نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهریار (۱۳۴۹ تصویر)

به یاد یار دیرین کاروان گم کرده را مانم که شب در خواب بیند همرهان کاروانی را #شهریار

به یاد یار دیرین کاروان گم کرده را مانم که شب در خواب بیند همرهان کاروانی را #شهریار

۱۱ ساعت پیش
2K
هرکس به خیالیست هم ‌آغوش و کسی نیست ای گل به خیال تو هم آغوشتر از من... #شهریار 🍂 💛

هرکس به خیالیست هم ‌آغوش و کسی نیست ای گل به خیال تو هم آغوشتر از من... #شهریار 🍂 💛

۱۸ ساعت پیش
6K
▶ این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا #شهریار ◀ ️ پنج شنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۷

▶ این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا #شهریار ◀ ️ پنج شنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۷

۱ روز پیش
8K
رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی حسرت عهد و وداعم با دل و دلدار باقی #شهریار

رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی حسرت عهد و وداعم با دل و دلدار باقی #شهریار

۱ روز پیش
6K
در #جوانی همه بایاد تو سرخوش بودم #پیرم و از تو همان ساخته بایاد هنوز ۰۰۰۰۰۰ #شهریار #استادشهریار #استاد_شهریار

در #جوانی همه بایاد تو سرخوش بودم #پیرم و از تو همان ساخته بایاد هنوز ۰۰۰۰۰۰ #شهریار #استادشهریار #استاد_شهریار

۲ روز پیش
12K
پیوندِ جان، جداشدنی نیست ماهِ من تن نیستی که جان دهم و وارهانمت 🌿♥️ #شهریار

پیوندِ جان، جداشدنی نیست ماهِ من تن نیستی که جان دهم و وارهانمت 🌿♥️ #شهریار

۲ روز پیش
6K
همه شب سجده برآرم که بیایی تو به خوابم ودر آن خواب بمیرم که تو آیی وبمانی.. #شهریار

همه شب سجده برآرم که بیایی تو به خوابم ودر آن خواب بمیرم که تو آیی وبمانی.. #شهریار

۳ روز پیش
12K
چشم خود بستم که دیگر چشم مستش ننگرم ناگهان دل داد زد : دیوانه ! من میبینمش #شهریار

چشم خود بستم که دیگر چشم مستش ننگرم ناگهان دل داد زد : دیوانه ! من میبینمش #شهریار

۳ روز پیش
4K
دیدمت وه چه تماشایی و زیبا شده ای ! ماه من آفت دل فتنه ی جانها شده ای ! #شهریار

دیدمت وه چه تماشایی و زیبا شده ای ! ماه من آفت دل فتنه ی جانها شده ای ! #شهریار

۳ روز پیش
10K
چو دل به زلف تو بستم به خود قرار ندیدم برو که چون سر زلفت به خود قرار نبینی #شهریار

چو دل به زلف تو بستم به خود قرار ندیدم برو که چون سر زلفت به خود قرار نبینی #شهریار

۴ روز پیش
7K
آن لحظه که ریزم چو فلک از مژه کوکب بیدار کسی نیست که گیرم به گواهی #شهریار

آن لحظه که ریزم چو فلک از مژه کوکب بیدار کسی نیست که گیرم به گواهی #شهریار

۴ روز پیش
7K
قمریِ بی آشیانم بر لبِ بامِ وفا دانه و آبم ندادی مشکن آخر ، بالِ من #شهریار

قمریِ بی آشیانم بر لبِ بامِ وفا دانه و آبم ندادی مشکن آخر ، بالِ من #شهریار

۴ روز پیش
6K
تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم گاهی از کوچه ی معشوقه ی خود میگذرم #شهریار

تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم گاهی از کوچه ی معشوقه ی خود میگذرم #شهریار

۴ روز پیش
5K
یادم نمی کنی و ز یادم نمی روی #یادت_بخیر #یار #فراموشکار من... #شهریار #عاشقانه

یادم نمی کنی و ز یادم نمی روی #یادت_بخیر #یار #فراموشکار من... #شهریار #عاشقانه

۵ روز پیش
17K
ذره سان سرگشته ام لیکن گرم فیض رسد میرسم تا خلوت خورشید نورافشان همی #شهریار

ذره سان سرگشته ام لیکن گرم فیض رسد میرسم تا خلوت خورشید نورافشان همی #شهریار

۶ روز پیش
6K
آرام و روان و نرم و سنجیده رود ما ناله کنان و یار ، نشنیده رود یک عمر گذشت و عاقبت فهمیدیم از دل نرود هر آنکه از دیده رود #شهریار

آرام و روان و نرم و سنجیده رود ما ناله کنان و یار ، نشنیده رود یک عمر گذشت و عاقبت فهمیدیم از دل نرود هر آنکه از دیده رود #شهریار

۷ روز پیش
4K
درِ دکٖـان ِهـمه بـاده فـروشـان تخته ست ؛ آن که باز است همیشه در میخانه توست #شهریار

درِ دکٖـان ِهـمه بـاده فـروشـان تخته ست ؛ آن که باز است همیشه در میخانه توست #شهریار

۷ روز پیش
5K
مائیم و تو ای جان که جِگر گوشه مایی ... #شهریار

مائیم و تو ای جان که جِگر گوشه مایی ... #شهریار

۷ روز پیش
9K
مَنَش آموختم آئین محبت لیکن او شد استاد دل آزاری و بیدادگری #شهریار

مَنَش آموختم آئین محبت لیکن او شد استاد دل آزاری و بیدادگری #شهریار

۱ هفته پیش
6K
برسان سلام مارا ، به رفو گران هجران که هنوز پاره ی دل دو سه بخیه کار دارد. #شهریار

برسان سلام مارا ، به رفو گران هجران که هنوز پاره ی دل دو سه بخیه کار دارد. #شهریار

۱ هفته پیش
6K