نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

علیرضا_بهجتی (۴۶ تصویر)

یادت می آید زمستان های دوران دبستان را؟ لباس اندر لباس و تداعی حرف های مادر برای محکم گرفتن آستین ژاکت برای پوشیدن لباسی دیگر که نکند تو سرما بخوری و نگاه نگرانش در پس ...

یادت می آید زمستان های دوران دبستان را؟ لباس اندر لباس و تداعی حرف های مادر برای محکم گرفتن آستین ژاکت برای پوشیدن لباسی دیگر که نکند تو سرما بخوری و نگاه نگرانش در پس بدرقه ات برای رفتن به مدرسه. زمستان مرا می برد به سالهای کودکی ام، به ...

۲ روز پیش
19K
‌ این روزها دلم یک میز می خواهد و یک فنجانِ شعر و یک همدرد... که بفهمد من را که گذرِ زمان را به یغما ببرد که در حضورش چایم سرد شود... #علیرضا_بهجتی

‌ این روزها دلم یک میز می خواهد و یک فنجانِ شعر و یک همدرد... که بفهمد من را که گذرِ زمان را به یغما ببرد که در حضورش چایم سرد شود... #علیرضا_بهجتی

۸ آبان 1398
4K
وقتی دلت گرفته باشد انگار یک آسمان غصه را در گلویت جا داده اند و تمام ستاره های دلت را خاموش کرده اند خسته ای از بودن و خسته از سنگینی این بودن بر دوشت... ...

وقتی دلت گرفته باشد انگار یک آسمان غصه را در گلویت جا داده اند و تمام ستاره های دلت را خاموش کرده اند خسته ای از بودن و خسته از سنگینی این بودن بر دوشت... سنگینی ای به اندازه ی همه ی این دنیا و آدم هایش... وقتی دلت گرفته ...

۲۰ مهر 1398
23K
دوباره دلتنگی ؛ دوباره بی دلیل بهانه شدن؛ دوباره بی اختیار قدم زدن؛ از راه رسید پاییز . . . فصلِ خاطره هایِ باران خورده پاییز هم آمد اما تو ... ؟ دلم به اندازه ...

دوباره دلتنگی ؛ دوباره بی دلیل بهانه شدن؛ دوباره بی اختیار قدم زدن؛ از راه رسید پاییز . . . فصلِ خاطره هایِ باران خورده پاییز هم آمد اما تو ... ؟ دلم به اندازه ی تمامِ برگ هایِ افتاده ی خیابان ها ، بودنت را می خواهد! #علیرضا_بهجتی

۱۱ مهر 1398
7K
دوباره #دلتنگی ؛ دوباره بی دلیل بهانه شدن؛ دوباره بی اختیار قدم زدن؛ از راه رسید #پاییز . . . فصلِ خاطره هایِ #باران خورده پاییز هم آمد اما #تو ... ؟ دلم به اندازه ...

دوباره #دلتنگی ؛ دوباره بی دلیل بهانه شدن؛ دوباره بی اختیار قدم زدن؛ از راه رسید #پاییز . . . فصلِ خاطره هایِ #باران خورده پاییز هم آمد اما #تو ... ؟ دلم به اندازه ی تمامِ برگ هایِ افتاده ی خیابان ها ، بودنت را می خواهد! #علیرضا_بهجتی

۱۰ مهر 1398
7K
این روزها دلم یک میز می خواهد و یک فنجانِ شعر و یک همدرد... که بفهمد من را که گذرِ زمان را به یغما ببرد که در حضورش چایم سرد شود... #علیرضا_بهجتی

این روزها دلم یک میز می خواهد و یک فنجانِ شعر و یک همدرد... که بفهمد من را که گذرِ زمان را به یغما ببرد که در حضورش چایم سرد شود... #علیرضا_بهجتی

۲۲ شهریور 1398
1K
#دنیای عجیبی شده انگار دیگه توی دنیای ما آدما از #محبت خاری گل نمیشه آدما #پیچیده و پیچیده تر شدن آدمایی که حتی #سکوتشون هم صدای #دروغ میده توی این روزایی که هر لحظه اش ...
عکس بلند

#دنیای عجیبی شده انگار دیگه توی دنیای ما آدما از #محبت خاری گل نمیشه آدما #پیچیده و پیچیده تر شدن آدمایی که حتی #سکوتشون هم صدای #دروغ میده توی این روزایی که هر لحظه اش باید #منتظر یه خبر بد باشی و مدام #دلت میگیره و باز خودتو #آروم میکنی ...

۱۵ تیر 1398
31K
حال و هوای اینروزهایم حال و هوای عروسک آویزان به آینه ی ماشینیست که برایش مهم نیست که داخل چه نوع ماشینی باشد حرف نمیزند نگاه نمیکند نفس نمیکشد فقط و فقط میرقصد... #علیرضا_بهجتی

حال و هوای اینروزهایم حال و هوای عروسک آویزان به آینه ی ماشینیست که برایش مهم نیست که داخل چه نوع ماشینی باشد حرف نمیزند نگاه نمیکند نفس نمیکشد فقط و فقط میرقصد... #علیرضا_بهجتی

۹ تیر 1398
6K
حال و هوای اینروزهایم حال و هوای عروسک آویزان به آینه ی ماشینیست که برایش مهم نیست که داخل چه نوع ماشینی باشد حرف نمیزند نگاه نمیکند نفس نمیکشد فقط و فقط میرقصد... #علیرضا_بهجتی

حال و هوای اینروزهایم حال و هوای عروسک آویزان به آینه ی ماشینیست که برایش مهم نیست که داخل چه نوع ماشینی باشد حرف نمیزند نگاه نمیکند نفس نمیکشد فقط و فقط میرقصد... #علیرضا_بهجتی

۲ تیر 1398
6K
#دنیای عجیبی شده انگار دیگه توی دنیای ما آدما از #محبت خاری گل نمیشه آدما #پیچیده و پیچیده تر شدن آدمایی که حتی #سکوتشون هم صدای #دروغ میده توی این روزایی که هر لحظه اش ...
عکس بلند

#دنیای عجیبی شده انگار دیگه توی دنیای ما آدما از #محبت خاری گل نمیشه آدما #پیچیده و پیچیده تر شدن آدمایی که حتی #سکوتشون هم صدای #دروغ میده توی این روزایی که هر لحظه اش باید #منتظر یه خبر بد باشی و مدام #دلت میگیره و باز خودتو #آروم میکنی ...

۲۸ اردیبهشت 1398
10K
دنیای عجیبی شده انگار دیگه توی دنیای ما آدما از محبت خاری گل نمیشه آدما پیچیده و پیچیده تر شدن آدمایی که حتی سکوتشون هم صدای دروغ میده توی این روزایی که هر لحظه اش ...

دنیای عجیبی شده انگار دیگه توی دنیای ما آدما از محبت خاری گل نمیشه آدما پیچیده و پیچیده تر شدن آدمایی که حتی سکوتشون هم صدای دروغ میده توی این روزایی که هر لحظه اش باید منتظر یه خبر بد باشی و مدام دلت میگیره و باز خودتو آروم میکنی ...

۲۸ اردیبهشت 1398
11K
. نظرتون درباره عکس و کپشن 😍👌🏼 . باید یکی باشد یکی که دزدانه نگاهش کنی، دزدانه راه رفتنش را بپایی و دزدانه ببوسی اش و محکم بغلش کنی و در حضورش طعم تلخی قهوه ...

. نظرتون درباره عکس و کپشن 😍👌🏼 . باید یکی باشد یکی که دزدانه نگاهش کنی، دزدانه راه رفتنش را بپایی و دزدانه ببوسی اش و محکم بغلش کنی و در حضورش طعم تلخی قهوه ات را نفهمی.. باید یکی باشد که وقتی دلت برای مداد رنگی های کودکی ات ...

۲۲ اسفند 1397
4K
. باید یکی باشد یکی که دزدانه نگاهش کنی. دزدانه راه رفتنش را بپایی و دزدانه ببوسی اش و محکم بغلش کنی و در حضورش طعم تلخی قهوه ات را نفهمی. باید یکی باشد که ...

. باید یکی باشد یکی که دزدانه نگاهش کنی. دزدانه راه رفتنش را بپایی و دزدانه ببوسی اش و محکم بغلش کنی و در حضورش طعم تلخی قهوه ات را نفهمی. باید یکی باشد که وقتی دلت برای مداد رنگی های کودکی ات تنگ شد، به ناخن هایش خیره شوی ...

۲ بهمن 1397
7K
باید یکی باشد یکی که دزدانه نگاهش کنی. دزدانه راه رفتنش را بپایی و دزدانه ببوسی اش و محکم بغلش کنی و در حضورش طعم تلخی قهوه ات را نفهمی. باید یکی باشد که وقتی ...

باید یکی باشد یکی که دزدانه نگاهش کنی. دزدانه راه رفتنش را بپایی و دزدانه ببوسی اش و محکم بغلش کنی و در حضورش طعم تلخی قهوه ات را نفهمی. باید یکی باشد که وقتی دلت برای مداد رنگی های کودکی ات تنگ شد، به ناخن هایش خیره شوی و ...

۱۵ دی 1397
5K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: سالهاست که پنجره‌ی اتاقم را نبسته‌ام باد بوسه‌ات را، کی برای من خواهد آورد... #علیرضا_بهجتی

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: سالهاست که پنجره‌ی اتاقم را نبسته‌ام باد بوسه‌ات را، کی برای من خواهد آورد... #علیرضا_بهجتی

۱۸ مهر 1397
6K
حس و حالِ این روزهایم مثلِ مردِ آینه فروشیست که از بختِ بدش آینه فروشِ شهرِ کوران شده است. نه آینه هایش فروش میرود و نه کسی او را می بیند. حس و حالِ این ...

حس و حالِ این روزهایم مثلِ مردِ آینه فروشیست که از بختِ بدش آینه فروشِ شهرِ کوران شده است. نه آینه هایش فروش میرود و نه کسی او را می بیند. حس و حالِ این روزهایم مثل پدریست که ماه ها از کارش اخراج شده و او هر روز صبحِ ...

۲۹ شهریور 1397
6K
لحظه هایی هست توی زندگی که کم میاری تهِ دلت خالی میشه شبیه یه نخی میشی که به یک تلنگری پاره میشه گوشه ی چشمت قطره هایِ اشکی جمع میشه که هیچ وقت هم از ...
عکس بلند

لحظه هایی هست توی زندگی که کم میاری تهِ دلت خالی میشه شبیه یه نخی میشی که به یک تلنگری پاره میشه گوشه ی چشمت قطره هایِ اشکی جمع میشه که هیچ وقت هم از چشات سرازیر نمیشن آخه یه دفعه یادت میاد کسی رو داری که براش مهمی یکی ...

۲ اردیبهشت 1397
10K
باید یکی باشد ... یکی که دزدانه نگاهش کنی دزدانه راه رفتنش را بپایی و دزدانه ببوسی اش و محکم بغلش کنی و در حضورش طعمِ تلخیِ قهوه ات را نفهمی باید یکی باشد ...

باید یکی باشد ... یکی که دزدانه نگاهش کنی دزدانه راه رفتنش را بپایی و دزدانه ببوسی اش و محکم بغلش کنی و در حضورش طعمِ تلخیِ قهوه ات را نفهمی باید یکی باشد ... که وقتی دلت برای مداد رنگی های کودکی ات تنگ شد ، به ناخن هایش ...

۵ اسفند 1396
13K
‌ این روزها دلم یک میز می خواهد و یک فنجانِ شعر و یک همدرد... که بفهمد من را که گذرِ زمان را به یغما ببرد که در حضورش چایم سرد شود... #علیرضا_بهجتی |

‌ این روزها دلم یک میز می خواهد و یک فنجانِ شعر و یک همدرد... که بفهمد من را که گذرِ زمان را به یغما ببرد که در حضورش چایم سرد شود... #علیرضا_بهجتی |

۲ دی 1396
4K
انارها را برایت دانه کرده ام بیا تا امشب یک دقیقه بیشتر با تو عاشقی کنم و به پاسِ هر ثانیه اش شصت بار بیشتر تو را ببوسم نکند نیایی که امشب یک دقیقه بیشتر ...

انارها را برایت دانه کرده ام بیا تا امشب یک دقیقه بیشتر با تو عاشقی کنم و به پاسِ هر ثانیه اش شصت بار بیشتر تو را ببوسم نکند نیایی که امشب یک دقیقه بیشتر از شب های قبل دلم برایت تنگ میشود #شب_چله #یلدا #شب_طولانی #علیرضا_بهجتی یلداتون مبارک..

۳۰ آذر 1396
7K