نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

علامه_حسن_زاده (۹ تصویر)

﴾﷽﴿

﴾﷽﴿ "گوش‌تان به دهان رهبر باشد. چون ایشان گوششان به دهان حجت‌بن‌الحسن(عج) است..." #علامه_حسن_زاده💗

۸ اسفند 1397
7K
#علامه_حسن_زاده : دل تا شکسته نشد بیت ‌المعمور نگردد و این شکسته از صد هزار درست بیشتر ارزد، بلکه به بها در نمی‌آید، زیرا که بهای آن‌ خداست. 📕نامه ها برنامه ها #والیان_نور

#علامه_حسن_زاده : دل تا شکسته نشد بیت ‌المعمور نگردد و این شکسته از صد هزار درست بیشتر ارزد، بلکه به بها در نمی‌آید، زیرا که بهای آن‌ خداست. 📕نامه ها برنامه ها #والیان_نور

۲۰ مهر 1397
12K
#علامه_حسن_زاده 🔸فلسفه حرف می آورد و عرفان سکوت. 🔸آن عقل را بال و پر می دهد و این عقل را بال و پر می کند. 🔸آن نور است و این نار. 🔸آن درسی بود و ...

#علامه_حسن_زاده 🔸فلسفه حرف می آورد و عرفان سکوت. 🔸آن عقل را بال و پر می دهد و این عقل را بال و پر می کند. 🔸آن نور است و این نار. 🔸آن درسی بود و این در سینه. 🔸از آن دلشاد شوی و از این دلدار. 🔸از آن خداجو شوی ...

۵ تیر 1397
6K

"گوش‌تان به دهان رهبر باشد. چون ایشان گوششان به دهان حجت‌بن‌الحسن(عج) است..." #علامه_حسن_زاده💗

۲۲ مهر 1396
1K
#علامه_حسن_زاده می فرمودند: آن که #نیت_گناه کرده است، هر چند که به فعل آن دست نیافته است، ولی #دل را از دست داده است.

#علامه_حسن_زاده می فرمودند: آن که #نیت_گناه کرده است، هر چند که به فعل آن دست نیافته است، ولی #دل را از دست داده است.

۲۳ تیر 1396
7K
﴾﷽﴿

﴾﷽﴿ "گوش‌تان به دهان رهبر باشد. چون ایشان گوششان به دهان حجت‌بن‌الحسن(عج) است..." #علامه_حسن_زاده https://telegram.me/AGHAgon

۲۰ اسفند 1395
5K

"گوش‌تان به دهان رهبر باشد. چون ایشان گوششان به دهان حجت‌بن‌الحسن(عج) است..." #علامه_حسن_زاده

۱۹ اسفند 1395
1K
#علامه_حسن_زاده امید که ما اینطور باشیم... قابل توجه شخص خودم :(

#علامه_حسن_زاده امید که ما اینطور باشیم... قابل توجه شخص خودم :(

۱۱ اسفند 1394
215
#کانال_شاخه_طوبی نامه ها برنامه ها شوریدگان لب فرو بستند و دیده بدو دوختند، و خردمندان سر به گریبان سرگردانی فرو بردند و در دریای ژرف بی ‏پایان هستی جز شکنج و گره آب ندیدند. آقای ...

#کانال_شاخه_طوبی نامه ها برنامه ها شوریدگان لب فرو بستند و دیده بدو دوختند، و خردمندان سر به گریبان سرگردانی فرو بردند و در دریای ژرف بی ‏پایان هستی جز شکنج و گره آب ندیدند. آقای من بر خود ببال که گدای ره‏نشین آن شاهی، و از کسی منال که در ...

۱۶ دی 1394
2K