نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

روشناییِ (۱ تصویر)

#نیایش خداجان!!! خوب میڪنی حالم را... خوب مثلِ نشستن زیرِ ڪرسیِ مادربزرگ ، بوییدنِ بهارنارنج و راه رفتن روی برف ؛ وابسته ات شده ام... مثلِ وابستگیِ چای به قند ، ستاره به آسمان و ...

#نیایش خداجان!!! خوب میڪنی حالم را... خوب مثلِ نشستن زیرِ ڪرسیِ مادربزرگ ، بوییدنِ بهارنارنج و راه رفتن روی برف ؛ وابسته ات شده ام... مثلِ وابستگیِ چای به قند ، ستاره به آسمان و ریشه به خاڪ ؛ بی اختیار دوستت دارم... مثلِ مُسری بودنِ خمیازه ، هوسِ بستنی ...

۱۹ آذر 1398
2K