نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عدم_امنیت (۱ تصویر)

امنیت به این نیست که نصفه شب بمباران نمیشوی، اینها یعنی جنگ نیست! #عدم_امنیت یعنی پس انداز چندساله برای خرید خانه و هنگام خرید قیمت خانه 100% افزایش یابد #عدم_امنیت یعنی تا صبح ده بار ...

امنیت به این نیست که نصفه شب بمباران نمیشوی، اینها یعنی جنگ نیست! #عدم_امنیت یعنی پس انداز چندساله برای خرید خانه و هنگام خرید قیمت خانه 100% افزایش یابد #عدم_امنیت یعنی تا صبح ده بار به ماشین و درب خانه سرک میکشی تا مبادا سرقت کنند #عدم_امنیت یعنی نمیتوانی ازدواج ...

۲۴ اسفند 1397
186