نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رهی_معیری (۴۸۸ تصویر)

آن دم که با تو باشم محنت و غم سراید...! #رهی_معیری

آن دم که با تو باشم محنت و غم سراید...! #رهی_معیری

۷ ساعت پیش
2K
‌میرود کز ما جدا گردد، ولی جان و دل با اوست، هرجا میرود ز آتش غیرت بسوز امشب، رهی کآن پری با غیر فردا میرود #رهی_معیری

‌میرود کز ما جدا گردد، ولی جان و دل با اوست، هرجا میرود ز آتش غیرت بسوز امشب، رهی کآن پری با غیر فردا میرود #رهی_معیری

۴ روز پیش
4K
😍 😍 💙 داغ جانسوز من از خنده ی خونین پیداست 💙 ای بسا خنده که از گریه غم انگیز تر است... #رهی_معیری💙

😍 😍 💙 داغ جانسوز من از خنده ی خونین پیداست 💙 ای بسا خنده که از گریه غم انگیز تر است... #رهی_معیری💙

۱ هفته پیش
7K
❤🍃درد بی‌عشقی ز جانم برده طاقت ورنه من داشتم آرام تا آرامِ جانی داشتم... #رهی_معیری

❤🍃درد بی‌عشقی ز جانم برده طاقت ورنه من داشتم آرام تا آرامِ جانی داشتم... #رهی_معیری

۲ هفته پیش
5K
❤🍃ای دل به سرد مهری دوران صبور باش... #رهی_معیری

❤🍃ای دل به سرد مهری دوران صبور باش... #رهی_معیری

۲ هفته پیش
5K
❤🍃تو را خبر ز دل بی‌قرار باید و نیست غم تو هست ولی غمگسار باید و نیست #رهی_معیری

❤🍃تو را خبر ز دل بی‌قرار باید و نیست غم تو هست ولی غمگسار باید و نیست #رهی_معیری

۲ هفته پیش
4K
به غیر خون جگر نیست بی نصیبان را زمانه را چه گنه چون نصیب ما این است #رهی_معیری

به غیر خون جگر نیست بی نصیبان را زمانه را چه گنه چون نصیب ما این است #رهی_معیری

۲ هفته پیش
3K
صیدی که تو را گشته گرفتار ، منم من ...! #رهی_معیری

صیدی که تو را گشته گرفتار ، منم من ...! #رهی_معیری

۳ هفته پیش
2K
نه به شاخ گل نه بر سرو چمن پیچیده ام شاخه تاکم بگرد خویشتن پیچیده ام #رهی_معیری

نه به شاخ گل نه بر سرو چمن پیچیده ام شاخه تاکم بگرد خویشتن پیچیده ام #رهی_معیری

۷ دی 1398
6K
جان و دِل با اوست؛ هر جا می‌رود .... #رهی_معیری #story #استوری

جان و دِل با اوست؛ هر جا می‌رود .... #رهی_معیری #story #استوری

۵ دی 1398
5K
اشک لرزان کی تواند خویشتن داری کند... #رهی_معیری

اشک لرزان کی تواند خویشتن داری کند... #رهی_معیری

۴ دی 1398
6K
آن دَم که با تو باشم محنت و غم سَرآید... #رهی_معیری

آن دَم که با تو باشم محنت و غم سَرآید... #رهی_معیری

۲۴ آذر 1398
3K
من خاکم و من گردم من اَشکم و من دردم تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی #رهی_معیری

من خاکم و من گردم من اَشکم و من دردم تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی #رهی_معیری

۲۳ آذر 1398
1K
برون نمی‌رود از خاطرم خیال وصالت اگر چه نیست وصالی،ولی خوشم به خیالت...! #رهی_معیری

برون نمی‌رود از خاطرم خیال وصالت اگر چه نیست وصالی،ولی خوشم به خیالت...! #رهی_معیری

۲۱ آذر 1398
150
آن دَم که با تو باشم محنت و غم سَرآید... #رهی_معیری

آن دَم که با تو باشم محنت و غم سَرآید... #رهی_معیری

۱۶ آذر 1398
77
گفتم: که بعد از آن همه دل ها که سوختی کس میخورَد فریب تو؟ گفتا: هنوز هم ...! #رهی_معیری

گفتم: که بعد از آن همه دل ها که سوختی کس میخورَد فریب تو؟ گفتا: هنوز هم ...! #رهی_معیری

۱۵ آذر 1398
421
‌چون زلف تو، از خانه به دوشانِ توام... #رهی_معیری

‌چون زلف تو، از خانه به دوشانِ توام... #رهی_معیری

۱۵ آذر 1398
74
درد بی‌عشقی ز جانم برده طاقت ورنه من داشتم آرام تا آرامِ جانی داشتم... #رهی_معیری

درد بی‌عشقی ز جانم برده طاقت ورنه من داشتم آرام تا آرامِ جانی داشتم... #رهی_معیری

۴ آذر 1398
82
توغزال رمیده را مانی من کمان خمیده را مانم #رهی_معیری

توغزال رمیده را مانی من کمان خمیده را مانم #رهی_معیری

۴ آذر 1398
53
جان و دِل با اوست؛ هر جا می‌رود .... #رهی_معیری

جان و دِل با اوست؛ هر جا می‌رود .... #رهی_معیری

۲ آذر 1398
77