نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهوات (۴۵۳ تصویر)

https://plink.ir/ig7Wg ‌‌جلسه 3 (1395/11/08): تأثیر عمل بر گرایش‌های انسان 🔸 تناسب دین با انسان 🔸 دین موجب نشاط سرور است 🔸 برای تعریف دین، باید خودشناسی داشته باشیم 🔸 ابعاد خودشناسی 🔸 کسی که خودش ...

https://plink.ir/ig7Wg ‌‌جلسه 3 (1395/11/08): تأثیر عمل بر گرایش‌های انسان 🔸 تناسب دین با انسان 🔸 دین موجب نشاط سرور است 🔸 برای تعریف دین، باید خودشناسی داشته باشیم 🔸 ابعاد خودشناسی 🔸 کسی که خودش را نمی‌شناسد، هیچ چیز را نمی‌شناسد 🔸 تفاوت بسیار زیاد انسان‌ها با یکدیگر 🔸 دین، ...

۱۳ ساعت پیش
6K
https://plink.ir/lJjCE جلسه15 (1392/05/02): هدف دنیایی مبارزه با هوای نفس 🔸 مبارزه با دوست‌داشتنی‌ها، اقتضاء طبیعت آدمی و طبیعت حیات 🔸 رنج داشتن مبارزه با دوست داشتنی‌ها 🔸 باید مشکل رنج را برای نفس حل کرد ...

https://plink.ir/lJjCE جلسه15 (1392/05/02): هدف دنیایی مبارزه با هوای نفس 🔸 مبارزه با دوست‌داشتنی‌ها، اقتضاء طبیعت آدمی و طبیعت حیات 🔸 رنج داشتن مبارزه با دوست داشتنی‌ها 🔸 باید مشکل رنج را برای نفس حل کرد 🔸 آثار مبارزه با هوای نفس 🔸 هدف اصلی و کلیدی مبارزه با هوای نفس ...

۱۵ ساعت پیش
4K
https://plink.ir/NZJTf جلسه 14 (1392/05/01): برنامه مبارزه با هوای نفس 🔸 مسیر اصلی؛ مبارزه با هوای نفس 🔸 چگونگی عملیات مبارزه با هوای نفس؛ برنامه مبارزه 🔸 چرا ما به رنج اصالت می دهیم؟ 🔸 ماهیت ...

https://plink.ir/NZJTf جلسه 14 (1392/05/01): برنامه مبارزه با هوای نفس 🔸 مسیر اصلی؛ مبارزه با هوای نفس 🔸 چگونگی عملیات مبارزه با هوای نفس؛ برنامه مبارزه 🔸 چرا ما به رنج اصالت می دهیم؟ 🔸 ماهیت عملیات کمال‌جویانه انسان برای مبارزه با هوای نفس 🔸 تنها عامل ترک مبارزه با نفس ...

۱۵ ساعت پیش
5K
https://plink.ir/LxmBG ‌‌جلسه 2 (1395/11/01): بررسی انسان‌شناسانه دین 🔸 تأثیر دین بر معرفت نفس 🔸 مروری بر مباحث گذشته 🔸 معرفی دین به همه لازم است 🔸 آیا بر همه اتمام حجت شده است؟ 🔸 ضرورت ...

https://plink.ir/LxmBG ‌‌جلسه 2 (1395/11/01): بررسی انسان‌شناسانه دین 🔸 تأثیر دین بر معرفت نفس 🔸 مروری بر مباحث گذشته 🔸 معرفی دین به همه لازم است 🔸 آیا بر همه اتمام حجت شده است؟ 🔸 ضرورت تعلیم درست دین 🔸 دین، خوب بیان نشده است 🔸 اهمیت آموزش صحیح دین 🔸 ...

۱ روز پیش
3K
https://plink.ir/qWchz ‌‌دورۀ جدید، جلسه 1 (1395/10/24): مقدماتی برای تعریف دین 🔸 معرفی بحث؛ چیستی و چرایی دین 🔸 ضرورت تعریف دین 🔸 تأثیر عدم تعریف دین بر بی‌دینی 🔸 آشنایی با پرسش‌های اساسی مورد بحث ...

https://plink.ir/qWchz ‌‌دورۀ جدید، جلسه 1 (1395/10/24): مقدماتی برای تعریف دین 🔸 معرفی بحث؛ چیستی و چرایی دین 🔸 ضرورت تعریف دین 🔸 تأثیر عدم تعریف دین بر بی‌دینی 🔸 آشنایی با پرسش‌های اساسی مورد بحث در این جلسات 🔸 بحثی مورد نیاز همگان 🔸 دین را باید عمیق شناخت 🔸 ...

۲ روز پیش
3K
https://plink.ir/OIQSy ‌‌جلسه 7 (1394/12/07): آثار تمدنی تعریف دین 🔸 دین چه زمانی آثار تمدنی خواهد داشت؟ 🔸 دین در بسیاری از جوامع یک برنامه جدی زندگی تلقی نمی‌شود 🔸 اشکال تعریف دین براساس یکی از ...

https://plink.ir/OIQSy ‌‌جلسه 7 (1394/12/07): آثار تمدنی تعریف دین 🔸 دین چه زمانی آثار تمدنی خواهد داشت؟ 🔸 دین در بسیاری از جوامع یک برنامه جدی زندگی تلقی نمی‌شود 🔸 اشکال تعریف دین براساس یکی از نیازها 🔸 انسان و پیدا کردن قدرت مدیریت گرایش‌ها 🔸 نتایج کسب قدرت مدیریت گرایش‌ها ...

۳ روز پیش
7K
https://plink.ir/pe77v ‌‌جلسه 6 (1394/11/30): مهمترین چشم‌انداز و شاخص اجتماعی دین 🔸 مروری بر مباحث جلسات اخیر 🔸 بازتعریفی از دین برای تمام سلایق 🔸 مراحل و شاخص‌های تعریف دین 🔸 انسان تنها یک نیاز کلیدی ...

https://plink.ir/pe77v ‌‌جلسه 6 (1394/11/30): مهمترین چشم‌انداز و شاخص اجتماعی دین 🔸 مروری بر مباحث جلسات اخیر 🔸 بازتعریفی از دین برای تمام سلایق 🔸 مراحل و شاخص‌های تعریف دین 🔸 انسان تنها یک نیاز کلیدی دارد و دین تنها پاسخ به آن نیاز است 🔸 مدیریت علاقه‌ها، مهمترین نیاز انسان ...

۴ روز پیش
5K
https://plink.ir/02Sxp ‌‌جلسه 5 (1394/11/23): دین چگونه به مدیریت لذت کمک می‌کند؟ 🔸 تفاوت مهم رویکرد تنها مسیر به تعریف انسان با سایر رویکردها 🔸 انسان، موجودی علاقمند که برای رسیدن به علاقه‌هایش تلاش می‌کند 🔸 ...

https://plink.ir/02Sxp ‌‌جلسه 5 (1394/11/23): دین چگونه به مدیریت لذت کمک می‌کند؟ 🔸 تفاوت مهم رویکرد تنها مسیر به تعریف انسان با سایر رویکردها 🔸 انسان، موجودی علاقمند که برای رسیدن به علاقه‌هایش تلاش می‌کند 🔸 دین، پاسخی برای مدیریت علاقه‌ها 🔸 نگاه انسان‌شناسانه به مقوله لذت 🔸 آثار و نتایج ...

۵ روز پیش
8K
https://plink.ir/tM9o6 جلسه 4 (1394/11/16): دین، برنامه مدیریت علاقه‌های انسان 🔸 کنکاشی پیرامون این سؤال که «دین چیست و چرا ما به دین نیاز داریم؟» 🔸 لزوم بازتعریف دین برای اهل دیانت مذهبی‌ها باید مطالعه و ...

https://plink.ir/tM9o6 جلسه 4 (1394/11/16): دین، برنامه مدیریت علاقه‌های انسان 🔸 کنکاشی پیرامون این سؤال که «دین چیست و چرا ما به دین نیاز داریم؟» 🔸 لزوم بازتعریف دین برای اهل دیانت مذهبی‌ها باید مطالعه و تفکر بیشتری در مورد دین داشته باشند 🔸 چند مثال در مورد ذهنیت‌های اشتباه ما ...

۶ روز پیش
3K
https://plink.ir/KFjB5 جلسه 3 (1394/11/09): تعریف دین بر اساس مدیریت بین علاقه‌ها 🔸 دین تمام احساسات انسان را درگیر می‌کند 🔸 دعوت عقل حداکثری به بالاترین لذت‌ها 🔸 مهمترین نیاز انسان، نقطه آغاز تعریف دین 🔸 ...

https://plink.ir/KFjB5 جلسه 3 (1394/11/09): تعریف دین بر اساس مدیریت بین علاقه‌ها 🔸 دین تمام احساسات انسان را درگیر می‌کند 🔸 دعوت عقل حداکثری به بالاترین لذت‌ها 🔸 مهمترین نیاز انسان، نقطه آغاز تعریف دین 🔸 مهمترین نیاز انسان چیست؟ 🔸 آشنایی با تنوع نیازهای انسان 🔸 تأثیر تنوع نیازها بر ...

۷ روز پیش
4K
https://plink.ir/34dRZ ‌‌جلسه 2 (1394/11/02): ارائۀ چشم‌اندازی برای تعریف دین 🔸 چشم‌انداز ما برای تعریف دین چگونه است؟ 🔸 تلقی ابتدایی ما از دین 🔸 ضرورت افزایش لذت‌بری از حیات در پرتو تعریف درست دین 🔸 ...

https://plink.ir/34dRZ ‌‌جلسه 2 (1394/11/02): ارائۀ چشم‌اندازی برای تعریف دین 🔸 چشم‌انداز ما برای تعریف دین چگونه است؟ 🔸 تلقی ابتدایی ما از دین 🔸 ضرورت افزایش لذت‌بری از حیات در پرتو تعریف درست دین 🔸 دفع ضرر محتمل، گزاره خوبی در آغاز آشنایی با دین نیست 🔸 تعریف دین نمی‌تواند ...

۱ هفته پیش
2K
https://plink.ir/1u5Be قسمت ششم، جلسه 3 (1394/10/18): فرهنگ‌سازی در جهت مسابقه اجتماعی برای خوب شدن 🔸 چرا فرهنگ مبارزه با هوای نفس مهم است؟ 🔸 اصالت فرهنگ برای مبارزه با هوای نفس 🔸 جدا از خودسازی، ...

https://plink.ir/1u5Be قسمت ششم، جلسه 3 (1394/10/18): فرهنگ‌سازی در جهت مسابقه اجتماعی برای خوب شدن 🔸 چرا فرهنگ مبارزه با هوای نفس مهم است؟ 🔸 اصالت فرهنگ برای مبارزه با هوای نفس 🔸 جدا از خودسازی، باید به فرهنگ‌سازی هم بپردازیم 🔸 ضربه خوردن ضعفای جامعه در صورت عدم فرهنگ‌سازی 🔸 ...

۱ هفته پیش
4K
https://plink.ir/7d2Hb جلسه13 (1392/04/31): رنج در حیات بشر 🔸 چگونگی طی مسیر 🔸 اهمیت طی مسیر و آثار تربیتی آن 🔸 محبت خداوند بدون رنج نمی شود 🔸 مجهول بودن علت رنج‌ها 🔸 رنج‌ها با چه ...

https://plink.ir/7d2Hb جلسه13 (1392/04/31): رنج در حیات بشر 🔸 چگونگی طی مسیر 🔸 اهمیت طی مسیر و آثار تربیتی آن 🔸 محبت خداوند بدون رنج نمی شود 🔸 مجهول بودن علت رنج‌ها 🔸 رنج‌ها با چه چیز‌هایی مرتبط هستند؟ 🔸 ارتباط رنج با اعتقادات 🔸 چشیدن لذت ایمان با مبارزه با ...

۱ هفته پیش
5K
https://plink.ir/Iobkd جلسه12 (1392/04/30): راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(3) 🔸 چرا باید از رنج صحبت کرد؟ 🔸 لذت بخش دیدن دین با دیدن رنج ها 🔸 اثرات گفتگو درباره رنج(فواید پذیرفتن رنج) 🔸 جدی گرفتن ...

https://plink.ir/Iobkd جلسه12 (1392/04/30): راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(3) 🔸 چرا باید از رنج صحبت کرد؟ 🔸 لذت بخش دیدن دین با دیدن رنج ها 🔸 اثرات گفتگو درباره رنج(فواید پذیرفتن رنج) 🔸 جدی گرفتن رنج برای دیدن محبت خدا 🔸 شیرین کردن رنج 🔸 راحت‌طلبی اولین وجه دنیاطلبی 🔸 ...

۱ هفته پیش
9K
https://plink.ir/DU66A جلسه11 (1392/04/29): راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(2) 🔸 جایگاه مبارزه با نفس در منظومه معارف دین 🔸 مبارزه با دوست‌داشتنی‌ها، مسیر اصلی حرکت 🔸 رنج برای مبارزه با هوای نفس 🔸 دو نوع ...

https://plink.ir/DU66A جلسه11 (1392/04/29): راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(2) 🔸 جایگاه مبارزه با نفس در منظومه معارف دین 🔸 مبارزه با دوست‌داشتنی‌ها، مسیر اصلی حرکت 🔸 رنج برای مبارزه با هوای نفس 🔸 دو نوع مبارزه 🔸 مبارزه‌ای که تحمیل می‌شود 🔸 مبارزه‌ای که تکلیف می‌شود 🔸 اصل بودن صبر ...

۱ هفته پیش
8K
https://plink.ir/L8hFd جلسه10 (1392/04/28): راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(1) 🔸 برنامه‌ای برای رشد 🔸 کسب ارزش افزوده 🔸 رنج محور حرکت انسان 🔸 چرا باید مسأله رنج را حل کرد؟ 🔸 دو نوع رنج 🔸 ...

https://plink.ir/L8hFd جلسه10 (1392/04/28): راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(1) 🔸 برنامه‌ای برای رشد 🔸 کسب ارزش افزوده 🔸 رنج محور حرکت انسان 🔸 چرا باید مسأله رنج را حل کرد؟ 🔸 دو نوع رنج 🔸 رنج ناشی از مقدرات الهی 🔸 رنج ناشی از پا روی نفس گذاشتن 🔸 فوائد ...

۱ هفته پیش
8K
https://plink.ir/A0QrS جلسه9 (1392/04/27): دین، برنامه مبارزه با تمایلات سطحی 🔸 نیاز به برنامه خوب برای زندگی و بندگی بهتر 🔸 تعارض میان تمایلات در وجود انسان 🔸 گذشتن از علاقه‌های ظاهری و رسیدن به علاقه‌های ...

https://plink.ir/A0QrS جلسه9 (1392/04/27): دین، برنامه مبارزه با تمایلات سطحی 🔸 نیاز به برنامه خوب برای زندگی و بندگی بهتر 🔸 تعارض میان تمایلات در وجود انسان 🔸 گذشتن از علاقه‌های ظاهری و رسیدن به علاقه‌های عمیق 🔸 علاقه عمیق فطری یعنی چی؟ 🔸 مهمترین توانایی انسان؛ قدرت اولویت‌بندی بین تمایلات ...

۱ هفته پیش
8K
https://plink.ir/wQgil جلسه8 : تمایلات متفاوت و مبارزه با نفس 🔸 ویژگی‌های برنامه یک برنامه خوب برای سامان دادن زندگی ما 🔸 انسان و انتخاب بین تمایلات خودش 🔸 وجود تمایلات متفاوت در وجود انسان 🔸 ...

https://plink.ir/wQgil جلسه8 : تمایلات متفاوت و مبارزه با نفس 🔸 ویژگی‌های برنامه یک برنامه خوب برای سامان دادن زندگی ما 🔸 انسان و انتخاب بین تمایلات خودش 🔸 وجود تمایلات متفاوت در وجود انسان 🔸 علاقه قوی‌تر پنهان است و علاقه ضعیف‌تر آشکار است 🔸 رسیدن به علاقه های زیبا ...

۱ هفته پیش
8K
https://plink.ir/6CbdX 👇 جلسه7 (1392/04/25): متقاعد شدن برای مبارزه با نفس 🔸 معرفی روش بحث درباره نظام تربیت دینی 🔸 واقعیت‌های تلخ حیات بشر و دنیا 🔸 تو محبوری با خواسته های خودت مبارزه کنی 🔸 ...

https://plink.ir/6CbdX 👇 جلسه7 (1392/04/25): متقاعد شدن برای مبارزه با نفس 🔸 معرفی روش بحث درباره نظام تربیت دینی 🔸 واقعیت‌های تلخ حیات بشر و دنیا 🔸 تو محبوری با خواسته های خودت مبارزه کنی 🔸 خیلی از مردم عمیقا متقاعد نشده‌اند 🔸 ضرورت متقاعد شدن به دینداری 🔸 درست دیدن ...

۱ هفته پیش
1K
https://plink.ir/SuTfx ​قسمت ششم، جلسه 2 (1394/10/11): جایگاه ایثار در فرهنگ مبارزه با هوای نفس 🔸 مروی بر مباحث گذشته 🔸 فرق اساسی انسان و فرشته 🔸 فرشته یک نوع علاقه دارد و همان را پیش ...

https://plink.ir/SuTfx ​قسمت ششم، جلسه 2 (1394/10/11): جایگاه ایثار در فرهنگ مبارزه با هوای نفس 🔸 مروی بر مباحث گذشته 🔸 فرق اساسی انسان و فرشته 🔸 فرشته یک نوع علاقه دارد و همان را پیش می‌برد 🔸 انسان چند نوع داشته و مجبور به انتخاب در میان آنها است 🔸 ...

۱ هفته پیش
6K