نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رزم_رستم_و_اسفندیار (۴ تصویر)

شاهنامه #۱۰۲ #رزم_رستم_و_اسفندیار ‍ رستم گفت : از خدا بترس . من امروز نمی‌خواهم با تو بجنگم ، من خودم با پای خودم نزد شاه می‌آیم . اسفندیار گفت اگر می‌خواهی زنده بمانی باید بند ...

شاهنامه #۱۰۲ #رزم_رستم_و_اسفندیار ‍ رستم گفت : از خدا بترس . من امروز نمی‌خواهم با تو بجنگم ، من خودم با پای خودم نزد شاه می‌آیم . اسفندیار گفت اگر می‌خواهی زنده بمانی باید بند ما را بپذیری . رستم گفت : ای شهریار . این کارزار برای هردوی ما ...

۲۶ دی 1398
78K
#شاهنامه #۱۰۱ #رزم_رستم_و_اسفندیار ‍ رستم گفت : اگر من به مازندران نمی‌رفتم کاووس را نجات دادم و دوباره او را به تاج‌وتخت نشاندم اگر من کاووس را نجات نمی‌دادم سیاوش و کیخسرویی نبودند که لهراسپ ...

#شاهنامه #۱۰۱ #رزم_رستم_و_اسفندیار ‍ رستم گفت : اگر من به مازندران نمی‌رفتم کاووس را نجات دادم و دوباره او را به تاج‌وتخت نشاندم اگر من کاووس را نجات نمی‌دادم سیاوش و کیخسرویی نبودند که لهراسپ را به شاهی برسانند . پدرت. او مرگ تو را می‌خواهد که تو را نزد ...

۲۵ دی 1398
62K
#شاهنامه #۱۰۰ #رزم_رستم_و_اسفندیار ‍ دو جنگجو شروع به مبارزه کردند ، ولی هیچ‌کدام از پس دیگری برنیامد . وقتی آمدن رستم طول کشید زواره سپاه را جلو راندو شروع به دشنام دادن نمود . نوش ...

#شاهنامه #۱۰۰ #رزم_رستم_و_اسفندیار ‍ دو جنگجو شروع به مبارزه کردند ، ولی هیچ‌کدام از پس دیگری برنیامد . وقتی آمدن رستم طول کشید زواره سپاه را جلو راندو شروع به دشنام دادن نمود . نوش آذر برآشفت و گفت :ای بی خرد اسفندیار به ما دستور جنگ نداده اما شما ...

۲۵ دی 1398
83K
#شاهنامه #۹۹ #رزم_رستم_و_اسفندیار ‍ وقتی بهمن رفت رستم ، زواره و فرامرز را فراخواند و گفت که به نزد زال بروبگویید :در ایوان تخت زرین گذارند که پسر شاه با دلی پرکینه به نزد ما ...

#شاهنامه #۹۹ #رزم_رستم_و_اسفندیار ‍ وقتی بهمن رفت رستم ، زواره و فرامرز را فراخواند و گفت که به نزد زال بروبگویید :در ایوان تخت زرین گذارند که پسر شاه با دلی پرکینه به نزد ما آمده است . باید با او صحبت کنم اما اگر از او ناامید شدم با ...

۲۳ دی 1398
59K