نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ساره_دستاران (۲۴ تصویر)

✔

✔"تو" رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی، بُو می‌دهی به عطری که می‌زنی، معنا می‌دهی به کلمه‌هایِ بی‌ربطی که‌، شعرهایِ من می‌ شـوند...! #ساره_دستاران

۲۳ شهریور 1398
4K
✔چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتظرم بود ... #ساره_دستاران

✔چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتظرم بود ... #ساره_دستاران

۲۱ شهریور 1398
3K
چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم ! تمبر و پاکت هم هست، و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتظرم بود ...! #ساره_دستاران

چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم ! تمبر و پاکت هم هست، و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتظرم بود ...! #ساره_دستاران

۲۶ مرداد 1398
4K
چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتظرم بود... #ساره_دستاران

چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتظرم بود... #ساره_دستاران

۲۷ تیر 1398
4K
چه قدر دلم می خواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتظرم بود... #ساره_دستاران

چه قدر دلم می خواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتظرم بود... #ساره_دستاران

۱۹ تیر 1398
4K
دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی .. #ساره_دستاران

دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی .. #ساره_دستاران

۱۵ اردیبهشت 1398
5K
📝 دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی!! #ساره_دستاران

📝 دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی!! #ساره_دستاران

۱۵ آذر 1397
3K
#دلتنگی نامِ دیگرِ این روزهاست وقتی، از این همه رهگذر ... یکی، تو نیستی!!..

#دلتنگی نامِ دیگرِ این روزهاست وقتی، از این همه رهگذر ... یکی، تو نیستی!!.." #ساره_دستاران

۲۳ آبان 1397
5K
دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی!! #ساره_دستاران

دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی!! #ساره_دستاران

۱۳ آذر 1396
7K
تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی. بُو می‌دهی به عطری که می‌زنی. معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که، شعرهای من می‌شـوند! #ساره_دستاران

تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی. بُو می‌دهی به عطری که می‌زنی. معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که، شعرهای من می‌شـوند! #ساره_دستاران

۲۷ تیر 1396
8K
بانو تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که شعرهای من میشوند! #ساره_دستاران

بانو تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که شعرهای من میشوند! #ساره_دستاران

۲۰ خرداد 1396
3K
بانو تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که شعرهای من میشوند! #ساره_دستاران

بانو تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که شعرهای من میشوند! #ساره_دستاران

۱۳ خرداد 1396
6K
-دلتنگم؛ و این درد کمی نیست که پشت هیچ خط تلفنی صدای تو نیست... #ساره_دستاران

-دلتنگم؛ و این درد کمی نیست که پشت هیچ خط تلفنی صدای تو نیست... #ساره_دستاران

۱۱ خرداد 1396
5K
دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی .. #ساره_دستاران

دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی .. #ساره_دستاران

۱۰ خرداد 1396
4K
دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی #تُ نیستی!! #ساره_دستاران

دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی #تُ نیستی!! #ساره_دستاران

۲ خرداد 1396
6K
تنهایی بعد از تو:) تنهایی قبل از تو نیست ...:) #ساره_دستاران

تنهایی بعد از تو:) تنهایی قبل از تو نیست ...:) #ساره_دستاران

۱۳ اردیبهشت 1396
3K
#بانو تو #رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به #عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که #شعرهای من میشوند! #ساره_دستاران

#بانو تو #رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به #عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که #شعرهای من میشوند! #ساره_دستاران

۱۵ اسفند 1395
9K
🌷 🌷: ‌تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که شعرهای من می‌شوند … #ساره_دستاران ❣

🌷 🌷: ‌تو رنگ می‌دهی به لباسی که می‌پوشی بو می‌دهی به عطری که می‌زنی معنا می‌دهی به کلمه‌های بی‌ربطی که شعرهای من می‌شوند … #ساره_دستاران ❣

۴ بهمن 1395
3K
نه از تنهایی می‌ترسم نه از تنها ماندن. ترسم از تنها بودن در کنار دیگری است. #ساره_دستاران

نه از تنهایی می‌ترسم نه از تنها ماندن. ترسم از تنها بودن در کنار دیگری است. #ساره_دستاران

۱۰ دی 1395
17K
نه از تنهایی می‌ترسم نه از تنها ماندن. ترسم از تنها بودن در کنار دیگری است. 👤 #ساره_دستاران 💟کانال هوای حوا @Havaye_Havva

نه از تنهایی می‌ترسم نه از تنها ماندن. ترسم از تنها بودن در کنار دیگری است. 👤 #ساره_دستاران 💟کانال هوای حوا @Havaye_Havva

۸ دی 1395
2K