نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شادی_روحشون_صلوات (۱ تصویر)

💕 قهر بودیم، درحال نمازخوندن بود💕 💕 نمازش که تموم شد، هنوز پشت به اون نشسته بودم...و کتاب شعرشرو برداشت و با یه لحن #دلنشین شروع کرد به خوندن... ولی من باز باهاش قهر بودم!!!!! ...

💕 قهر بودیم، درحال نمازخوندن بود💕 💕 نمازش که تموم شد، هنوز پشت به اون نشسته بودم...و کتاب شعرشرو برداشت و با یه لحن #دلنشین شروع کرد به خوندن... ولی من باز باهاش قهر بودم!!!!! کتابو گذاشت کنار...بهم نگاه کردو گفت: غزل تمام... نماز تمام... دنیا مات... سکوت بین من ...

۶ دی 1397
8K