نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عادت_زنانگی (۳ تصویر)

پس از #فسخ_نکاح💔 #زن باید #عدّه نگه دارد. 🔴عده فسخ نکاح هم به اندازه سه #عادت_زنانگی است. 🔴اگر زن #یائسه شده باشد عده او در فسخ نکاح سه ماه است. 🔴اگر زن #باردار باشد، باید ...

پس از #فسخ_نکاح💔 #زن باید #عدّه نگه دارد. 🔴عده فسخ نکاح هم به اندازه سه #عادت_زنانگی است. 🔴اگر زن #یائسه شده باشد عده او در فسخ نکاح سه ماه است. 🔴اگر زن #باردار باشد، باید تا #وضع_حمل صبر کند. 🔴#جنون حتی اگر بعد از #عقد هم برای #مرد پیش بیاید، ...

۳۰ آذر 1397
15K
💔 #شرایط_اجرای_صیغه_طلاق: 👈 ۱- طرفین باید #بالغ و #عاقل بوده، برای #طلاق قصد داشته و به اختیار خود خود اقدام کرده باشند. 👈 ۲- طلاق باید در حضور حداقل، دو #شاهد_مرد اجرا شود. 👈 ۳- ...

💔 #شرایط_اجرای_صیغه_طلاق: 👈 ۱- طرفین باید #بالغ و #عاقل بوده، برای #طلاق قصد داشته و به اختیار خود خود اقدام کرده باشند. 👈 ۲- طلاق باید در حضور حداقل، دو #شاهد_مرد اجرا شود. 👈 ۳- #زن هنگام اجرای #صیغه نباید #عادت_زنانگی باشد. 👈 ۴- اگر زن هنگام طلاق عادت نباشد، ...

۸ آذر 1397
12K
🔴در #عقد_موقت، اگر مدت عقد سپری شود، #مرد باقیمانده مدت را ببخشد، عقد به هر دلیلی #فسخ شود،یا مرد #فوت کند،#عدّه_زن یعنی مدتی که #زن نباید پس از آن #ازدواج کند، به اندازه دو #عادت_زنانگی ...

🔴در #عقد_موقت، اگر مدت عقد سپری شود، #مرد باقیمانده مدت را ببخشد، عقد به هر دلیلی #فسخ شود،یا مرد #فوت کند،#عدّه_زن یعنی مدتی که #زن نباید پس از آن #ازدواج کند، به اندازه دو #عادت_زنانگی است. 🔴اگر زن #باردار باشد، باید تا زمان #تولد_کودک، عده نگهدارد 🔴در عقد موقتعده #زن_یائسه ...

۴ آذر 1397
20K