نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روزگارتون_خدایی (۲ تصویر)

ای بازی زیبای لبت بسته زبان را زیبایی تو کرده فنا فن بیان را ای آمدنت مبدا تاریخ تغزل تاخیر تو بر هم زده تنظیم زمان را نقل است که در روز ازل مجمع لالان ...

ای بازی زیبای لبت بسته زبان را زیبایی تو کرده فنا فن بیان را ای آمدنت مبدا تاریخ تغزل تاخیر تو بر هم زده تنظیم زمان را نقل است که در روز ازل مجمع لالان گفتار تو را دیده و بستند زبان را ! عشق تو چه دردی است که ...

۱۵ آذر 1398
1K
میگفت آدمها یکدفعه که پر نمیشوند... ببین اونی که توی یه موقعیت یکدفعه قید همه چیز رو میزنه و میره... اونی که پشت پا میزنه به تمام چیزایی که سالها جمع کرده بخاطر این نیست ...

میگفت آدمها یکدفعه که پر نمیشوند... ببین اونی که توی یه موقعیت یکدفعه قید همه چیز رو میزنه و میره... اونی که پشت پا میزنه به تمام چیزایی که سالها جمع کرده بخاطر این نیست که لزوما اون موقعیت خیلی خاص یا سخت یا سنگین بوده... نه... اون آدم ذره ...

۱۱ آبان 1398
250