نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عارف_اخوان (۴۲ تصویر)

‌گرچه پیشِ رو بی تابی گام است وُ تاریکیِ راهی بی نشان و پسینِ این ظلمت تابِ نفس بریدگی اما بُگذار دست بر انگشتانِ تو سایم تا با نور بیعتی دوباره سازم #عارف_اخوان

‌گرچه پیشِ رو بی تابی گام است وُ تاریکیِ راهی بی نشان و پسینِ این ظلمت تابِ نفس بریدگی اما بُگذار دست بر انگشتانِ تو سایم تا با نور بیعتی دوباره سازم #عارف_اخوان

۴ دی 1398
6K
‌ ماهتابِ شبانه ها در کنارِ این تنِ خسته دیگر گام برندار که این خاکِ سرد بسی آواره یِ غریب زنده وُ بی کفن به غسلِ سیلاب در خویش فروبرده است، خورشیدپاره یِ روزهایِ زمهریر ...

‌ ماهتابِ شبانه ها در کنارِ این تنِ خسته دیگر گام برندار که این خاکِ سرد بسی آواره یِ غریب زنده وُ بی کفن به غسلِ سیلاب در خویش فروبرده است، خورشیدپاره یِ روزهایِ زمهریر به چشم اندازِ دور نگاه میفکن که بسی تنِ عریان با ردایِ یکپارچه برهنه بر ...

۲ دی 1398
29K
. تنها به خاطرِ توست که در موسمِ سوزِ بیداد وُ ناله یِ سازِ شکسته هنوز ترانه وُ گاهی چکامه ای بر لب می‌رانم ورنه این دهانِ بسته وُ سینه یِ سوخته روزهاست خسته از ...

. تنها به خاطرِ توست که در موسمِ سوزِ بیداد وُ ناله یِ سازِ شکسته هنوز ترانه وُ گاهی چکامه ای بر لب می‌رانم ورنه این دهانِ بسته وُ سینه یِ سوخته روزهاست خسته از تکلم وُ نوایی به گلوگاهش نیست ای تشنه یِ مهر وُ غنچه یِ نیم شکفته‌ام ...

۲۴ آذر 1398
7K
چند سطری از عشق بِسُرایم تـــــــــــــــو و دیگر هیچ .. از این عاشقانه تری نیست ... #عارف_اخوان #عاشقانه #ماریا_رادمهر

چند سطری از عشق بِسُرایم تـــــــــــــــو و دیگر هیچ .. از این عاشقانه تری نیست ... #عارف_اخوان #عاشقانه #ماریا_رادمهر

۸ آذر 1398
159
چگونه جایِ خالی ات را تاب آورم همچو گلدانی بی گل در انزوایِ پرچین خاک می خورم بِسانِ چراغی بی نور در پسِ ایوان آویز گشته ام کاش مثلِ موجِ دریا که بی وقفه لبانِ ...

چگونه جایِ خالی ات را تاب آورم همچو گلدانی بی گل در انزوایِ پرچین خاک می خورم بِسانِ چراغی بی نور در پسِ ایوان آویز گشته ام کاش مثلِ موجِ دریا که بی وقفه لبانِ ساحل می بوسد گفتگویم با تو نا تمام ادامه می داشت #عارف_اخوان

۵ آذر 1398
347
چند سطرے از عشق بِسُرایم تــــــــــ❤ ️ـــــــو و دیگر هیچ از این عاشقانہ ترے نیست....!!! #عارف_اخوان #ازدواج #میکاپ

چند سطرے از عشق بِسُرایم تــــــــــ❤ ️ـــــــو و دیگر هیچ از این عاشقانہ ترے نیست....!!! #عارف_اخوان #ازدواج #میکاپ

۲۹ مهر 1398
48
چند سطرے از عشق بِسُرایم تــــــــــ❤ ️ـــــــو و دیگر هیچ از این عاشقانہ ترے نیست....!!! #عارف_اخوان #مدل_لباس

چند سطرے از عشق بِسُرایم تــــــــــ❤ ️ـــــــو و دیگر هیچ از این عاشقانہ ترے نیست....!!! #عارف_اخوان #مدل_لباس

۲۷ مهر 1398
16
چند سطرے از عشق بِسُرایم تــــــــــ❤ ️ـــــــو و دیگر هیچ از این عاشقانہ ترے نیست....!!! #مدل_لباس #عارف_اخوان

چند سطرے از عشق بِسُرایم تــــــــــ❤ ️ـــــــو و دیگر هیچ از این عاشقانہ ترے نیست....!!! #مدل_لباس #عارف_اخوان

۲۷ مهر 1398
33
آغوش بگشا... تن وحشی گداخته ام را... در میانه ی بازوانت... رام کن ... آرام کن ... این روزها بسان دوزخی شده ام... که راه می رود ... #عارف_اخوان

آغوش بگشا... تن وحشی گداخته ام را... در میانه ی بازوانت... رام کن ... آرام کن ... این روزها بسان دوزخی شده ام... که راه می رود ... #عارف_اخوان

۸ مهر 1398
47
‌ بلندترین فریادها سکوت توست که خشمِ همه خدایان است حرفی بزن ای یار من اینجا سخت حیرانم #عارف_اخوان

‌ بلندترین فریادها سکوت توست که خشمِ همه خدایان است حرفی بزن ای یار من اینجا سخت حیرانم #عارف_اخوان

۶ مهر 1398
126
چند سطری از عشق بِسُرایم تـــــــــــــــو و دیگر هیچ از این عاشقانه تری نیست....... #عارف_اخوان

چند سطری از عشق بِسُرایم تـــــــــــــــو و دیگر هیچ از این عاشقانه تری نیست....... #عارف_اخوان

۴ مهر 1398
146
تو از آنِ منی و از اینجا جز زمزمه هایِ عاشقانه نوایی شنیده نمی شود، اگر چه گه گاه اندوه بار اگر چه گاهی حزن آلود ، ولی صدا آوایِ عشق است #عارف_اخوان

تو از آنِ منی و از اینجا جز زمزمه هایِ عاشقانه نوایی شنیده نمی شود، اگر چه گه گاه اندوه بار اگر چه گاهی حزن آلود ، ولی صدا آوایِ عشق است #عارف_اخوان

۱۰ مرداد 1398
105
تو از آنِ منی و از اینجا جز زمزمه هایِ عاشقانه نوایی شنیده نمی شود، اگر چه گه گاه اندوه بار اگر چه گاهی حزن آلود ، ولی صدا آوایِ عشق است #عارف_اخوان

تو از آنِ منی و از اینجا جز زمزمه هایِ عاشقانه نوایی شنیده نمی شود، اگر چه گه گاه اندوه بار اگر چه گاهی حزن آلود ، ولی صدا آوایِ عشق است #عارف_اخوان

۳ مرداد 1398
76
سوگند به تیغه یِ آفتاب و قسم به غرابتِ چشمانت بی یادت هیچ طلوعی را ندیدم که آخرین کلامِ شب هایم و اولین واژه در صبح هایم نام توست سَرِ عاشقی سلامت... باز هم

سوگند به تیغه یِ آفتاب و قسم به غرابتِ چشمانت بی یادت هیچ طلوعی را ندیدم که آخرین کلامِ شب هایم و اولین واژه در صبح هایم نام توست سَرِ عاشقی سلامت... باز هم "سلام ات "میکنم #عارف_اخوان

۲ مرداد 1398
44
سوگند به تیغه یِ آفتاب ، و قسم به غرابتِ چشمانت ، بی یادت هیچ طلوعی را ندیدم، که آخرین کلامِ شب هایم ، و اولین واژه در صبح هایم نام توست، سَرِ عاشقی سلامت... ...

سوگند به تیغه یِ آفتاب ، و قسم به غرابتِ چشمانت ، بی یادت هیچ طلوعی را ندیدم، که آخرین کلامِ شب هایم ، و اولین واژه در صبح هایم نام توست، سَرِ عاشقی سلامت... باز هم "سلام ات "میکنم.... #عارف_اخوان

۲۳ تیر 1398
92