نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ســـَــرد (۵ تصویر)

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم...😕 🍃 ماها #یهو پیـر مےشَیم🙈 🎈 با #حـــــَرف👆 🏻 🤐 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یہ رَفتار #ســـَــرد🙃 💔

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم...😕 🍃 ماها #یهو پیـر مےشَیم🙈 🎈 با #حـــــَرف👆 🏻 🤐 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یہ رَفتار #ســـَــرد🙃 💔

۱۴ مرداد 1395
12
ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم...😕 🍃 ماها #یوهو پیـر مےشَیم🙈 🎈 با یہ #حـــــَرف👆 🏻 🤐 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یہ رَفتار #ســـَــرد🙃 💔

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم...😕 🍃 ماها #یوهو پیـر مےشَیم🙈 🎈 با یہ #حـــــَرف👆 🏻 🤐 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یہ رَفتار #ســـَــرد🙃 💔

۳۱ تیر 1395
68
ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم.. ماها #یهو پیـر مےشَیم با #حـــــَرف با یہ #دروغ و با یہ رَفتار #ســـَــرد

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم.. ماها #یهو پیـر مےشَیم با #حـــــَرف با یہ #دروغ و با یہ رَفتار #ســـَــرد

۲۴ تیر 1395
122
ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم...😕 🍃 ماها #یهو پیـر مےشَیم🙈 🎈 با #حـــــَرف👆 🏻 🤐 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یہ رَفتار #ســـَــرد🙃 💔

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمے‌شیم...😕 🍃 ماها #یهو پیـر مےشَیم🙈 🎈 با #حـــــَرف👆 🏻 🤐 با یہ #دروغ😞 ➰ و با یہ رَفتار #ســـَــرد🙃 💔

۲۲ تیر 1395
181
ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمیشیم... ماها #یوهو پیـرمیشَیم با یه#حــَرفـــ با یه#دروغ و با یه رَفتار #ســـَــرد

ما آدما کَم‌کَم #پیـر نمیشیم... ماها #یوهو پیـرمیشَیم با یه#حــَرفـــ با یه#دروغ و با یه رَفتار #ســـَــرد

۱۰ دی 1394
126