نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

علی_قاضی_نظام (۱۰۷ تصویر)

روز به روز بی احساس تر میشویم روز به روزِ دلسردتر روز به روز اعتمادمان نسبت به آدمهای اطرافمان کمرنگ و کمرنگ تر میشود ما؛ بی آنکه خودمان با خبر باشیم دیوارهایی شده ایم برایِ ...

روز به روز بی احساس تر میشویم روز به روزِ دلسردتر روز به روز اعتمادمان نسبت به آدمهای اطرافمان کمرنگ و کمرنگ تر میشود ما؛ بی آنکه خودمان با خبر باشیم دیوارهایی شده ایم برایِ نوشتنِ یادگاریِ آدمها! آدمهای بلاتکلیفی که خودشان نمیدانند از زندگی چه میخواهند! از صبح که ...

۳ ساعت پیش
4K
مرور میکنم هر شب قبل از خواب، تمامِ پیغام هایمان را... باور کن هیچ نشانی از اینکه قرار بود بروی، نمیبینم صبح بخیرت بود قربان صدقه رفتنهایت بود خستگی در کردنهایم و سلفی هایی که ...

مرور میکنم هر شب قبل از خواب، تمامِ پیغام هایمان را... باور کن هیچ نشانی از اینکه قرار بود بروی، نمیبینم صبح بخیرت بود قربان صدقه رفتنهایت بود خستگی در کردنهایم و سلفی هایی که دلتنگیمان را نشان میداد... شب بخیر اما، نبود... حق بده آشفتگی ام را... انتهای داستانِ ...

۱ روز پیش
3K
هر شب قبل از خواب، بی آنکه با خبر باشی، جولان میدهی در خیالم گاه با لبخندی گوشه ی لب گاه با اشکی سرازیر از گونه به هر جان کندنی شده، خودَت را نه خیالت ...

هر شب قبل از خواب، بی آنکه با خبر باشی، جولان میدهی در خیالم گاه با لبخندی گوشه ی لب گاه با اشکی سرازیر از گونه به هر جان کندنی شده، خودَت را نه خیالت را حبس میکنم در خوابم! #علی_قاضی_نظام

۱ روز پیش
3K
بوسه ات راباید با قهوه ام به هَم بزنم بیدار شو! من بدون دوست داشتنت صبحانه که هیچ،صبح هم از گلویم پایین نمی رود... #علی_قاضی_نظام @AliGhazinezaam

بوسه ات راباید با قهوه ام به هَم بزنم بیدار شو! من بدون دوست داشتنت صبحانه که هیچ،صبح هم از گلویم پایین نمی رود... #علی_قاضی_نظام @AliGhazinezaam

۱ روز پیش
7K
روز به روز بی احساس تر میشویم روز به روزِ دلسردتر روز به روز اعتمادمان نسبت به آدمهای اطرافمان کمرنگ و کمرنگ تر میشود ما؛ بی آنکه خودمان با خبر باشیم دیوارهایی شده ایم برایِ ...

روز به روز بی احساس تر میشویم روز به روزِ دلسردتر روز به روز اعتمادمان نسبت به آدمهای اطرافمان کمرنگ و کمرنگ تر میشود ما؛ بی آنکه خودمان با خبر باشیم دیوارهایی شده ایم برایِ نوشتنِ یادگاریِ آدمها! آدمهای بلاتکلیفی که خودشان نمیدانند از زندگی چه میخواهند! از صبح که ...

۱ روز پیش
7K
✍️ مبادا آدمی در این شهر باشد، که تو را بیشتر از من دوست داشته باشد که تو را بیشتر از من بلد باشد که بتواند به چشم بهم زدنی، با زمزمه ی کلمه ای ...

✍️ مبادا آدمی در این شهر باشد، که تو را بیشتر از من دوست داشته باشد که تو را بیشتر از من بلد باشد که بتواند به چشم بهم زدنی، با زمزمه ی کلمه ای کنارِ گوشَ ت، لبخند را به لبانت هدیه کند که مبادا بداند حالِ خرابت، چگونه ...

۲ روز پیش
4K
این تو، این هم

این تو، این هم "جانم"، که میشود ضمیمه ی چند حرفیِ نامَت! حالا با هر به زبان آوردنِ اسمت، هزار بار جانم برایت میرود! #علی_قاضی_نظام

۲ روز پیش
21K
روز به روز بی احساس تر میشویم روز به روزِ دلسردتر روز به روز اعتمادمان نسبت به آدمهای اطرافمان کمرنگ و کمرنگ تر میشود ما؛ بی آنکه خودمان با خبر باشیم دیوارهایی شده ایم برایِ ...

روز به روز بی احساس تر میشویم روز به روزِ دلسردتر روز به روز اعتمادمان نسبت به آدمهای اطرافمان کمرنگ و کمرنگ تر میشود ما؛ بی آنکه خودمان با خبر باشیم دیوارهایی شده ایم برایِ نوشتنِ یادگاریِ آدمها! آدمهای بلاتکلیفی که خودشان نمیدانند از زندگی چه میخواهند! از صبح که ...

۲ روز پیش
6K
#علی_قاضی_نظام

#علی_قاضی_نظام

۲ روز پیش
15K
بیا چند روزی جاهایمان را عوض کنیم! تو عاشقم شو و من بیخیال ترین آدمِ دنیا... #علی_قاضی_نظام

بیا چند روزی جاهایمان را عوض کنیم! تو عاشقم شو و من بیخیال ترین آدمِ دنیا... #علی_قاضی_نظام

۲ روز پیش
6K
آنقدر دوستت دارم ها دلتنگی ها خاطرات به زبان های گوناگون روی قلم ها چرخیده که ترجیح میدهم قلم را زمین بگذارم و تمامِ آشوب های دلم را کنارِ گوشَ ت نجوا کنم بودنت را ...

آنقدر دوستت دارم ها دلتنگی ها خاطرات به زبان های گوناگون روی قلم ها چرخیده که ترجیح میدهم قلم را زمین بگذارم و تمامِ آشوب های دلم را کنارِ گوشَ ت نجوا کنم بودنت را لازم دارم، برای چند دقیقه ابرازِ دلتنگی... دیگر کافیست، هر آنچه خواندی و به رویَت ...

۳ روز پیش
6K
آنقدر دوستت دارم ها دلتنگی ها خاطرات به زبان های گوناگون روی قلم ها چرخیده که ترجیح میدهم قلم را زمین بگذارم و تمامِ آشوب های دلم را کنارِ گوشَ ت نجوا کنم بودنت را ...

آنقدر دوستت دارم ها دلتنگی ها خاطرات به زبان های گوناگون روی قلم ها چرخیده که ترجیح میدهم قلم را زمین بگذارم و تمامِ آشوب های دلم را کنارِ گوشَ ت نجوا کنم بودنت را لازم دارم، برای چند دقیقه ابرازِ دلتنگی... دیگر کافیست، هر آنچه خواندی و به رویَت ...

۳ روز پیش
4K
همه ی آدمها تو زندگی،به یه نقطه ای میرسن به اسم

همه ی آدمها تو زندگی،به یه نقطه ای میرسن به اسم "دیگه هیچی برام مهم نیست" درست مثل نقطه ی جوش میمونه... نقطه ای که هرچی صبورتر باشی هرچی بیشتر تلاش کنی و بی نتیجه باشه هرچی آروم تر باشی هر چی بیشتر سرت تو کارِ خودت باشه زودتر به ...

۳ روز پیش
4K
یک روزهایی هم از دنده ی چپ بلند میشوی... از زمین و زمان گله داری... کسی جرات نمیکند چپ نگاهت کند... مرد و زن هم ندارد، تاریخ خاصی هم در ماه ندارد... فقط دوست داری ...

یک روزهایی هم از دنده ی چپ بلند میشوی... از زمین و زمان گله داری... کسی جرات نمیکند چپ نگاهت کند... مرد و زن هم ندارد، تاریخ خاصی هم در ماه ندارد... فقط دوست داری بروی داخل لاکِ خودت و همه را از دم "بایکوت"کنی... لطفاً فاصله ی مناسب را ...

۳ روز پیش
7K
اصلاً

اصلاً "جمعه"ها را باید از روزهای هفته حذف کرد... "جمعه" یک اشتباه محاسباتی بود... جمعه را باید صبوری کرد... باید جان کَند... باید زد روی دور تند سریع ازش گذشت... عاشقترین آدمِ دنیا هم که باشی، "جمعه" را برنمیتابی... #علی_قاضی_نظام @AliGhazinezaam

۴ روز پیش
7K
نیمی از ناگهانی رفتن ها، از

نیمی از ناگهانی رفتن ها، از "حوصله ندارم" گفتن ها شروع میشود #علی_قاضی_نظام @AliGhazinezaam

۴ روز پیش
8K
آدمی همه چیز را با اولینَش مقایسه میکند... سعی کن اولین ات بهترینَت باشد #علی_قاضی_نظام @AliGhazinezaam

آدمی همه چیز را با اولینَش مقایسه میکند... سعی کن اولین ات بهترینَت باشد #علی_قاضی_نظام @AliGhazinezaam

۴ روز پیش
8K
همان شانسی باش که یک بار دربِ خانه ام را میزند فقط یکبار... باور کن قَدرَت را میدانم #علی_قاضی_نظام

همان شانسی باش که یک بار دربِ خانه ام را میزند فقط یکبار... باور کن قَدرَت را میدانم #علی_قاضی_نظام

۴ روز پیش
8K
- از خوابیدنش از بسته بودنِ چشم‌هایش از خستگی‌هایش عکس بگیرید! کسی که عاشقانه دوست دارید باید بفهمد یک نفر هست که تصدقِ تمامِ لحظه‌هایش می‌رود.. #علی_قاضی_نظام

- از خوابیدنش از بسته بودنِ چشم‌هایش از خستگی‌هایش عکس بگیرید! کسی که عاشقانه دوست دارید باید بفهمد یک نفر هست که تصدقِ تمامِ لحظه‌هایش می‌رود.. #علی_قاضی_نظام

۴ روز پیش
7K
سرِ جنگ دارم هر سال با پاییز! با پاییزی که هوای ِ دلبرانه‌اش بد جور هوایی‌ام میکند هوایِ تو می افتد به دلم ... دم و بازدم ام حتی این روز ها فرق میکند! نفس ...

سرِ جنگ دارم هر سال با پاییز! با پاییزی که هوای ِ دلبرانه‌اش بد جور هوایی‌ام میکند هوایِ تو می افتد به دلم ... دم و بازدم ام حتی این روز ها فرق میکند! نفس های عمیقی میکشم و با " آه "، حجم ریه هایی که از نبودنت پر ...

۵ روز پیش
6K