نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

صداے_مردم_ (۱ تصویر)

زینب همان ڪسۍاست ڪه در راه عفتش عباس مۍدهد نخ معجر نمۍدهد عباس ڪجاست تا نخ معجر دختران ڪشمیرے به دست یزیدیان نیفتد. #صداے_مردم_ڪشمیر

زینب همان ڪسۍاست ڪه در راه عفتش عباس مۍدهد نخ معجر نمۍدهد عباس ڪجاست تا نخ معجر دختران ڪشمیرے به دست یزیدیان نیفتد. #صداے_مردم_ڪشمیر

۲۲ مرداد 1398
2