نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهدا_ولایتمدار_بودند (۲ تصویر)

سخنان_رهبری عزیز را گوش می داد و پیگیری می کرد پرینتشان را می گرفت و زیر سخنان ایشان خط می کشید📝. اگر به اینترنت دسترسی نداشت، روزنامه می خرید. می نشست و با دقت مطالعه ...

سخنان_رهبری عزیز را گوش می داد و پیگیری می کرد پرینتشان را می گرفت و زیر سخنان ایشان خط می کشید📝. اگر به اینترنت دسترسی نداشت، روزنامه می خرید. می نشست و با دقت مطالعه می کرد. بین مطالب چاپ شده در روزنامه ها مقایسه می کرد و می گفت ...

۴ شهریور 1398
70
🔴سخنان_رهبری عزیز را گوش می داد و پیگیری می کرد❗️ پرینتشان را می گرفت و زیر سخنان ایشان خط می کشید. اگر به اینترنت دسترسی نداشت، روزنامه می خرید. می نشست و با دقت مطالعه ...

🔴سخنان_رهبری عزیز را گوش می داد و پیگیری می کرد❗️ پرینتشان را می گرفت و زیر سخنان ایشان خط می کشید. اگر به اینترنت دسترسی نداشت، روزنامه می خرید. می نشست و با دقت مطالعه می کرد.بین مطالب چاپ شده در روزنامه ها مقایسه می کرد و می گفت این ...

۴ بهمن 1397
2K