نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ساره_میرزایی (۴ تصویر)

گاهی باید رها کرد و رفت... درست پشت دنیای این آدمها! تا اخرین ارثیه ی به جا مانده از تـو بارانی باشد که بر سر عاشقان فراموشکار این شهر میبارد! #ساره_میرزایی #عاشقانه

گاهی باید رها کرد و رفت... درست پشت دنیای این آدمها! تا اخرین ارثیه ی به جا مانده از تـو بارانی باشد که بر سر عاشقان فراموشکار این شهر میبارد! #ساره_میرزایی #عاشقانه

۱ هفته پیش
6K
‍ یک روز دستت را میگیرم و میبرمت! همیشه که ماندن خوب نیست! گاهی باید رها کرد و رفت #ساره_میرزایی #عاشقانه

‍ یک روز دستت را میگیرم و میبرمت! همیشه که ماندن خوب نیست! گاهی باید رها کرد و رفت #ساره_میرزایی #عاشقانه

۱ هفته پیش
4K
میخواهی بروی.. برو! کسی جلودارت نیست.. اما ! شیشه عطری،! آخرین دکمه پیراهنی! یادداشتی! خنده ای! تار مویی! قطره بارانی! کتاب عاشقانه ای! از خودت به عنوان یادگار به جا بگذار تا مبادا دلتنگ خاطراتمان ...

میخواهی بروی.. برو! کسی جلودارت نیست.. اما ! شیشه عطری،! آخرین دکمه پیراهنی! یادداشتی! خنده ای! تار مویی! قطره بارانی! کتاب عاشقانه ای! از خودت به عنوان یادگار به جا بگذار تا مبادا دلتنگ خاطراتمان شوم..! حتی میتوانی نرگسی را به عنوان چشمانت کنج خانه ای رها کنی.. آخر تو ...

۱ هفته پیش
10K
اولین بار که خواستم شمارشو ذخیره کنم،جلوی اسمش هزارتا ماه گذاشتم. فکر میکردم تیکه ای از ماه و از تو آسمون کندم و اوردمش گذاشتم وسط گوشیم. هر شب به جای این که زل بزنم ...

اولین بار که خواستم شمارشو ذخیره کنم،جلوی اسمش هزارتا ماه گذاشتم. فکر میکردم تیکه ای از ماه و از تو آسمون کندم و اوردمش گذاشتم وسط گوشیم. هر شب به جای این که زل بزنم به ماه و باهاش حرف بزنم، زل میزدم به اسمشو ماه کنار اسمش. ماه برای ...

۱۳ مرداد 1398
18K