نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سعیـد_ڪمالـی (۱ تصویر)

من و سعید 4 سال هم اتاقی بودیم در این 4 سال بارز ترین ویژگی‌اش صداقتش بود و در هیچ شرایطی دروغ نمی گفت و بسیار به نماز اول وقت اهمیت می داد. هیچ وقت ...

من و سعید 4 سال هم اتاقی بودیم در این 4 سال بارز ترین ویژگی‌اش صداقتش بود و در هیچ شرایطی دروغ نمی گفت و بسیار به نماز اول وقت اهمیت می داد. هیچ وقت غیبت نمی کرد و در جمعی اگر غیبت می شد بلا فاصله آن جمع را ...

۶ روز پیش
6K