نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سروده_های_عاشقانه (۳۰۶۷ تصویر)

... بیا آهسـته و آرام بگیر دسـتان سردم را مشو دور از دل‌بیمار بده‌تسکین دردم را تو باگیسوی‌انبوهت شب‌ما را سیه‌کردی دل‌من بی‌قرار توست ببین انبوه‌دردم را توچون‌رویای‌شیرینی‌میان‌خواب‌های من همیشه درمنی اماشکستی قلب‌سردم را چنان‌افسانه‌ای ...

... بیا آهسـته و آرام بگیر دسـتان سردم را مشو دور از دل‌بیمار بده‌تسکین دردم را تو باگیسوی‌انبوهت شب‌ما را سیه‌کردی دل‌من بی‌قرار توست ببین انبوه‌دردم را توچون‌رویای‌شیرینی‌میان‌خواب‌های من همیشه درمنی اماشکستی قلب‌سردم را چنان‌افسانه‌ای دریا به‌موج‌توست زیباتر درون چشم تو غرقـم ببین‌ آماج دردم را سکوتم بین تاریکی و ...

۱ هفته پیش
9K
... دلم یک بوسه می‌خواهد از آن‌ها که بغل دارد به شعری ماند و یک‌شور از آن‌ها که بدل دارد بـرای دیـدن چشـمت غـزل‌هـا کـهنه و گنگ‌اند ولی مستانه می‌گویم که لب‌هـایت عسل دارد به‌جمله ...

... دلم یک بوسه می‌خواهد از آن‌ها که بغل دارد به شعری ماند و یک‌شور از آن‌ها که بدل دارد بـرای دیـدن چشـمت غـزل‌هـا کـهنه و گنگ‌اند ولی مستانه می‌گویم که لب‌هـایت عسل دارد به‌جمله خلق‌عالم گوی که من در دام چشم تو دلم می‌لرزد از عشقت توگویی یک گسل ...

۱ هفته پیش
20K
... مرا در خویش پنهان کن میان بازوان خود مرا با شعر معنا کن به عشق جاودان خود دراین‌شب‌های تاریکی و دراوج سکوت تو دلم‌پیوسته‌درگیراست به‌قهر داستان خود شبی باعشق‌ سرمستی‌ولی‌من درتب وتابم میان اشک ...

... مرا در خویش پنهان کن میان بازوان خود مرا با شعر معنا کن به عشق جاودان خود دراین‌شب‌های تاریکی و دراوج سکوت تو دلم‌پیوسته‌درگیراست به‌قهر داستان خود شبی باعشق‌ سرمستی‌ولی‌من درتب وتابم میان اشک و این‌باران به‌درد جاودان خود تورفتی‌باغ‌گل‌هاسوخت‌تمام‌شاخه‌هاپژمرد زمستان آمد وقلبم شکست در آشیان خود تمـام شهر ...

۲ هفته پیش
15K
... دل به تـو دادم چـرا دائـم شکایت می‌کنی من‌پر ازدرد وتو ازاحساس‌صحبت می‌کنی جان به‌پایت دادم و گم درمیان اشک خود سخت می‌سوزم تو هم من رقابت می‌کنی من به‌هجر تو چه ایامی که ...

... دل به تـو دادم چـرا دائـم شکایت می‌کنی من‌پر ازدرد وتو ازاحساس‌صحبت می‌کنی جان به‌پایت دادم و گم درمیان اشک خود سخت می‌سوزم تو هم من رقابت می‌کنی من به‌هجر تو چه ایامی که باخود ساختم سوختم ازعشق رقیبان را حمایت می‌کنی چشم خـود بستم نبینم لحظه‌‌ای درد تو ...

۲۱ دی 1398
18K
🌾نیست بی دیدار تو در دل شکیبایی مرا نیست بی‌گفتار تو در دل توانایی مرا در وصالت بودم از صفرا و از سودا تهی کرد هجران تو صفرایی و سودایی مرا عشق تو هر شب ...

🌾نیست بی دیدار تو در دل شکیبایی مرا نیست بی‌گفتار تو در دل توانایی مرا در وصالت بودم از صفرا و از سودا تهی کرد هجران تو صفرایی و سودایی مرا عشق تو هر شب برانگیزد ز جانم رستخیز چون تو بگریزی و بگذاری به تنهایی مرا چشمهٔ خورشید را ...

۲۱ دی 1398
8K
🌾برای بال و پرم قدری آسمان بدهید کمی به خاطره هایم که مرده جان بدهید هنوز خاطره از ماه در دلم دارم اگر ستاره ای مانده به من نشان بدهید! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 ...

🌾برای بال و پرم قدری آسمان بدهید کمی به خاطره هایم که مرده جان بدهید هنوز خاطره از ماه در دلم دارم اگر ستاره ای مانده به من نشان بدهید! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۰ دی 1398
6K
🌾«تو مال منی » مضحک ترین ابراز علاقه دنیاست! کاش بفهمیم هیچ چیز و هیچ کس بنام هیچکداممان سند نخورده! آنوقت شاید رفتن ‌ها قابل تحمل‌تر شود ! #انصاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾«تو مال منی » مضحک ترین ابراز علاقه دنیاست! کاش بفهمیم هیچ چیز و هیچ کس بنام هیچکداممان سند نخورده! آنوقت شاید رفتن ‌ها قابل تحمل‌تر شود ! #انصاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۰ دی 1398
4K
🌱بگذارسرنوشت هرراهی راکه می خواهدبرود ما راهمان جداست… این ابرهاتامیتوانندببارند… ماچترمان خداست… #سروده_های_عاشقانه ✨💞💞💖 🆔 @RomanticPoem

🌱بگذارسرنوشت هرراهی راکه می خواهدبرود ما راهمان جداست… این ابرهاتامیتوانندببارند… ماچترمان خداست… #سروده_های_عاشقانه ✨💞💞💖 🆔 @RomanticPoem

۲۰ دی 1398
3K
🌾خرد پوره آدم چـه خـبر دارد از این دم که من از جمله عالـم به دو صد پرده نهانم مشنو این‌سخن ازمن و نه‌زین خاطر روشن که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ...

🌾خرد پوره آدم چـه خـبر دارد از این دم که من از جمله عالـم به دو صد پرده نهانم مشنو این‌سخن ازمن و نه‌زین خاطر روشن که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۰ دی 1398
5K
🌾به راستی همه کس قدر وصل کی داند مگر کسی که به محنت‌سرای هجران است 👤 فروغی بسطامی #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾به راستی همه کس قدر وصل کی داند مگر کسی که به محنت‌سرای هجران است 👤 فروغی بسطامی #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۰ دی 1398
4K
🌾شال قرمز برسرت

🌾شال قرمز برسرت"ابرو"حنایے ڪرده ای لب انارے، سایه آبے، مو طلایے ڪرده ای دزدڪے از زیر عینک "هی" نگاهم میڪنی با چنین ناز و ادا من را هوایے ڪرده ای مسعود_محمدپور #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۰ دی 1398
5K
🌾وقتی جای چیزی امن است ، کمتر سراغش را می گیری ... مثل یادت در دلم !!! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾وقتی جای چیزی امن است ، کمتر سراغش را می گیری ... مثل یادت در دلم !!! #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۰ دی 1398
3K
🌾و دی تنها دو حرفی سال میان دو جین ماه است، مثل

🌾و دی تنها دو حرفی سال میان دو جین ماه است، مثل " تو " که دو حرفی ترین بیت میان هزار غزلی.. #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۰ دی 1398
4K
... امشب به شور عشقت تا صبح بی‌قرارم با خاطرت نشستم میلی به‌خواب ندارم احساس تـو چه زیـبا دل را نمـوده اغوا آغـوش تـو مهیاست کام از تـو بر ندارم وقتی که چشم مستت افـتاده ...

... امشب به شور عشقت تا صبح بی‌قرارم با خاطرت نشستم میلی به‌خواب ندارم احساس تـو چه زیـبا دل را نمـوده اغوا آغـوش تـو مهیاست کام از تـو بر ندارم وقتی که چشم مستت افـتاده بر نگاهم با شـور در نگاهت دس‍ـت از تو بر ندارم در آن لبان سرخت ...

۱۳ دی 1398
8K
... ساقی بریز جامی که دل از درد عشق رها شود ترسـم که با نگاه چون شب او نمازم قضا شود چنگی بزن به تار دلـم که در این جـان پر ز درد با نغمه‌های ...

... ساقی بریز جامی که دل از درد عشق رها شود ترسـم که با نگاه چون شب او نمازم قضا شود چنگی بزن به تار دلـم که در این جـان پر ز درد با نغمه‌های ساز تو جـانم شفا و دردم دوا شود بی سِحر تو نشسته به غم دل ...

۱۲ دی 1398
12K
... شوری است در نگاه تو که در بهار نیست شعری‌است درصدای‌تو که‌مرا قرار نیست در خنده‌هـای تو تعـریف می‌شـود زندگی طعمی است بر لـبان تو که در انار نیست در چشـمان تـو غـرق است ...

... شوری است در نگاه تو که در بهار نیست شعری‌است درصدای‌تو که‌مرا قرار نیست در خنده‌هـای تو تعـریف می‌شـود زندگی طعمی است بر لـبان تو که در انار نیست در چشـمان تـو غـرق است جـان بی قرار شوقی‌است درنگاه‌تو که درانتظار نیست یک‌بیت شعر کم است گفتن از ناز ...

۷ دی 1398
23K
... بیا با سوز جان سازی بزن با تار دل ای یار برایت شعر می‌گویم بیـا و دل به‌من بسپار گرفتـار توام با درد تنهایی چـه باید خواند چه‌باید گفت از این‌بغض دردل‌مانده دیوار مکن ...

... بیا با سوز جان سازی بزن با تار دل ای یار برایت شعر می‌گویم بیـا و دل به‌من بسپار گرفتـار توام با درد تنهایی چـه باید خواند چه‌باید گفت از این‌بغض دردل‌مانده دیوار مکن پنهان زمن آن چشم زیبای پر از نازت که می‌سوزد دل ویـرانه‌ام از درد آن ...

۵ دی 1398
39K
🌾رنگ آرزوهایم این روزها خیلی پریده ، تو اگر دستت به آسمانش رسید ، چند تکه ابر نقاشی کن تا دل من به ابرها خوش باشد... #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾رنگ آرزوهایم این روزها خیلی پریده ، تو اگر دستت به آسمانش رسید ، چند تکه ابر نقاشی کن تا دل من به ابرها خوش باشد... #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۹ آذر 1398
5K
... بمان با من که در دوری تو چون ابر بارانم دلم را برده‌ای درهجر تو همچون زمستانم اسیرم‌کرده‌ای با چشم‌خود دریای طوفانی شدم غرق تو و چشمان تو بی تو پریشانم عجب پاییز زیـبایی ...

... بمان با من که در دوری تو چون ابر بارانم دلم را برده‌ای درهجر تو همچون زمستانم اسیرم‌کرده‌ای با چشم‌خود دریای طوفانی شدم غرق تو و چشمان تو بی تو پریشانم عجب پاییز زیـبایی نشسته روی لب‌هایت من از لب‌های شیرین‌تو و از عشق حیرانم میان تار گیسویت فقط ...

۲۵ آذر 1398
14K
... امشب در این لحظه‌های بی‌قراریم بیا در این‌ساعات پر ز ناله‌های تنهائیم بیا سال‌ها در انتظار گرفته‌ام زانو در بغل حالاکه غرق‌شده درفراغ‌بی‌وفائیم بیا با این سکوت مانده در این شب سیاه به‌حرمت این ...

... امشب در این لحظه‌های بی‌قراریم بیا در این‌ساعات پر ز ناله‌های تنهائیم بیا سال‌ها در انتظار گرفته‌ام زانو در بغل حالاکه غرق‌شده درفراغ‌بی‌وفائیم بیا با این سکوت مانده در این شب سیاه به‌حرمت این قلم به‌شور شیدائیم بیا عاشق شدم به نیایش چشمت افتادم در ذکر نماز شبم به‌قنوت ...

۲۳ آذر 1398
8K