نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فائزه_محمودی (۴ تصویر)

ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻟﺐِ ﺍﯾﻮﺍﻥ ! ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻋڪﺎﺳﯽ ﺍﺯﯾﻦ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ !!! #فائزه_محمودی

ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻟﺐِ ﺍﯾﻮﺍﻥ ! ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻋڪﺎﺳﯽ ﺍﺯﯾﻦ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ !!! #فائزه_محمودی

۷ روز پیش
6K
🌺 چون نور گذر کرده ای از قرنیـــــه هایم ای داغ ترین دغدغــــه ی ثانیِِـــــه هایم سرفصــل خبر های مهمی ست وجودت من خط خطی ساده ی این حاشیه هایم تو گوشه ای از باغ ...

🌺 چون نور گذر کرده ای از قرنیـــــه هایم ای داغ ترین دغدغــــه ی ثانیِِـــــه هایم سرفصــل خبر های مهمی ست وجودت من خط خطی ساده ی این حاشیه هایم تو گوشه ای از باغ نشستی لبِ ایوان من عاشق عکاسی از این زاویه هایم! انگار نفس های تو قلیان ...

۲۱ اسفند 1395
2K
عشق مثل مال دنیا در خــور قیمت نبود سود کرده یوسفش را هر کسی نفروخته #فائزه_محمودی

عشق مثل مال دنیا در خــور قیمت نبود سود کرده یوسفش را هر کسی نفروخته #فائزه_محمودی

۸ دی 1395
2K
ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻟﺐِ ﺍﯾﻮﺍﻥ ! ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻋڪﺎﺳﯽ ﺍﺯﯾﻦ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ !!! #فائزه_محمودی

ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻟﺐِ ﺍﯾﻮﺍﻥ ! ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻋڪﺎﺳﯽ ﺍﺯﯾﻦ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ !!! #فائزه_محمودی

۳ دی 1395
9K