجات پیدا میکنه(دنیایی نگاه نمیکنه، نگاه، نگاهِ معنویه) #حجاب #دکتر_بحری #علیزاده 🌐👈 متفکر فیلسوف 😅🔊 @tanzesiyasi 🔥

۲۵ دی 1398
6K