نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سعدی (۲۴۳۳ تصویر)

دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت #سعدی #غزلانه

دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت #سعدی #غزلانه

۱ روز پیش
7K
مـا به خلـوت بـا تـو ای آرام جــان آسـوده‌ایـم… #سعدی

مـا به خلـوت بـا تـو ای آرام جــان آسـوده‌ایـم… #سعدی

۱ روز پیش
5K
زحمت چه می‌کشی پی درمان ما طبیب؟ ما بِه نمی‌شویم و تو بدنام می‌شوی #سعدی

زحمت چه می‌کشی پی درمان ما طبیب؟ ما بِه نمی‌شویم و تو بدنام می‌شوی #سعدی

۲ روز پیش
7K
خاکِ من زنده به تاثیرِ ... هوایِ لبِ توست ... #سعدی ‌‎‌‎‌‌‎‌‎ #هنر_عکاسی

خاکِ من زنده به تاثیرِ ... هوایِ لبِ توست ... #سعدی ‌‎‌‎‌‌‎‌‎ #هنر_عکاسی

۲ روز پیش
5K
من از قیدت نمی‌خواهم رهایی... #سعدی #ازدواج

من از قیدت نمی‌خواهم رهایی... #سعدی #ازدواج

۳ روز پیش
20K
وَر هیچ نباشد چو تو هستی همه هست #سعدی

وَر هیچ نباشد چو تو هستی همه هست #سعدی

۳ روز پیش
7K
جرم بیگانه نباشد که تو خود، صورت خویش گر در آیینه ببینی برود دل ز برت #سعدی

جرم بیگانه نباشد که تو خود، صورت خویش گر در آیینه ببینی برود دل ز برت #سعدی

۳ روز پیش
7K
درد عشـ♡ـق است ندانم که چه درمان سازم #سعدی

درد عشـ♡ـق است ندانم که چه درمان سازم #سعدی

۴ روز پیش
4K
شکست عهدِ مَودّت، نگارِ دلبندم بُرید مهر و وفا، یار سست‌پیوندم اگر چه مهر بریدی و عهد بشکستی هنوز بر سرِ پیمان و عهد و سوگندم #سعدی

شکست عهدِ مَودّت، نگارِ دلبندم بُرید مهر و وفا، یار سست‌پیوندم اگر چه مهر بریدی و عهد بشکستی هنوز بر سرِ پیمان و عهد و سوگندم #سعدی

۴ روز پیش
4K
روی بپوش ای قمر خانگی تا نکشد عقل به دیوانگی #سعدی

روی بپوش ای قمر خانگی تا نکشد عقل به دیوانگی #سعدی

۴ روز پیش
6K
به کَسی نگر که ظلمت بزداید از وجودت... #سعدی

به کَسی نگر که ظلمت بزداید از وجودت... #سعدی

۴ روز پیش
8K
. من اول روز دانستم که این عهد که با من میکنی محکم نباشد #سعدی ‎‌‌‌‌‌

. من اول روز دانستم که این عهد که با من میکنی محکم نباشد #سعدی ‎‌‌‌‌‌

۴ روز پیش
8K
دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم؟ باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟ #سعدی #سروده_های_عاشقانه

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم؟ باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟ #سعدی #سروده_های_عاشقانه

۵ روز پیش
7K
گناه عاشق بیچاره نیست در پی تو گناه توست که رخسار دلستان داری #سعدی

گناه عاشق بیچاره نیست در پی تو گناه توست که رخسار دلستان داری #سعدی

۵ روز پیش
9K
با ما مگو بجز سخن دل نشان دوست حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود یا از دهان آن که شنید از دهان دوست ای یار آشنا علم کاروان کجاست تا سر نهیم بر ...

با ما مگو بجز سخن دل نشان دوست حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود یا از دهان آن که شنید از دهان دوست ای یار آشنا علم کاروان کجاست تا سر نهیم بر قدم ساربان دوست گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت ...

۵ روز پیش
15K
دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی #سعدی #در_شهر

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی #سعدی #در_شهر

۶ روز پیش
10K
همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت آنکه در خواب نرفت چشم من و فکر تو بود... #سعدی

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت آنکه در خواب نرفت چشم من و فکر تو بود... #سعدی

۶ روز پیش
8K
بیچاره کجا رَود گرفتار کَز کوی تو رَه، به در نباشد... #سعدی ‌‌

بیچاره کجا رَود گرفتار کَز کوی تو رَه، به در نباشد... #سعدی ‌‌

۷ روز پیش
6K
شب فراق نداند که تا سحر چند است مگر کسی که به زندان عشق در بند است... #سعدی

شب فراق نداند که تا سحر چند است مگر کسی که به زندان عشق در بند است... #سعدی

۷ روز پیش
25K
هرگز وجود حاضرِ غایب شنیده‌ای؟! من در میان جمع و دلم جای دیگرست...! #سعدی

هرگز وجود حاضرِ غایب شنیده‌ای؟! من در میان جمع و دلم جای دیگرست...! #سعدی

۷ روز پیش
6K