نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سردارشهیدابراهیم_هادی (۴ تصویر)

#زیباترین_شهادت ابراهیم میگفت: اگه جایی بمانی که دست احدی بهت نرسه، کسی تو رو نشناسه، خودت باشی و آقا، مولا هم بیاد سرتو روی دامن بگیره، این خوشگلترین شهادته.. #سردارشهیدابراهیم_هادی ✅ @Ebrahimhadi

#زیباترین_شهادت ابراهیم میگفت: اگه جایی بمانی که دست احدی بهت نرسه، کسی تو رو نشناسه، خودت باشی و آقا، مولا هم بیاد سرتو روی دامن بگیره، این خوشگلترین شهادته.. #سردارشهیدابراهیم_هادی ✅ @Ebrahimhadi

۲۰ دی 1396
17
همیشہ آیہ ی وَ جَعَلْنا را زمزمہ میڪرد ‌گفتم :آقا ابراهیم ایݩ آیہ برای محافظت در مقابل دشمنہ اینجا ڪه دشمݩ نیسٺ! نگاه معنا داری ڪرد گفٺ: دشمنے بزرگتر از شیطان هم وجود داره؟ #سردارشهیدابراهیم_هادی

همیشہ آیہ ی وَ جَعَلْنا را زمزمہ میڪرد ‌گفتم :آقا ابراهیم ایݩ آیہ برای محافظت در مقابل دشمنہ اینجا ڪه دشمݩ نیسٺ! نگاه معنا داری ڪرد گفٺ: دشمنے بزرگتر از شیطان هم وجود داره؟ #سردارشهیدابراهیم_هادی

۱۱ مرداد 1396
35
نماهنگ «علمدار کمیل» با صدای حامد زمانی #سردارشهیدابراهیم_هادی امروز روز پنجم است که در محاصره هستیم، آب و غذا را جیره بندی کردیم، شهدا انتهای کانال کنارهم قرار دارند، دیگر شهدا تشنه نیستند.فدای لب تشنه ...

نماهنگ «علمدار کمیل» با صدای حامد زمانی #سردارشهیدابراهیم_هادی امروز روز پنجم است که در محاصره هستیم، آب و غذا را جیره بندی کردیم، شهدا انتهای کانال کنارهم قرار دارند، دیگر شهدا تشنه نیستند.فدای لب تشنه ات ای پسر فاطمه(س). مطالب مرتبط : ← برای دانلود لینک حجم پایین اینجاکلیدکنید http://313tan.mihanblog.com... ...

۲۹ مرداد 1394
51
نماهنگ «علمدار کمیل» با صدای حامد زمانی #سردارشهیدابراهیم_هادی امروز روز پنجم است که در محاصره هستیم، آب و غذا را جیره بندی کردیم، شهدا انتهای کانال کنارهم قرار دارند، دیگر شهدا تشنه نیستند.فدای لب تشنه ...

نماهنگ «علمدار کمیل» با صدای حامد زمانی #سردارشهیدابراهیم_هادی امروز روز پنجم است که در محاصره هستیم، آب و غذا را جیره بندی کردیم، شهدا انتهای کانال کنارهم قرار دارند، دیگر شهدا تشنه نیستند.فدای لب تشنه ات ای پسر فاطمه(س). مطالب مرتبط : ← برای دانلود لینک حجم پایین اینجاکلیدکنید http://313tan.mihanblog.com... ...

۲۹ مرداد 1394
62