نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

صرصر_اجل (۱ تصویر)

شوری نه‌چنان گرفت ما را کز دست توان گرفت ما را ما هیچ گرفته‌ایم از او او هیچ از آن گرفت ما را هر گه بتو عرض حال کردیم در حال زبان گرفت ما را ...

شوری نه‌چنان گرفت ما را کز دست توان گرفت ما را ما هیچ گرفته‌ایم از او او هیچ از آن گرفت ما را هر گه بتو عرض حال کردیم در حال زبان گرفت ما را #درد_دل_ما نمیکنی گوش درد دل از آن گرفت ما را هشدار که #صرصر_اجل هان چون ...

۲۶ آبان 1397
164