نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ساناز_یوسفی (۶۸ تصویر)

زنِ عاشق همانند تارِ پوسیده ی گیلیم قدیمی خانه است به هر جان کندنی که شده نگه میدارد اثرِ هنریِ قلبش را ... زنِ عاشق دل کندن نمی داند چیست! #ساناز_یوسفی

زنِ عاشق همانند تارِ پوسیده ی گیلیم قدیمی خانه است به هر جان کندنی که شده نگه میدارد اثرِ هنریِ قلبش را ... زنِ عاشق دل کندن نمی داند چیست! #ساناز_یوسفی

۱۸ آذر 1398
2K
باران که می زند آدم ها بدقول می شوند یکی مدرسه اش دیر می شود یکی،قرارِ کاری اش یکی،قرارِ عاشقی اش یکی،قرارِ آمدنش یکی،قرارِ فراموش شدنش آخ!فراموش شدنش! #ساناز_یوسفی🍁 #یاسمین

باران که می زند آدم ها بدقول می شوند یکی مدرسه اش دیر می شود یکی،قرارِ کاری اش یکی،قرارِ عاشقی اش یکی،قرارِ آمدنش یکی،قرارِ فراموش شدنش آخ!فراموش شدنش! #ساناز_یوسفی🍁 #یاسمین

۷ آذر 1398
707
خلأ درید من را و سکوت شدم! #ساناز_یوسفی 🕊🌿✨....

خلأ درید من را و سکوت شدم! #ساناز_یوسفی 🕊🌿✨....

۱۰ آبان 1398
15
دوست داشتنت دلی زنانه احساس لطیفِ دخترانه عزمی مردانه و شیطنتی کودکانه می خواهد من برایِ داشتنت باید تمامِ نقش های دنیا را بلد باشم مرد باشم زن باشم دختر باشم کودک باشم... . #ساناز_یوسفی

دوست داشتنت دلی زنانه احساس لطیفِ دخترانه عزمی مردانه و شیطنتی کودکانه می خواهد من برایِ داشتنت باید تمامِ نقش های دنیا را بلد باشم مرد باشم زن باشم دختر باشم کودک باشم... . #ساناز_یوسفی

۹ آبان 1398
15
تو را شبیهِ شب دوست می دارمت! یکدست، یکرنگ بی‌صدا، تنها و البته بی پایان بی پایان... بی پایان... #ساناز_یوسفی 🍃🌺

تو را شبیهِ شب دوست می دارمت! یکدست، یکرنگ بی‌صدا، تنها و البته بی پایان بی پایان... بی پایان... #ساناز_یوسفی 🍃🌺

۶ آبان 1398
32
تو مرا تجربه کردی من تورا زندگی کردم فرقمان این بود که تو بعد از من هم توانستی زندگی را تجربه کنی ولی من زندگی را با یک تجربه از دست دادم! #ساناز_یوسفی

تو مرا تجربه کردی من تورا زندگی کردم فرقمان این بود که تو بعد از من هم توانستی زندگی را تجربه کنی ولی من زندگی را با یک تجربه از دست دادم! #ساناز_یوسفی

۴ آبان 1398
32
بالاخره یک روز صبح به جای این ساعت زنگدار لعنتی تو با بوسه ات بیدارم می کنی ! #ساناز_یوسفی #ازدواج

بالاخره یک روز صبح به جای این ساعت زنگدار لعنتی تو با بوسه ات بیدارم می کنی ! #ساناز_یوسفی #ازدواج

۱۴ مهر 1398
17
ما یک مُشت خاطره ایم هرکدام برای کسی تلخیم... . #ساناز_یوسفی

ما یک مُشت خاطره ایم هرکدام برای کسی تلخیم... . #ساناز_یوسفی

۱۲ مهر 1398
18
زنِ عاشق همانند تارِ پوسیده ی گیلیم قدیمی خانه است به هر جان کندنی که شده نگه میدارد اثرِ هنریِ قلبش را ... زنِ عاشق دل کندن نمی داند چیست ... #ساناز_یوسفی

زنِ عاشق همانند تارِ پوسیده ی گیلیم قدیمی خانه است به هر جان کندنی که شده نگه میدارد اثرِ هنریِ قلبش را ... زنِ عاشق دل کندن نمی داند چیست ... #ساناز_یوسفی

۱۲ مهر 1398
57
تلخ ترین قسمتِ این قصه همین جاست که “نیست...” #ساناز_یوسفی #عاشقانه

تلخ ترین قسمتِ این قصه همین جاست که “نیست...” #ساناز_یوسفی #عاشقانه

۲۲ شهریور 1398
15
✔تو را چون درد... ولی، زیبا کِشیدم... #ساناز_یوسفی

✔تو را چون درد... ولی، زیبا کِشیدم... #ساناز_یوسفی

۱۰ شهریور 1398
14
✅✔نایِ قیل و قال ندارم یا دوستم بدار یا تنهایم نگذار تازه می توانی تَرکم هم نکنی من عاشقِ مُنصفی هستم هرکدام را انتخاب کنی من هم موافقم! #ساناز_یوسفی

✅✔نایِ قیل و قال ندارم یا دوستم بدار یا تنهایم نگذار تازه می توانی تَرکم هم نکنی من عاشقِ مُنصفی هستم هرکدام را انتخاب کنی من هم موافقم! #ساناز_یوسفی

۲۹ مرداد 1398
18
زنِ عاشق همانند تارِ پوسیده ی گیلیم قدیمی خانه است به هر جان کندنی که شده نگه میدارد اثرِ هنریِ قلبش را ... زنِ عاشق دل کندن نمی داند چیست ... #ساناز_یوسفی #عاشقانه

زنِ عاشق همانند تارِ پوسیده ی گیلیم قدیمی خانه است به هر جان کندنی که شده نگه میدارد اثرِ هنریِ قلبش را ... زنِ عاشق دل کندن نمی داند چیست ... #ساناز_یوسفی #عاشقانه

۱۵ مرداد 1398
32
. دست‌هایت را به من بسپار بگذار دست به دست کنیم غم‌هایی را که یک نفره نمی‌شود حمل کرد.. . #ساناز_یوسفی

. دست‌هایت را به من بسپار بگذار دست به دست کنیم غم‌هایی را که یک نفره نمی‌شود حمل کرد.. . #ساناز_یوسفی

۱۲ مرداد 1398
18
تــو همـاننـد یـک خـــوابِ شیـریـن هستـی... هیچگاه نتوانستم تا آخر ببینمت! #ساناز_یوسفی

تــو همـاننـد یـک خـــوابِ شیـریـن هستـی... هیچگاه نتوانستم تا آخر ببینمت! #ساناز_یوسفی

۳ تیر 1398
15
کاش می شد دنیارو وارونه زندگی کرد مثلا لحظه ای که داشتی میرفتی برمیگشتی...! #ساناز_یوسفی

کاش می شد دنیارو وارونه زندگی کرد مثلا لحظه ای که داشتی میرفتی برمیگشتی...! #ساناز_یوسفی

۱۲ خرداد 1398
32
مجری رادیو صبح ها انقدر با نشاط می گوید صبح بخیر به امروز لبخند بزن که انگار تو آمده ای!! #ساناز_یوسفی #عاشقانه

مجری رادیو صبح ها انقدر با نشاط می گوید صبح بخیر به امروز لبخند بزن که انگار تو آمده ای!! #ساناز_یوسفی #عاشقانه

۶ خرداد 1398
28
#عشق یعنی تو را ندارم ولی هرشب،خیالِ #آغوشت مرا خواب میکند!! #ساناز_یوسفی

#عشق یعنی تو را ندارم ولی هرشب،خیالِ #آغوشت مرا خواب میکند!! #ساناز_یوسفی

۸ اردیبهشت 1398
89
نمی دانم چگونه یک #زن می تواند این همه قوی باشد تا از پسِ دوست داشته «نشدن» بر بیاید. #ساناز_یوسفی

نمی دانم چگونه یک #زن می تواند این همه قوی باشد تا از پسِ دوست داشته «نشدن» بر بیاید. #ساناز_یوسفی

۲۵ فروردین 1398
19
تو را شبیهِ شب دوست می دارمت ! یکدست ، یکرنگ بی‌صدا ، تنها و البته بی پایان بی پایان ... بی پایان ... #ساناز_یوسفی

تو را شبیهِ شب دوست می دارمت ! یکدست ، یکرنگ بی‌صدا ، تنها و البته بی پایان بی پایان ... بی پایان ... #ساناز_یوسفی

۲۱ فروردین 1398
16