نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ســـورن (۹ تصویر)

پارت هفتاد #ســـورن : بعد پیشونیشو بوسیدم . بعد رفتم سمت گوشه ی لبشو اروم بوسیدم و چونشو گاز ارومی گرفتم ک تو خواب اخم کرد . برام مث یه ابنبات خوشمزه بود ک ادم ...

پارت هفتاد #ســـورن : بعد پیشونیشو بوسیدم . بعد رفتم سمت گوشه ی لبشو اروم بوسیدم و چونشو گاز ارومی گرفتم ک تو خواب اخم کرد . برام مث یه ابنبات خوشمزه بود ک ادم ازش سیر نمیشد . هوووف لبشو نمیتونستم ببوسم اخه انگشتش تو دهنش بود . برا ...

۵ روز پیش
21K
پارت شصت و شش #ســـورن : هوووف برنامه ها داشتم واسش . ساعت ۸:۳۰ بود . اااااه ربع ساعت دیگه بیشتر تا پرواز هواپیما نمونده بود برا همین پامو تا اخر روی گاز فشار دادم ...

پارت شصت و شش #ســـورن : هوووف برنامه ها داشتم واسش . ساعت ۸:۳۰ بود . اااااه ربع ساعت دیگه بیشتر تا پرواز هواپیما نمونده بود برا همین پامو تا اخر روی گاز فشار دادم ک ماشین پرواز کرد . چکاوک : هییییی اروممم تر سورن : میترسی کوچولو چکاوک ...

۱ هفته پیش
43K
پارت شصت و سه #ســـورن : اوووف اینم از مامانمون .چکاوک : سلام مامان جون مامان : سلام دخمل گلم خوبی چکاوک : فدات سورن : ماهم ک هویج مامان : شما خوبی پسر مامان ...

پارت شصت و سه #ســـورن : اوووف اینم از مامانمون .چکاوک : سلام مامان جون مامان : سلام دخمل گلم خوبی چکاوک : فدات سورن : ماهم ک هویج مامان : شما خوبی پسر مامان سورن : قربون شوما. چکاوک : ببخشید مامانی من میرم بخوابم مامان : باشه گلی ...

۱ هفته پیش
58K
پارت شصت #ســـورن : چکاوک اروم خوابیده بود و سرم توی دستش بود . اروم رفتم طرفش و روی صندلی کنار تخت نشستمو دست ازادشو تو دستم گرفتم و بوسه های ریز روش میکاشتم . ...

پارت شصت #ســـورن : چکاوک اروم خوابیده بود و سرم توی دستش بود . اروم رفتم طرفش و روی صندلی کنار تخت نشستمو دست ازادشو تو دستم گرفتم و بوسه های ریز روش میکاشتم . نمیدونم از کی ولی عاشقش شدم شد زندگیم شد صاحب قلبم . دستای ضریف کوچولوش ...

۲ هفته پیش
108K
پارت چهل و سه #ســـورن : شرکت مث همیشه تعطیل شد از اتاقم اومدم بیرونو از خانوم محمدی خداحافظی کردمو رفتم پارکینگ و سوار ماشینم شدم و رفتم سمت خونه . بوق زدم ک مشتی ...

پارت چهل و سه #ســـورن : شرکت مث همیشه تعطیل شد از اتاقم اومدم بیرونو از خانوم محمدی خداحافظی کردمو رفتم پارکینگ و سوار ماشینم شدم و رفتم سمت خونه . بوق زدم ک مشتی درو باز کرد و رفتم تو و ماشینو تو پارکینگ پارک کردم . پیاده شدمو: ...

۴ هفته پیش
59K
پارت چهل و دو #ســـورن : پیام گوشیم بلند شد برش داشتمو دیدم اتریناس . ابروهام ا تعجب بالا رفتو رفتم تو وات ک ببینم چ زری زده . رفتم دیدم نوشته سلام میخوام ببینمت ...

پارت چهل و دو #ســـورن : پیام گوشیم بلند شد برش داشتمو دیدم اتریناس . ابروهام ا تعجب بالا رفتو رفتم تو وات ک ببینم چ زری زده . رفتم دیدم نوشته سلام میخوام ببینمت خواهش میکنم . اوووف ادم تا چ حد پرو . رفتمو مسدودش کردمو گرفتم خوابیدم ...

۴ هفته پیش
50K
پارت چهل و یک #ســـورن : از رو کاناپه بلند شدم ک با ترس نگام کرد. رفتم نزدیکش ک تو خودش جم شد . رفتم جلوش زانو زدمو گفتم : ببین من دیشب یه کاری ...

پارت چهل و یک #ســـورن : از رو کاناپه بلند شدم ک با ترس نگام کرد. رفتم نزدیکش ک تو خودش جم شد . رفتم جلوش زانو زدمو گفتم : ببین من دیشب یه کاری کردم و حالمم خوب نبود . ازت معذرت خواهی هم کردم . میدونم کارم اینطوری ...

۴ هفته پیش
38K
پارت چهل #ســـورن : بقیشم ک خودت میدونی چ اتفاقی بینشون افتاده . دختره ی هرزه ی اشغال یکی دوسال خودمو مث عروسک دادم دستش.واقعا خنگ بودم ک نمیدونستم فقط ب خاطر پول باهامه . ...

پارت چهل #ســـورن : بقیشم ک خودت میدونی چ اتفاقی بینشون افتاده . دختره ی هرزه ی اشغال یکی دوسال خودمو مث عروسک دادم دستش.واقعا خنگ بودم ک نمیدونستم فقط ب خاطر پول باهامه . ببین چکاوک اولین باریه ک از کسی عذر خواهی میکنم نزار از حرفم پشیمون شم ...

۴ هفته پیش
79K
پارت سی #ســـورن : حتما کار داشته و با دوستاش بیرونه . همینجوری فکر کردم که نمیدونم کی خوابم برد . صبح زود تر بلند شدم و رفتم دستشویی . اومدم بیرونو یه کت شلواره ...

پارت سی #ســـورن : حتما کار داشته و با دوستاش بیرونه . همینجوری فکر کردم که نمیدونم کی خوابم برد . صبح زود تر بلند شدم و رفتم دستشویی . اومدم بیرونو یه کت شلواره نوک مدادی پوشیدمو موهامو ژل زدمو یکی از ساعتامو هم دستم کرومو کفشامم پوشیدمو با ...

۱۶ آبان 1398
70K