نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عکس_نوشته (۶۶۵۰۹ تصویر)

#دانستنیها #عکس_نوشته

#دانستنیها #عکس_نوشته

۱۰ ساعت پیش
6K
#دانستنیها #عکس_نوشته

#دانستنیها #عکس_نوشته

۱۰ ساعت پیش
8K
#دانستنیها #عکس_نوشته

#دانستنیها #عکس_نوشته

۱۰ ساعت پیش
7K
#دانستنیها #عکس_نوشته

#دانستنیها #عکس_نوشته

۱۰ ساعت پیش
7K
#دانستنیها #عکس_نوشته

#دانستنیها #عکس_نوشته

۱۰ ساعت پیش
8K
#دانستنیها #عکس_نوشته

#دانستنیها #عکس_نوشته

۱۰ ساعت پیش
6K
#دانستنیها #عکس_نوشته

#دانستنیها #عکس_نوشته

۱۰ ساعت پیش
8K
#دانستنیها #عکس_نوشته

#دانستنیها #عکس_نوشته

۱۰ ساعت پیش
16K
#دانستنیها #عکس_نوشته

#دانستنیها #عکس_نوشته

۱۰ ساعت پیش
7K
#دانستنیها #عکس_نوشته

#دانستنیها #عکس_نوشته

۱۰ ساعت پیش
6K
‌ تو بگو وصف لب یار ، گناهش با من تو بخوان نغمه ی دلدار ، گناهش با من تو بیا مست در آغوش من ودل خوش دار مستی ت با بغلت هر دو گناهش ...

‌ تو بگو وصف لب یار ، گناهش با من تو بخوان نغمه ی دلدار ، گناهش با من تو بیا مست در آغوش من ودل خوش دار مستی ت با بغلت هر دو گناهش با من تو مرا گرم بخوان گرم بگیرم در بر مردمان هر چه بگویند ، ...

۱۵ ساعت پیش
15K
‌ جنس نگاهت را دوست دارم به من خیره که می‌شود در آسمان هفتم قدم میزنم #حمیدرضا_عبداللهی #عکس_نوشته

‌ جنس نگاهت را دوست دارم به من خیره که می‌شود در آسمان هفتم قدم میزنم #حمیدرضا_عبداللهی #عکس_نوشته

۱۵ ساعت پیش
13K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۲۱ ساعت پیش
10K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۲۲ ساعت پیش
10K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۲۲ ساعت پیش
10K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۲۲ ساعت پیش
10K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۲۲ ساعت پیش
9K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۲۲ ساعت پیش
9K
به زندگی فکر کن ! ولی برای زندگی غصه نخور دیدن حقیقت است ، ولی درست دیدن، فضلیت . ادب خرجی ندارد ، ولی همه چیز را میخرد . مهربان باش و دوست بدار و ...

به زندگی فکر کن ! ولی برای زندگی غصه نخور دیدن حقیقت است ، ولی درست دیدن، فضلیت . ادب خرجی ندارد ، ولی همه چیز را میخرد . مهربان باش و دوست بدار و عاشق باش ، شاید فردایی نباشد شاید فردایی باشد ! اما عزیزی نباشد... 📲 #استوری ...

۱ روز پیش
8K
کار از کار گذشت و دل رفت ، دیوانه شدیم ما، وای از دیوانه ای که دلش رفته و عقلش به دستِ توست.. #بیتاهراتیان #عکس_نوشته

کار از کار گذشت و دل رفت ، دیوانه شدیم ما، وای از دیوانه ای که دلش رفته و عقلش به دستِ توست.. #بیتاهراتیان #عکس_نوشته

۱ روز پیش
32K