نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

راحت_طلبی (۲۷۷ تصویر)

https://plink.ir/TuWhY جلسه 27 (1392/05/15): بررسی عجب و غرور در تنها مسیر 🔸 ضرورت معرفت برای تأثیر اعمال 🔸 لزوم تفکر و تعمق در معارف دین 🔸 ذلیل کردن نفس با طاعت خدا 🔸 عُجب بلای ...

https://plink.ir/TuWhY جلسه 27 (1392/05/15): بررسی عجب و غرور در تنها مسیر 🔸 ضرورت معرفت برای تأثیر اعمال 🔸 لزوم تفکر و تعمق در معارف دین 🔸 ذلیل کردن نفس با طاعت خدا 🔸 عُجب بلای جان بنده مومن 🔸 غرور گناه نکردن بدتر از گناه کردن 🔸 تمنای قبولی عمل ...

۱۶ ساعت پیش
8K
https://plink.ir/tgyCt جلسه 29 (1392/05/17): چند راه عملی برای مبارزه با هوای نفس 🔸 لزوم تحمل رنج برای رشد انسان 🔸 وجود برخی زجرها در وجود انسان 🔸 حتمی بودن تحمل زجر در دنیا 🔸 لزوم ...

https://plink.ir/tgyCt جلسه 29 (1392/05/17): چند راه عملی برای مبارزه با هوای نفس 🔸 لزوم تحمل رنج برای رشد انسان 🔸 وجود برخی زجرها در وجود انسان 🔸 حتمی بودن تحمل زجر در دنیا 🔸 لزوم مدیریت زجرها 🔸 برنامه مبارزه با نفس برای مدیریت زجرها 🔸 خطر مبارزه با نفس ...

۲۲ ساعت پیش
16K
https://plink.ir/r70D0 جلسه 28 (1392/05/16): جایگاه عقل در مبارزه با هوای نفس 🔸 معنای غلبه بر احساسات به کمک عقل 🔸 عقل، بیدارکننده و تقویت‌کنندۀ علاقه‌های خوب و برتر انسان 🔸 عقل، قدرتی برای مدیریت تمایلات ...

https://plink.ir/r70D0 جلسه 28 (1392/05/16): جایگاه عقل در مبارزه با هوای نفس 🔸 معنای غلبه بر احساسات به کمک عقل 🔸 عقل، بیدارکننده و تقویت‌کنندۀ علاقه‌های خوب و برتر انسان 🔸 عقل، قدرتی برای مدیریت تمایلات انسان دفاع از انقلاب؛ دفاعی عقلانی 🔸 حفظ ارزش‌ها و حفظ منافع معنای عقلانیت در ...

۱ روز پیش
11K
https://plink.ir/2G1uG جلسه 26 (1392/05/14): جایگاه محبت و اخلاص در مبارزه با نفس 🔸 رابطه بین محبت و هوای نفس 🔸 اخلاص؛ غایت دین 🔸 اخلاص؛ ثمره روزه 🔸 حرکت بر خلاف نفس؛ ماهیت حرکت تعالی ...

https://plink.ir/2G1uG جلسه 26 (1392/05/14): جایگاه محبت و اخلاص در مبارزه با نفس 🔸 رابطه بین محبت و هوای نفس 🔸 اخلاص؛ غایت دین 🔸 اخلاص؛ ثمره روزه 🔸 حرکت بر خلاف نفس؛ ماهیت حرکت تعالی بخش انسان 🔸 عمل مخلصانه؛ عملی مخالف نفس 🔸 انواع حس و درک از حیات ...

۱ روز پیش
13K
https://plink.ir/TuWhY جلسه 27 (1392/05/15): بررسی عجب و غرور در تنها مسیر 🔸 ضرورت معرفت برای تأثیر اعمال 🔸 لزوم تفکر و تعمق در معارف دین 🔸 ذلیل کردن نفس با طاعت خدا 🔸 عُجب بلای ...

https://plink.ir/TuWhY جلسه 27 (1392/05/15): بررسی عجب و غرور در تنها مسیر 🔸 ضرورت معرفت برای تأثیر اعمال 🔸 لزوم تفکر و تعمق در معارف دین 🔸 ذلیل کردن نفس با طاعت خدا 🔸 عُجب بلای جان بنده مومن 🔸 غرور گناه نکردن بدتر از گناه کردن 🔸 تمنای قبولی عمل ...

۲ روز پیش
8K
https://plink.ir/7cbzb جلسه 20 (1392/05/08): چرا نپذیرفتن ولایت، انسان را جهنمی می‌کند؟ 🔸 باور به جاودانه بودن برخی از آدم‌ها در عذاب رذالت دشمن را بپذیریم باید باور کنیم که بعضی‌ها خیلی رذل هستند ناباوری بعضی‌ها ...

https://plink.ir/7cbzb جلسه 20 (1392/05/08): چرا نپذیرفتن ولایت، انسان را جهنمی می‌کند؟ 🔸 باور به جاودانه بودن برخی از آدم‌ها در عذاب رذالت دشمن را بپذیریم باید باور کنیم که بعضی‌ها خیلی رذل هستند ناباوری بعضی‌ها نسبت به پدیدۀ شوم صهیونیست تعابیر تند امام(ره) علیه مذهبی‌هایی ساده‌دل 🔸 پذیرش فرمان ولایت ...

۲ روز پیش
12K
https://plink.ir/2G1uG جلسه 26 (1392/05/14): جایگاه محبت و اخلاص در مبارزه با نفس 🔸 رابطه بین محبت و هوای نفس 🔸 اخلاص؛ غایت دین 🔸 اخلاص؛ ثمره روزه 🔸 حرکت بر خلاف نفس؛ ماهیت حرکت تعالی ...

https://plink.ir/2G1uG جلسه 26 (1392/05/14): جایگاه محبت و اخلاص در مبارزه با نفس 🔸 رابطه بین محبت و هوای نفس 🔸 اخلاص؛ غایت دین 🔸 اخلاص؛ ثمره روزه 🔸 حرکت بر خلاف نفس؛ ماهیت حرکت تعالی بخش انسان 🔸 عمل مخلصانه؛ عملی مخالف نفس 🔸 انواع حس و درک از حیات ...

۲ روز پیش
13K
https://plink.ir/zxoQW جلسه 25 (1392/05/13): اثر محبت به خدا برای ذلیل شدن در مقابل خدا 🔸 مبارزه با تکبر و رسیدن به «ذلت نفس» 🔸 ذلیل شدن در مقابل خدا و عزیز شدن در مقابل غیرخدا ...

https://plink.ir/zxoQW جلسه 25 (1392/05/13): اثر محبت به خدا برای ذلیل شدن در مقابل خدا 🔸 مبارزه با تکبر و رسیدن به «ذلت نفس» 🔸 ذلیل شدن در مقابل خدا و عزیز شدن در مقابل غیرخدا 🔸 «فناء فی الله» و ذلت در مقابل خدا 🔸 نمونه‌های اظهار ذلت در برابر ...

۳ روز پیش
12K
https://plink.ir/d631P جلسه 24 (1392/05/12): مبارزه با علایق بد، به وسیلۀ علایق خوب 🔸 نقش «محبت» در مبارزه با نفس 🔸 مبارزۀ نفس با نفس 🔸 ابزار مبارزه با علاقه‌های بی‌ارزش 🔸 مبارزه با نفس و ...

https://plink.ir/d631P جلسه 24 (1392/05/12): مبارزه با علایق بد، به وسیلۀ علایق خوب 🔸 نقش «محبت» در مبارزه با نفس 🔸 مبارزۀ نفس با نفس 🔸 ابزار مبارزه با علاقه‌های بی‌ارزش 🔸 مبارزه با نفس و مشکل عُقده‌ای شدن 🔸 دو تفکر دربارۀ نیازهای کاذب 🔸 راه رهایی از نیازهای کاذب ...

۳ روز پیش
13K
https://plink.ir/zxoQW جلسه 25 (1392/05/13): اثر محبت به خدا برای ذلیل شدن در مقابل خدا 🔸 مبارزه با تکبر و رسیدن به «ذلت نفس» 🔸 ذلیل شدن در مقابل خدا و عزیز شدن در مقابل غیرخدا ...

https://plink.ir/zxoQW جلسه 25 (1392/05/13): اثر محبت به خدا برای ذلیل شدن در مقابل خدا 🔸 مبارزه با تکبر و رسیدن به «ذلت نفس» 🔸 ذلیل شدن در مقابل خدا و عزیز شدن در مقابل غیرخدا 🔸 «فناء فی الله» و ذلت در مقابل خدا 🔸 نمونه‌های اظهار ذلت در برابر ...

۳ روز پیش
11K
https://plink.ir/aRMnD جلسه 19 (1392/05/06): عالی‌ترین نوع توبه برای چه کسی است؟ 🔸 ارزش پیدا کردن انسان با اوامر الهی 🔸 علت زشتی گناه 🔸 بی‌احترامی به خدایی که دستور داده 🔸 دستور خدا، محبت و ...

https://plink.ir/aRMnD جلسه 19 (1392/05/06): عالی‌ترین نوع توبه برای چه کسی است؟ 🔸 ارزش پیدا کردن انسان با اوامر الهی 🔸 علت زشتی گناه 🔸 بی‌احترامی به خدایی که دستور داده 🔸 دستور خدا، محبت و لطف خداست 🔸 حس توبه، چگونه است؟ 🔸 جایگاه ولایت در پذیرش توبه 🔸 صلوات؛ ...

۴ روز پیش
10K
https://plink.ir/d631P جلسه 24 (1392/05/12): مبارزه با علایق بد، به وسیلۀ علایق خوب 🔸 نقش «محبت» در مبارزه با نفس 🔸 مبارزۀ نفس با نفس 🔸 ابزار مبارزه با علاقه‌های بی‌ارزش 🔸 مبارزه با نفس و ...

https://plink.ir/d631P جلسه 24 (1392/05/12): مبارزه با علایق بد، به وسیلۀ علایق خوب 🔸 نقش «محبت» در مبارزه با نفس 🔸 مبارزۀ نفس با نفس 🔸 ابزار مبارزه با علاقه‌های بی‌ارزش 🔸 مبارزه با نفس و مشکل عُقده‌ای شدن 🔸 دو تفکر دربارۀ نیازهای کاذب 🔸 راه رهایی از نیازهای کاذب ...

۴ روز پیش
21K
https://plink.ir/65Obb جلسه 23 (1392/05/11): لزوم گرفتن دین از «امام» 🔸 مراحل مبارزه با نفس «عقل» در مقابل هوای نفس «ایمان» در مقابل هوای نفس «ولایت» در مقابل هوای نفس 🔸 لزوم گرفتن دین از «امام» ...

https://plink.ir/65Obb جلسه 23 (1392/05/11): لزوم گرفتن دین از «امام» 🔸 مراحل مبارزه با نفس «عقل» در مقابل هوای نفس «ایمان» در مقابل هوای نفس «ولایت» در مقابل هوای نفس 🔸 لزوم گرفتن دین از «امام» 🔸 نوع برخورد ما با ولایت، نشانۀ تواضع ما به خدا 🔸 رابطۀ اعتقاد به ...

۴ روز پیش
12K
https://plink.ir/65Obb جلسه 23 (1392/05/11): لزوم گرفتن دین از «امام» 🔸 مراحل مبارزه با نفس «عقل» در مقابل هوای نفس «ایمان» در مقابل هوای نفس «ولایت» در مقابل هوای نفس 🔸 لزوم گرفتن دین از «امام» ...

https://plink.ir/65Obb جلسه 23 (1392/05/11): لزوم گرفتن دین از «امام» 🔸 مراحل مبارزه با نفس «عقل» در مقابل هوای نفس «ایمان» در مقابل هوای نفس «ولایت» در مقابل هوای نفس 🔸 لزوم گرفتن دین از «امام» 🔸 نوع برخورد ما با ولایت، نشانۀ تواضع ما به خدا 🔸 رابطۀ اعتقاد به ...

۵ روز پیش
20K
https://plink.ir/2XW0t جلسه 22 (1392/05/10): ولی خدا؛ مدیر برنامه مبارزه با نفس 🔸 ضرورت برخورد فعالانه در مبارزه با هوای نفس 🔸 مخالفت فعالانه با هوای نفس 🔸 اطاعت از ولی خدا برنامه خدا و مبارزه ...

https://plink.ir/2XW0t جلسه 22 (1392/05/10): ولی خدا؛ مدیر برنامه مبارزه با نفس 🔸 ضرورت برخورد فعالانه در مبارزه با هوای نفس 🔸 مخالفت فعالانه با هوای نفس 🔸 اطاعت از ولی خدا برنامه خدا و مبارزه با هوای نفس 🔸 اطاعت از ولی خدا، ملاک سنجش صحت ایمان 🔸 اطاعت از ...

۵ روز پیش
23K
https://plink.ir/Jx32e جلسه 18 (1392/05/05): اطاعت از ولی خدا؛ مهمترین راه مبارزه با نفس 🔸 اهمیت خلق ارزش افزوده 🔸 تمایلات، مانع خلق ارزش افزوده انواع خواسته ها و تمایلات انسان دستور خدا به چشم پوشی ...

https://plink.ir/Jx32e جلسه 18 (1392/05/05): اطاعت از ولی خدا؛ مهمترین راه مبارزه با نفس 🔸 اهمیت خلق ارزش افزوده 🔸 تمایلات، مانع خلق ارزش افزوده انواع خواسته ها و تمایلات انسان دستور خدا به چشم پوشی از تمایلات کم‌ارزش 🔸 رشد با مقدرات و تکالیف 🔸 مبارزه با «من» در مبارزه ...

۶ روز پیش
15K
https://plink.ir/2XW0t جلسه 22 (1392/05/10): ولی خدا؛ مدیر برنامه مبارزه با نفس 🔸 ضرورت برخورد فعالانه در مبارزه با هوای نفس 🔸 مخالفت فعالانه با هوای نفس 🔸 اطاعت از ولی خدا برنامه خدا و مبارزه ...

https://plink.ir/2XW0t جلسه 22 (1392/05/10): ولی خدا؛ مدیر برنامه مبارزه با نفس 🔸 ضرورت برخورد فعالانه در مبارزه با هوای نفس 🔸 مخالفت فعالانه با هوای نفس 🔸 اطاعت از ولی خدا برنامه خدا و مبارزه با هوای نفس 🔸 اطاعت از ولی خدا، ملاک سنجش صحت ایمان 🔸 اطاعت از ...

۶ روز پیش
26K
https://plink.ir/Tcp8F جلسه 21 (1392/05/09): چگونه می‌توان در مقابل خدا ذلیل شد؟ 🔸 معرفت و ایمان به ولی خدا پاسخ خدا به عابد بنی اسرائیل پاسخ خدا به هفت شبانه روز طلب مغفرت 🔸 ذلت نفس ...

https://plink.ir/Tcp8F جلسه 21 (1392/05/09): چگونه می‌توان در مقابل خدا ذلیل شد؟ 🔸 معرفت و ایمان به ولی خدا پاسخ خدا به عابد بنی اسرائیل پاسخ خدا به هفت شبانه روز طلب مغفرت 🔸 ذلت نفس با پذیرش فرمان مافوق اقرار به فضل کسی که برتر از توست 🔸 ذلیل خدا ...

۶ روز پیش
22K
https://plink.ir/h6xuE جلسه17 (1392/05/04): رابطه مبارزه با نفس با دیگر مفاهیم دینی 🔸 لزوم مخالفت با برخی از تمایلات 🔸 ایمان؛ انگیزۀ لازم برای مبارزه با نفس 🔸 تقوا؛ برنامۀ مبارزه با نفس 🔸 رابطۀ تقوا ...

https://plink.ir/h6xuE جلسه17 (1392/05/04): رابطه مبارزه با نفس با دیگر مفاهیم دینی 🔸 لزوم مخالفت با برخی از تمایلات 🔸 ایمان؛ انگیزۀ لازم برای مبارزه با نفس 🔸 تقوا؛ برنامۀ مبارزه با نفس 🔸 رابطۀ تقوا و مفهوم عبد بودن 🔸 لازمۀ عبد شدن و از بین رفتن «منیّت» 🔸 مبارزه ...

۷ روز پیش
15K
https://plink.ir/7cbzb جلسه 20 (1392/05/08): چرا نپذیرفتن ولایت، انسان را جهنمی می‌کند؟ 🔸 باور به جاودانه بودن برخی از آدم‌ها در عذاب رذالت دشمن را بپذیریم باید باور کنیم که بعضی‌ها خیلی رذل هستند ناباوری بعضی‌ها ...

https://plink.ir/7cbzb جلسه 20 (1392/05/08): چرا نپذیرفتن ولایت، انسان را جهنمی می‌کند؟ 🔸 باور به جاودانه بودن برخی از آدم‌ها در عذاب رذالت دشمن را بپذیریم باید باور کنیم که بعضی‌ها خیلی رذل هستند ناباوری بعضی‌ها نسبت به پدیدۀ شوم صهیونیست تعابیر تند امام(ره) علیه مذهبی‌هایی ساده‌دل 🔸 پذیرش فرمان ولایت ...

۷ روز پیش
12K