نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رزمنده_تیپ (۲ تصویر)

#علی_اکبرهای_‌خمینی در کربلای۴ کار گِره خورده بود ... همراه با سردار اسدی از خط برمی‌گشتیم به خاڪریزی رسیدیم.... آنسوی هشت پریها و سیم‌خاردارها یک تانک در معرض دید دشمن بود دلم می‌سوخت که این جوانان ...

#علی_اکبرهای_‌خمینی در کربلای۴ کار گِره خورده بود ... همراه با سردار اسدی از خط برمی‌گشتیم به خاڪریزی رسیدیم.... آنسوی هشت پریها و سیم‌خاردارها یک تانک در معرض دید دشمن بود دلم می‌سوخت که این جوانان الان مورد هدف دشمن قرار می‌گیرند اما نمی‌توانستم کاری کنم ... به یکباره دیدم دشمن ...

۱۷ آبان 1398
8
#علی_اکبرهای_‌خمینی در کربلای۴ کار گِره خورده بود ... همراه با سردار اسدی از خط برمی‌گشتیم به خاڪریزی رسیدیم.... آنسوی هشت پریها و سیم‌خاردارها یک تانک در معرض دید دشمن بود دلم می‌سوخت که این جوانان ...

#علی_اکبرهای_‌خمینی در کربلای۴ کار گِره خورده بود ... همراه با سردار اسدی از خط برمی‌گشتیم به خاڪریزی رسیدیم.... آنسوی هشت پریها و سیم‌خاردارها یک تانک در معرض دید دشمن بود دلم می‌سوخت که این جوانان الان مورد هدف دشمن قرار می‌گیرند اما نمی‌توانستم کاری کنم ... به یکباره دیدم دشمن ...

۲۱ مهر 1398
2