نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رهبرم (۳۴۴ تصویر)

#رهبرم

#رهبرم

۱ هفته پیش
5K
#رهبرانه دیدنی ها دیده ام از فضل #جدت یا علی همچو یک دیوانه در راهت شدم #سیدعلی حاصل کار هزاران در ید تائید توست آنچه پنهان است از ما با یقین در دید توست ‌‌♡♥ ...

#رهبرانه دیدنی ها دیده ام از فضل #جدت یا علی همچو یک دیوانه در راهت شدم #سیدعلی حاصل کار هزاران در ید تائید توست آنچه پنهان است از ما با یقین در دید توست ‌‌♡♥ ♡♥ ♡♥ ♡ #پاینده و #استوار مانند "حدید" #خورشید رُخت همیشه خواهد تابید تا روز ...

۴ هفته پیش
5K
به عشق #رهبرم می آییم ✌ #پرچم_ایران

به عشق #رهبرم می آییم ✌ #پرچم_ایران

۲۲ بهمن 1396
10K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۵ بهمن 1396
6K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
9K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
9K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
9K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
9K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
9K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
9K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
9K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
11K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
7K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
6K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
6K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
6K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
5K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
2K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
2K
#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

#رهبرم . ماشاءلله #امام.خامنه.ای

۱۴ بهمن 1396
4K