نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهــیدد (۱ تصویر)

خدایــا ڪمڪم ڪن ماه هاست ڪہ ڪمتر سوی تو آمده‌ام بیشتـر وقتم صرفــ دیگـران شـده خدایـا عفوم ڪن... از علـم و دانـش ، ڪار و ڪوشش دنیـا و مافیـها معلـم و مدرسـه ، زمـین و ...

خدایــا ڪمڪم ڪن ماه هاست ڪہ ڪمتر سوی تو آمده‌ام بیشتـر وقتم صرفــ دیگـران شـده خدایـا عفوم ڪن... از علـم و دانـش ، ڪار و ڪوشش دنیـا و مافیـها معلـم و مدرسـه ، زمـین و آسـمان و البـته دوستـان ؛ خستـه و سیـرشده‌ام... خدایـا خوش دارم مدتـی در گوشـہ‌ی خلـوتی ...

۱۹ آذر 1398
1K