نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رابطه_هدایت_و_محبت_و_اشک (۲ تصویر)

#رابطه_هدایت_و_محبت_و_اشک الف) مقدمه: گذشت که «اشک مودتی» برترین اشک بر امام حسین (علیه‌السلام) است؛ اشکی که با ایجاد محبت در قلب آدمی او را تابع اراده امام قرار می‌دهد و به سعادت می‌رساند؛ در این ...

#رابطه_هدایت_و_محبت_و_اشک الف) مقدمه: گذشت که «اشک مودتی» برترین اشک بر امام حسین (علیه‌السلام) است؛ اشکی که با ایجاد محبت در قلب آدمی او را تابع اراده امام قرار می‌دهد و به سعادت می‌رساند؛ در این مقاله ریشه این اعتقاد در قرآن کریم تبیین می‌شود. ب) مودت، راه رسیدن به هدایت: ...

۹ مهر 1397
12K
#رابطه_هدایت_و_محبت_و_اشک الف) مقدمه: گذشت که «اشک مودتی» برترین اشک بر امام حسین (علیه‌السلام) است؛ اشکی که با ایجاد محبت در قلب آدمی او را تابع اراده امام قرار می‌دهد و به سعادت می‌رساند؛ در این ...

#رابطه_هدایت_و_محبت_و_اشک الف) مقدمه: گذشت که «اشک مودتی» برترین اشک بر امام حسین (علیه‌السلام) است؛ اشکی که با ایجاد محبت در قلب آدمی او را تابع اراده امام قرار می‌دهد و به سعادت می‌رساند؛ در این مقاله ریشه این اعتقاد در قرآن کریم تبیین می‌شود. ب) مودت، راه رسیدن به هدایت: ...

۱ مهر 1397
10K