نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سارا_کلامی (۹ تصویر)

هر آدمی به جز عشق یه رفیق نیاز داره که جلوی اون خودش باشه ... حتی وقتایی که برای خانوادتم خود واقعیت نیستی... همون رفیقی که عزیزم گفتنای پر از ریا رو ول میکنه و ...

هر آدمی به جز عشق یه رفیق نیاز داره که جلوی اون خودش باشه ... حتی وقتایی که برای خانوادتم خود واقعیت نیستی... همون رفیقی که عزیزم گفتنای پر از ریا رو ول میکنه و یه گوساله گفتنش خنده میشونه رو لبات... همون رفیقی که اگه یه روز ازت خبری ...

۲۱ شهریور 1398
11K
هر آدمی به جز عشق یه رفیق نیاز داره که جلوی اون خودش باشه ... حتی وقتایی که برای خانوادتم خود واقعیت نیستی... همون رفیقی که عزیزم گفتنای پر از ریا رو ول میکنه و ...

هر آدمی به جز عشق یه رفیق نیاز داره که جلوی اون خودش باشه ... حتی وقتایی که برای خانوادتم خود واقعیت نیستی... همون رفیقی که عزیزم گفتنای پر از ریا رو ول میکنه و یه گوساله گفتنش خنده میشونه رو لبات... همون رفیقی که اگه یه روز ازت خبری ...

۱۰ شهریور 1398
18K
هر آدمی به جز عشق یه #رفیق نیاز داره که جلوی اون خودش باشه ... حتی وقتایی که برای خانوادتم خود واقعیت نیستی... همون رفیقی که عزیزم گفتنای پر از ریا رو ول میکنه و ...

هر آدمی به جز عشق یه #رفیق نیاز داره که جلوی اون خودش باشه ... حتی وقتایی که برای خانوادتم خود واقعیت نیستی... همون رفیقی که عزیزم گفتنای پر از ریا رو ول میکنه و یه گوساله گفتنش #خنده میشونه رو لبات... همون رفیقی که اگه یه روز ازت خبری ...

۷ خرداد 1398
26K
. کپشنو بخون زیباست❤🌷 . ‌هر آدمی به جز عشق یه رفیق نیاز داره که جلوی اون خودش باشه... حتی وقتایی که برای خانوادتم خود واقعیت نیستی... همون رفیقی که عزیزم گفتنای پر از ریا ...

. کپشنو بخون زیباست❤🌷 . ‌هر آدمی به جز عشق یه رفیق نیاز داره که جلوی اون خودش باشه... حتی وقتایی که برای خانوادتم خود واقعیت نیستی... همون رفیقی که عزیزم گفتنای پر از ریا رو ول میکنه و یه گوساله گفتنش خنده میشونه رو لبات... همون رفیقی که اگه ...

۱۷ دی 1397
4K
. هر آدمی به جز عشق یه رفیق نیاز داره که جلوی اون خودش باشه ... حتی وقتایی که برای خانوادتم خود واقعیت نیستی... همون رفیقی که عزیزم گفتنای پر از ریا رو ول میکنه ...

. هر آدمی به جز عشق یه رفیق نیاز داره که جلوی اون خودش باشه ... حتی وقتایی که برای خانوادتم خود واقعیت نیستی... همون رفیقی که عزیزم گفتنای پر از ریا رو ول میکنه و یه گوساله گفتنش خنده میشونه رو لبات... همون رفیقی که اگه یه روز ازت ...

۱۴ آذر 1397
6K
گاهی هم دلم میخواد مثل جودی آبوت یک بابالنگ دراز پشت پرچین تخیلاتم داشته باشم او را نشناسم و فقط برایش بنویسم از روز هایی که شیطنتم تبدیل به بی حواسی هایی شده که خنده ...

گاهی هم دلم میخواد مثل جودی آبوت یک بابالنگ دراز پشت پرچین تخیلاتم داشته باشم او را نشناسم و فقط برایش بنویسم از روز هایی که شیطنتم تبدیل به بی حواسی هایی شده که خنده آور است یا شب هایی که به عینک حجیم مجری تلویزیون خیره میشوم بدون آن ...

۱۲ بهمن 1396
5K
دوست دارم نماز چشمانت را به جا بیاورم دو رکعت غنجِ نگاهت را میزند دلم برای رضای دلت قربت الی الله... #سارا_کلامی

دوست دارم نماز چشمانت را به جا بیاورم دو رکعت غنجِ نگاهت را میزند دلم برای رضای دلت قربت الی الله... #سارا_کلامی

۱۷ دی 1396
4K
...: دارم #پَــــرت میشَـم دَر امتِـــدادِ یِـک #مَــقصَـدِ #پـــوچ ؛ حوالــیِ یِــک #حــالِ #نامَـــعلوم ، وسَــط خاطـِرهِ ای #تَلــخ نزدیـــکـِ #خیـــالِ #مَـحالی کِــه

...: دارم #پَــــرت میشَـم دَر امتِـــدادِ یِـک #مَــقصَـدِ #پـــوچ ؛ حوالــیِ یِــک #حــالِ #نامَـــعلوم ، وسَــط خاطـِرهِ ای #تَلــخ نزدیـــکـِ #خیـــالِ #مَـحالی کِــه " #تــویـی " #سارا_کلامی …

۱۸ آذر 1396
1K
صبح باشد و پائیز و یار... در بوسه یِ صبح حاجت هیچ استخاره نیست... #سارا_کلامی @paradiseofficialchannel

صبح باشد و پائیز و یار... در بوسه یِ صبح حاجت هیچ استخاره نیست... #سارا_کلامی @paradiseofficialchannel

۱۶ آبان 1396
5K