نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

صادق_طالبی_مازندرانی (۱۲ تصویر)

روز هشتاد و ششم کتابخوانی قسمت سیزدهم ثَوابُ الْاَعمال وَ عِقابُ الْاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ۳۹. امام محمّد باقر(عَلَیْهِ السَّلامْ) از قول رسول اکرم(صَلَّ اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهٖ وَ سَلَّمْ) نقل میکنند: ...

روز هشتاد و ششم کتابخوانی قسمت سیزدهم ثَوابُ الْاَعمال وَ عِقابُ الْاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ۳۹. امام محمّد باقر(عَلَیْهِ السَّلامْ) از قول رسول اکرم(صَلَّ اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهٖ وَ سَلَّمْ) نقل میکنند: هر کس ذکر « سُبْحانَ اللّه » را بگوید، خداوند به خاطر این ذکر درختی ...

۱۳ دی 1395
696
روز هفتاد و نهم کتابخوانی قسمت دوازدهم ثَوابٓ الْاعمال وَ عِقابُ الاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب گفتن تسبیحات اربعه ۳۷. امام جعفر صادق(عَلَیهِ السَّلام) فرمود: رسول اکرم(صَلَّ اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهٖ وَ ...

روز هفتاد و نهم کتابخوانی قسمت دوازدهم ثَوابٓ الْاعمال وَ عِقابُ الاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب گفتن تسبیحات اربعه ۳۷. امام جعفر صادق(عَلَیهِ السَّلام) فرمود: رسول اکرم(صَلَّ اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهٖ وَ سَلَّم) رو به اصحاب و یارانش کرد و فرمود: سپرهای خود را بردارید. گفتند: ای ...

۷ دی 1395
170
روز هفتاد و دوم کتابخوانی قسمت یازدهم ثَوابُ الْاَعمال وَ عِقابُ الْاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب صد بار تکبیر، تسبیح، تحمید و تهلیل گفتن ۳۶. امیرالمؤمنین علی(عَلَیْهِ السَّلام) فرمود: فقرا نزد رسول ...

روز هفتاد و دوم کتابخوانی قسمت یازدهم ثَوابُ الْاَعمال وَ عِقابُ الْاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب صد بار تکبیر، تسبیح، تحمید و تهلیل گفتن ۳۶. امیرالمؤمنین علی(عَلَیْهِ السَّلام) فرمود: فقرا نزد رسول اکرم(صَلَّ اللّهُ عَلَیهُ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) آمدند و عرض کردند: ای رسول خدا(ص) ثروتمندان ...

۲۸ آذر 1395
145
روز شصت و پنجم کتابخوانی قسمت دهم ثَوابُ الاَعمال و عِقابُ الاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب شهادت دادن به یگانگی خداوند متعال و رسالت حضرت محمد (صَلَی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِه وَ ...

روز شصت و پنجم کتابخوانی قسمت دهم ثَوابُ الاَعمال و عِقابُ الاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب شهادت دادن به یگانگی خداوند متعال و رسالت حضرت محمد (صَلَی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِه وَ سَلَّم) ۳۴. امام جعفر صادق(علیه السلام) از پدر بزرگوارشان نقل میکنند: هر کس شهادت بدهد ...

۷ شهریور 1395
66
روز پنجاه و هشتم کتابخوانی قسمت نهم ثَوابُ الْاَعمال وَ عِقابُ الاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب گفتن ذکر لا اِلٰهَ اِلَّا اللّهُ حَقَّاً حَقّاً... ۳۱. امام جعفر صادق(ع) از پدران بزرگوارش روایت ...

روز پنجاه و هشتم کتابخوانی قسمت نهم ثَوابُ الْاَعمال وَ عِقابُ الاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب گفتن ذکر لا اِلٰهَ اِلَّا اللّهُ حَقَّاً حَقّاً... ۳۱. امام جعفر صادق(ع) از پدران بزرگوارش روایت کرده است: هر کس در هر روز پانزده مرتبه ذکر لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حَقَّاً ...

۳۱ مرداد 1395
58
روز پنجاه و یکم کتابخوانی قسمت هشتم ثَوابُ الْاَعمال وَ عِقابُ الْاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب ذکر اَشْهَدُ اَنْ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّهُ... گفتن ۲۸. امام جعفر صادق(ع) فرمودند: هر کس هر ...

روز پنجاه و یکم کتابخوانی قسمت هشتم ثَوابُ الْاَعمال وَ عِقابُ الْاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب ذکر اَشْهَدُ اَنْ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّهُ... گفتن ۲۸. امام جعفر صادق(ع) فرمودند: هر کس هر روز ذکر اَشْهَدُ اَنْ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ اِلَهاً واحِداً اَحَداً ...

۱۷ مرداد 1395
30
روز چهل و چهارم کتابخوانی قسمت هفتم ثَوابُ الْاَعمال وَ عِقابُ الْاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب پذیرش ذکر لا اِلٰهَ اِلَّا اللّه ۲۵. ابوسعید خدری میگوید: روزی رسول اکرم(ص) در حالی که ...

روز چهل و چهارم کتابخوانی قسمت هفتم ثَوابُ الْاَعمال وَ عِقابُ الْاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب پذیرش ذکر لا اِلٰهَ اِلَّا اللّه ۲۵. ابوسعید خدری میگوید: روزی رسول اکرم(ص) در حالی که میان چند تن از یارانش - که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) نیز یکی از ...

۱۰ مرداد 1395
27
روز سی و هفتم کتابخوانی قسمت ششم ثوابُ الْاعمال وَ عِقابُ الاعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب با صدای بلند گفتن ذکر لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّه ۲۱. امام جعفر صادق (ع) فرمودند: رسول ...

روز سی و هفتم کتابخوانی قسمت ششم ثوابُ الْاعمال وَ عِقابُ الاعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب با صدای بلند گفتن ذکر لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّه ۲۱. امام جعفر صادق (ع) فرمودند: رسول اکرم (ص) فرمودند: هیچ مسلمانی ذکر لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّه را بلند نمیگوید مگر اینکه ...

۳ مرداد 1395
32
روز سی ام کتابخوانی قسمت پنجم ثَوابُ الاَعمال وَ عِقابُ الاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب گفتن ذکر لا اِلٰهَ اِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ ۱۶. امام محمد باقر(ع) فرمودند: جبرئیل نزد رسول ...

روز سی ام کتابخوانی قسمت پنجم ثَوابُ الاَعمال وَ عِقابُ الاَعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ثواب گفتن ذکر لا اِلٰهَ اِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ ۱۶. امام محمد باقر(ع) فرمودند: جبرئیل نزد رسول اکرم(ص) رفت و عرض کرد: ای رسول خدا! اگر شخصی از امت تو ذکر لا ...

۲۷ تیر 1395
36
روز بیست و سوم کتابخوانی قسمت چهارم ثَوابُ الاعمال و عِقابُ الاعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ۱۱. رسول اکرم(ص) فرمودند: مؤمنی نیست که ذکر لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّه را بگوید مگر اینکه تمام ...

روز بیست و سوم کتابخوانی قسمت چهارم ثَوابُ الاعمال و عِقابُ الاعمال شیخ صدوق ترجمهٔ صادق طالبی مازندرانی ۱۱. رسول اکرم(ص) فرمودند: مؤمنی نیست که ذکر لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّه را بگوید مگر اینکه تمام گناهانش آمرزیده شده، ثواب این ذکر در کنار خوبیهای او قرار میگیرد. ۱۲. امام جعفر ...

۲۰ تیر 1395
27
روز شانزدهم کتابخوانی قسمت سوم ثوابُ الاَعمال و عقاب الاَعمال شیخ صدوق ترجمه صادق طالبی مازندرانی ۶. امام محمد باقر(ع) فرمودند: رسول اکرم(ص) فرمودند: هر چیزی برای خودش همتایی دارد، به جز خداوند. ذکر لا ...

روز شانزدهم کتابخوانی قسمت سوم ثوابُ الاَعمال و عقاب الاَعمال شیخ صدوق ترجمه صادق طالبی مازندرانی ۶. امام محمد باقر(ع) فرمودند: رسول اکرم(ص) فرمودند: هر چیزی برای خودش همتایی دارد، به جز خداوند. ذکر لا اِلهَ الّا اللّه همتایی ندارد و قطره اشکی که از ترس خدا ریخته شود با ...

۱۳ تیر 1395
32
روز نهم کتابخوانی قسمت دوم ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق ترجمه صادق طالبی ۳. رسول اکرم(ص) فرمودند: ذکر لا اِلهَ اِلّا اللّه را به مردگان خود تلقین کنید؛ زیرا گناهانشان را از بین ...

روز نهم کتابخوانی قسمت دوم ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق ترجمه صادق طالبی ۳. رسول اکرم(ص) فرمودند: ذکر لا اِلهَ اِلّا اللّه را به مردگان خود تلقین کنید؛ زیرا گناهانشان را از بین میبرد. گفتند: ای پیامبر(ص) هر کس آن را در حال سلامتی بگوید، چه ثوابی دارد؟ ...

۶ تیر 1395
28